Slávnostná akadémia – 55. výročie založenia školy

Prvý deň 20. júna prišli pozrieť a podporiť našich žiakov ich rodičia a príbuzní, druhý deň sa účinkujúci žiaci predviedli pred hosťami, učiteľmi a ostatnými žiakmi školy.
 

Hoci naša škola prvýkrát otvorila svoju bránu pre žiakov 11. septembra 1967,  55. výročie založenia školy sme sa rozhodli osláviť týmto kultúrnym programom predčasne pre lepšie vyhovujúce obdobie i podmienky v čase turbulentnom a rýchlo sa prispôsobujúcom rôznym okolnostiam (aj tým protipandemickým). V čase založenia Základnej školy na ulici Tribečská pred 55 rokmi školu navštevovalo 812 žiakov a 32 učiteľov pod vedením pána riaditeľa Jozefa Falata. Odvtedy sa usporadúvanie slávnostných akadémií na počesť výročí školy, ale i osláv Dňa matiek či Dňa otcov stalo neoddeliteľnou tradíciou.
 

V úvode tohtoročnej slávnostnej akadémie publikum privítala Mgr. Alexandra Mrižová, zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň.  Riaditeľka školy Mgr. Anna Krajčíková sa k prítomným srdečne prihovorila na záver akadémie, čím sa stala jednou z účinkujúcich postáv. Pozvanie na toto slávnostné podujatie prijali aj JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka mesta Topoľčany, Juraj Želiska, viceprimátor mesta Topoľčany, Mgr. Zuzana Baranová, prednostka mestského úradu, PhDr. Vladimíra Matušíková, vedúca odboru školstva, kultúry a práce s mládežou, Ing. Ida Valachová, predsedníčka komisie mládeže, školstva, kultúry a športu mesta Topoľčany, poslancov mestského zastupiteľstva, zamestnancov mestského úradu, PaedDr. Iveta Schőberová, riaditeľka školského inšpekčného centra, Ing. Iveta Trévaiová, školská inšpektorka, riaditelia základných a stredných škôl, zástupcov firiem, ktoré so školou spolupracujú a škole nezištne pomáhajú, členovia Rady školy pri ZŠ Tribečská, triedni dôverníci, rodičia a starí rodičia žiakov, naši bývalí kolegovia – učitelia a zamestnanci školy na dôchodku a ďalší nemenej významní hostia.
 

Po otvorení opony sa už všetci nerušene venovali sledovaniu postmoderného tematického pásma spracovaného na motívy známej rozprávky O šípovej Ruženke za profesionálneho, rokmi vycibreného režijného a scenáristického vedenia Mgr. Andrey Jakubičkovej. Pod jej vedením účinkujúci podávali excelentné herecké, spevácke a tanečné výkony. Na samom začiatku potešila pôsobivá scéna, ktorú tvorili kulisy interiéru a exteriéru kráľovského hradu, kúsok záhrady so žabkami a dominantným visiacim prvkom v podobe čísla 55, ktoré všetkým pripomínalo 55. výročie založenia školy. Na tvorbe kulís sa výtvarne veľmi zručne podieľali samy pani učiteľky a vychovávateľky.
 

V príbehu O šípovej Ruženke nechýbali tri sudičky a zlá kliatba jednej z nich, ktorá mala vytúžené dieťa kráľovských rodičov, mladú princeznú, uvrhnúť na dlhé roky do hlbokého spánku a s ňou aj celé kráľovstvo. Nebyť príbehu v príbehu, a to modernej mladej Saxany a Lexikónu kúziel v tradičnom príbehu o spiacej princeznej, princezná by sa možno dodnes nezobudila. Saxana pomohla princovi prebudiť princeznú Ruženku a ten jej ukázal, ako sa za 55 rokov jej neprerušovaného spánku menil svet a naša škola v ňom. Fiktívne s reálnym, moderné s tradičným, inscenačné s projekciou na plátno, reminiscencie a vízie do budúcnosti, tanec, spev, hudba – to boli hlavné menovatele zábavy i poučenia.  Umeleckú hodnotu programu znásobili aj neobyčajné výkony hlavných protagonistov:  princezná Ruženka – Ester Gočová (7. A), princ – Martin Pitron (8. B), sudičky – Hana Koncová (9. A), Jasmina Lojková (8. C), Ema Arpášová (8. C) a Saxana – Dominika Jakubičková (bývalá žiačka). Celý program a obsadenie uvádzame v prílohe. Všetkým účinkujúcim deťom za kus predvedeného talentu ďakujeme.
 

K uskutočneniu takéhoto kultúrneho podujatia vždy predchádza náročná príprava. Samotnú náročnosť prípravy možno vnímať vo výsledku, tzn. vo formálne i obsahovo kompaktnom divadelnom predstavení, ktoré nedáva nič tušiť o tom, že jeho aktérmi nie sú profesionálni herci, ale deti – žiaci našej školy. V rámci prípravy bolo potrebné pripraviť a nacvičiť s deťmi program, vyrobiť rekvizity, obstarať kostýmy, zhotoviť kulisy, výzdobu a zvládnuť techniku. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii a organizácii slávnostnej akadémie ďakujeme. Zvlášť tým učiteľom, ktorí mali najviac práce s prípravou a réžiou programu. O vysokom kredite Základnej školy na ulici Tribečská svedčí aj toto vystúpenie a množstvo pozitívnych ohlasov naň.

Oslavy 55. výročia založenia školy pokračovali 21. júna Dňom otvorených dverí. Hostia sa presunuli do priestorov školy, kde ich čakali v triedach rôzne pripravené prezentácie  a aktivity. Bližšie informácie o Dni otvorených dverí sa dočítate v samostatnom článku.