Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

V minihandbalovej lige 16 hádzanárov a 3 hádzanárky

Dňa 30. januára 2020 sa odohralo ďalšie kolo minihandbalovej ligy, ktorá sa v tomto školskom roku hrala naposledy v mestskej hádzanárskej hale. Naša škola odohrala päť zápasov. Starší žiaci prvého stupňa ZŠ prehrali so ZŠ Solčany 13 : 16, so ZŠ Škultétyho Topoľčany 14 : 26 a so ZŠ Hollého Topoľčany zvíťazila 17 : 12. Mladší žiaci prvého stupňa ZŠ prehrali so ZŠ Hollého Topoľčany 4 : 18 a 7 : 12.
Futsalisti s víťazstvom v základnej skupine

Dňa 28. januára 2020 sa v telocvični jacovskej základnej školy odohrala základná skupina Majstrovstiev okresu Topoľčany základných škôl vo futsale žiakov. Keďže tejto skupiny sa nezúčastnili futsalisti z topoľčianskeho gymnázia, bol odohratý len jeden zápas, v ktorom naša škola zvíťazila s domácim družstvom 9 : 2 a postúpila do ďalších bojov majstrovstiev okresu.
Hádzanári na majstrovstvách okresu strieborní

Dňa 24. januára 2020 sa v topoľčianskej hádzanárskej hale uskutočnili Majstrovstvá okresu Topoľčany základných škôl v hádzanej žiakov. Zúčastnilo sa ich šesť základných škôl, ktoré hrali v dvoch skupinách každý s každým. Víťazi skupín hrali o celkové prvé miesto, druhí v skupinách o tretie a poslední v skupinách o piate miesto.
Plavecký výcvik

Aj tento školský rok sa žiaci druhého až štvrtého ročníka zúčastnili plaveckého výcviku. Plávanie je prirodzenou súčasťou života, a preto niet divu, že naši žiaci dosiahli úžasné výsledky. Vďaka dobrým trénerom nabrali odvahu vyskúšať plávať vo veľkom bazéne aj tí menej odvážni. V posledný deň plaveckého výcviku každý zúčastnený dostal vysvedčenie podľa preplávaných metrov. Vodu si každý hneď obľúbil, a preto výcvik nebol iba drinou, ale hlavne zábavou. Mgr.A.Fábiková
Hádzanárky z okresných majstrovstiev so štvrtým miestom

Dňa 22. januára 2020 sa v topoľčianskej hádzanárskej hale uskutočnili Majstrovstvá okresu Topoľčany základných škôl v hádzanej žiačok. Zúčastnilo sa ich päť základných škôl a hralo sa systémom každý s každým.
Početné úspechy mladých stolných tenistov

Dňa 21. januára 2020 Športový klub stolného tenisu Topoľčany usporiadal v topoľčianskej stolnotenisovej hale 1. kolo topoľčianskej školskej ligy v stolnom tenise pre neregistrovaných hráčov. Z našej školy sa na ňom zúčastnila silná výprava v počte spolu trinástich žiakov a žiačok.
Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 16. januára 2020 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku na Základnej škole Škultétyho v Topoľčanoch. Naši žiaci nás už tradične úspešne reprezentovali, aj napriek tomu, že sa niektorí učia nemecký jazyk prvý alebo druhý rok.
Vesmír očami detí

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami vyhlásili XXXV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Aj tento rok sa do celoslovenskej súťaže zapojilo viacero tried z 1.stupňa našej ZŠ. Komisia, ktorú tvorili Mgr.M.Majtánová, Mgr.D.Strejčková, Mgr.L.Benková, vybrala v školskom kole 18 výtvarných prác. Vybrané práce postupujú do okresnej súťaže, ktorá sa bude konať vo februári vo výstavnej miestnosti Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch. Výtvarníkom držíme palce. Mgr.L.Benková
Kde sa ukrýva skutočné šťastie? ...

Odpoveď na túto otázku boli 23. januára 2020 hľadať naši šiestaci a piataci, ktorí sa spolu so svojimi triednymi učiteľkami vybrali do Divadla J. Palárika v Trnave. Navštívili divadelné predstavenie Modrý vták – pôsobivú alegóriu svetovej literatúry, inšpirujúcu tvorcov inscenácie k veľkolepému scénickému stvárneniu.
Šaliansky Maťko – okresné kolo

Dňa 21. januára 2020 sa v priestoroch Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch uskutočnilo okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko. Našu školu v ňom reprezentovali víťazi školského kola, ktorí opäť potvrdili svoj talent v umeleckom prednese slovenskej povesti.
Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 15. januára 2020 sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku na ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch. V kategórii 1A sa zúčastnilo 15 žiakov a našu školu reprezentovala žiačka 7A triedy Marína Čorňaková, ktorá sa umiestnila na vynikajúcom 2. mieste. Vo vyššej kategórii 1B sa zúčastnilo 17 žiakov a našu školu reprezentoval žiak 8B triedy Damián Hrnko. Obaja žiaci ukázali výborné vedomosti v písomnej aj ústnej časti. Rovnako ako v školskom kole, aj v okresnom kole písomná časť pozostávala z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením. V ústnej časti mali vytvoriť príbeh podľa obrázka a viesť rozhovor na danú tému.
Šaliansky Maťko – školské kolo

Dňa 16.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo 27. ročníka súťaže v umeleckom prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Šaliansky Maťko je súťaž v prednese slovenských povestí, ktorá nesie meno po spisovateľovi a zakladateľovi detského časopisu Slniečko Jozefovi Cígerovi Hronskom. Iniciatíva zorganizovať túto súťaž sa zrodila v roku 1991 v deň, kedy bolo v kalendári meno Matej, a tak sa zrodil Šaliansky Maťko.
Posledný školský deň v kalendárnom roku 2019

20. december 2019 bol posledným dňom v tomto kalendárnom roku aj pre žiakov a žiačky našej školy. Okrem vianočného programu v triedach sa žiaci prvého i druhého stupňa zúčastnili filmového predstavenia (Troll: Príbeh o chvoste, Jumanji: Ďalší osud) v topoľčianskom kine. Do vianočných prázdnin detí a dovoleniek zamestnancov školy všetkých naladil príhovor Mgr. Anny Krajčíkovej, riaditeľky školy, ktorá poďakovala za prácu a popriala krásne sviatočné dni plné oddychu a rodinného pokoja. Mgr. Gejza Sitkey
Vianočné posedenie a rozlúčka s rokom 2019

Dňa 19. decembra 2019 sa v priestoroch školskej jedálne uskutočnilo v posledných rokoch už tradičné vianočné posedenie pri kapustnici a vianočnom pečive spojené so športovými aktivitami (stolný tenis a bedminton). Zúčastnili sa ho takmer všetci zamestnanci školy – vedenie školy, učiteľky a učitelia prvého aj druhého stupňa, vychovávateľky v školskom klube detí, prevádzkovo-ekonomickí zamestnanci a zamestnanci školskej jedálne.
Filmový darček od pani primátorky

Primátorka mesta Topoľčany, JUDr. Alexandra Gieciová, potešila vianočným darčekom dve triedy našej školy. Žiaci sa predposledný vyučovací deň pred vianočnými prázdninami zúčastnili krátkych, no intenzívnych filmových projekcíí v špeciálnom 9D kine v Topoľčanoch. Rozdelili sa do malých skupín, pričom každá z nich si mohla vybrať svoje filmové predstavenie. Deti sa skvelo zabavili a s pekným zážitkom sa po vystriedaní všetkých skupín vrátili v sprievode učiteľov do školy. Mgr. Gejza Sitkey