Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku EnglishStar
Súťaž umožňuje žiakom porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.
Súťaží sa v 9 kategóriách od 1. až po 9. ročník. V našej škole sa zapojilo až 153 žiakov od našich najmenších prváčikov po starších žiakov 5. až 9. ročníka Všetci súťažiaci získali diplomy a tí najúspešnejší, ktorí dosiahli 100% úspešnosť, aj vecné ceny.
Boli to žiaci: Adam Paninár a Hana Vojvodíková z druhého ročníka, Lenka Tóthová a Martin Sitár z tretieho ročníka, Lucia Farkašová zo štvrtého ročníka, Timea Budajová a Mário Tarina z ôsmeho ročníka.
Všetkým blahoželáme. 
 
PaedDr. Anna Godálová