Letná škola na Tribečskej
 Od 8. do 19. augusta 2022 sme poskytli žiakom zmysluplné využitie času počas letných prázdnin s výchovno-vzdelávacími aktivitami, ktoré boli prispôsobené veku a potrebám žiakov v triedach, areáli školy aj v prírode. Prostredníctvom skupinových aktivít a tímových hier, didaktických hier a zážitkového učenia realizovaného v prírode sme v deťoch podnecovali aj estetické cítenie pri tvorbe spoločných výrobkov, prežívanie emócií, aktívny relax a utužovali sme kolektív. Pod vedením inštruktorov si mohli vyskúšať trpezlivosť, presnosť a odvahu 3D lukostreľbou. Strieľalo sa v prírodnom prostredí v obci Bojná na makety zvierat v životnej veľkosti, ktoré boli umiestnené v rôznych vzdialenostiach od streleckých pozícií. 

Aktívne strávené dva týždne v letnej škole priniesol deťom skvelé zážitky, priateľstvá a ukázal nové možnosti trávenia voľného času.