Plavecký výcvik
Pod vedením trénerov sa učili základy plávania plaveckého štýlu prsia a kraul. Tí zdatnejší v plávaní sa zdokonaľovali aj v ďalších plaveckých štýloch.  Päť dní ubehlo pre každého veľmi rýchlo. Po hodinách usilovného plávania v bazénoch prišli úspechy. V posledný deň plaveckého výcviku dostal každý plavec „mokré vysvedčenie“ podľa preplávaných metrov. Vysvedčenie bolo dôkazom toho, že deti zvládli plavecký kurz. Malí plavci boli hrdí na to, že sa naučili plávať alebo sa zdokonalili v technike plávania.                                               
Mgr.Z.Grauzlová