MDD na 1.stupni
Deti z III.C boli v tento deň v mestskom parku. Overili si poznatky z prírodovedy v praxi. Určovali stromy, rastliny a prírodniny, o ktorých sa učili v škole. Potom na preliezkach potrénovali svoju rovnováhu, obratnosť a hrali obľúbený futbal. Nazbierali aj také rastliny, ktoré síce nepoznajú, ale pokúsia sa určiť názvy podľa atlasu rastlín a internetu. Tento deň si užili. Mgr.J.Vránová

Na Deň detí sa zo žiakov III.B triedy stali páni učitelia a panie učiteľky. Mgr.E.Gregorová

Počasie lákalo ísť do prírody, tak  sa žiaci II. C vybrali do mestského parku. Spojili dobré s užitočným. Príjemný chládok, čerstvý vzduch, využili nielen na voľný pohyb, ale aj zábavné opakovanie učiva. Žiaci si upevnili poznatky z geometrie, slovenského jazyka a prvouky. Každá skupina pracovala podľa pokynov. Ukladali nájdené prírodniny podľa abecedy, určovali na vlastnoručne vyrobených hodinách čas, zostrojili a pomenovali mnohouholníky, vytvorili a pomenovali časti tela včely medonosnej a zisťovali, ktorých prírodnín je viac – v ktorých sa píše i/í alebo y/ý. Ako sa im to podarilo, posúďte sami.  Mgr.J.Rumanová

V 1.A, 1.B a v 1.C tancovali a zabávali sa počas celého dňa. 
V 3.A sa deti učili na stanovištiach, športovali, hrali sa spoločenské hry a v 4.A sa 
deti učili navzájom hrou. Tr.učiteľky.