Rozlúčka v 4. D
Milí moji štvrtáci,
štyri roky nášho spoločného putovania ubehli ako voda. Z malých vyplašených prváčikov sú dnes veľké štvrtácke osobnosti. Preto Vám, milí štvrtáci, prajem, aby ste v každej chvíli svojho života mali na pamäti, že všetko sa dá zvládnuť. Spomeňte si na svoje začiatky, prvé písmenká, prvé napísané riadky... Každá skúška, pred ktorou raz budete stáť, sa dá vyriešiť s vytrvalosťou, ochotou a láskou. Do Vášho ďalšieho štúdia Vám prajem veľkú chuť do práce a vytrvalosť ísť za svojím cieľom až do úspešného konca. Mám Vás rada...
 
 
Vaša pani učiteľka I. Švajcová