X. Školská olympiáda – I. stupeň
Olympijská hymna a zapálenie olympijskej pochodne odštartovali slávnostné zahájenie. Školskú olympiádu otvorili svojim príhovorom pani riaditeľka školy Mgr. Anna Krajčíková, viceprimátor mesta Topoľčany Juraj Želiska a predseda olympijského klubu Tríbeč Topoľčany Mgr. Marián Kapusta. Po zaznení sľubu za rozhodcov i športovcov nasledoval kultúrny program v podobe tanečných a rytmicko-pohybových choreografií detí. Svoje umenie predstavili aj mladí a úspešní karatisti z Karate klubu Topoľčany.
Školskej olympiády sa zúčastnilo celkovo 117 detí z 15 tried I. stupňa ZŠ. Každú triedu reprezentovali 4 chlapci a 4 dievčatá. Súťažilo sa v atletických disciplínach – skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, hod plnou loptou, šplh, beh na 50 m, beh na 60 m, vytrvalostný beh na 250 m, vytrvalostný beh na 300 m a štafetový beh.
Po ukončení jednotlivých športových disciplín nasledoval slávnostný ceremoniál odovzdávania medailí a diplomov najlepším športovcom. Vecné ceny s olympijským logom venoval Olympijský klub Tríbeč Topoľčany. 
Gratulujeme víťazom, ďakujeme pedagógom za skvelú prípravu a organizáciu, súťažiacim za vynikajúce športové výkony, ostatným deťom za usilovné povzbudzovanie svojich spolužiakov a tešíme sa na stretnutie v ďalšom ročníku Školskej olympiády. 
 
Mgr. Miroslava Patai