Čitateľský maratón Čítajme si
Dňa 20. 6. 2022 sa do čitateľského maratónu zapojili žiaci 5. až 9. ročníka, ktorí čítali knihy v anglickom jazyku. Každý z nich mal možnosť ukázať svoje čitateľské zručnosti, správnu výslovnosť a plynulosť prejavu. Literatúra bola zvolená podľa veku a jazykovej úrovne žiakov. Žiaci 5. a 6. ročníka čítali úryvok z knihy A Little Princess od Francess Hodgson Burnett. Žiaci vyšších ročníkov čítali z troch pripravených kníh. Siedmy ročník čítal Love Story od Erich Segala, ôsmy  ročník sa zameral na dielo Jane Eyre od Charlotte Bronte, deviaty ročník na dielo Romeo and Juliet od Williama Shakespeara. Všetci žiaci prejavili záujem o literatúru a jej interpretáciu a snažili sa čo najlepšie zvládnuť daný úryvok. Tento deň čítalo v knižnici 289 žiakov.
22.6. 2022 pokračovali v maratóne žiaci 1. až 4. ročníka, čítaním knihy Očko Špehúň od obľúbenej spisovateľky Gabriely Futovej. Pred čítaním ich prišli povzbudiť pani zástupkyne M. Majtánová a A. Mrižová, ktoré začali čítať ako prvé. V knižnici sa vystriedalo v čítaní 172 žiakov 1. stupňa. Celkovo sa tejto dvojdňovej udalosti zúčastnilo 461 čitateľov. 
Každý účastník bol odmenený záložkou do knihy, ktorú si nechal ako pamiatku na účasť v čitateľskom maratóne.
 
 
PaedDr. Anna Godálová, Mgr. Drahomíra Šupová