Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Súťaž Reálie anglicky hovoriacich krajín

Vybraní žiaci 5. a 6. ročníka sa dňa 5. novembra 2019 zúčastnili súťaže na tému Reálie anglicky hovoriacich krajín. Súťaž sa uskutočnila na Katedre anglistiky a amerikanistiky na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Žiaci súťažili formou kvízu.
Stolné tenistky a stolní tenisti majstrami okresu Topoľčany

ZŠ Tribečská organizovala dňa 29. októbra 2019 v topoľčianskej stolnotenisovej hale Majstrovstvá okresu Topoľčany základných škôl v stolnom tenise družstiev žiačok i žiakov. V súťaži žiačok sa ich zúčastnilo šesť škôl a v súťaži žiakov deväť škôl.
Basketbalistky zo skupiny postúpili

ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch usporiadala dňa 28. októbra 2019 jednu zo skupín Majstrovstiev okresu Topoľčany základných škôl v basketbale žiačok. Zúčastnili sa jej štyri základné školy a do finálovej skupiny postupoval len víťaz.
Úspešný jesenný zber papiera s trinástimi tonami

V dňoch 21. až 25. októbra 2019 usporiadala naša škola zber papiera, ktorého sa zúčastnili všetky triedy, ale v mnohých prípadoch so značne rozdielnou hodnotou celkových kilogramov.
Exkurzia do prírodovedného múzea

Dňa 24. októbra 2019 sa žiaci 7.A, 8.A, 8.C, 8.D a 9.A zúčastnili biologickej exkurzie do prírodovedného múzea vo Viedni. Múzeum je rozdelené do niekoľkých oddelení a žiaci tak mohli obdivovať zbierky geologicko-paleontologické, biologické, antropologické a mnohé ďalšie.
Výtvarná súťaž ,,Chutné maľovanie"

Výtvarná súťaž "Chutné maľovanie" bola jednou z aktivít VII. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE. Túto súťaž vyhlásila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v Bratislave a Centrum rozvoja znalostí o potravinách. Témy boli rôzne, ale všetky sa týkali zdravej výživy. Do súťaže "Chutné maľovanie" sa zapojili triedy 1.stupňa našej ZŠ a výtvarníci z krúžku Machule. Mgr. Lucia Benková
Noc na Tribečskej

Vždy nás veľmi poteší, keď sa žiaci cítia v škole dobre. Ale že by mali školu tak radi, že by v nej chceli tráviť aj noc, to by nás nenapadlo. A predsa! Na podnet žiackej školskej rady a s dovolením a podporou pani riaditeľky, Mgr. Anny Krajčíkovej, trávili žiaci a učitelia noc z utorka 29. 10. 2019 na stredu 30. 10. 2019, v škole.
List za listom – baví ma čítať...

Takto znela téma 10. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2019. Tento rok sa našou partnerskou školou stala Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici, s ktorou si vymeníme 350 záložiek.
Ako sme oslávili Medzinárodný deň školských knižníc

Posledný októbrový pondelok je každoročne venovaný Medzinárodnému dňu školských knižníc a súťaži o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktorú vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica Bratislava s cieľom podporovať zábavné formy práce s knihou, pestovanie pozitívneho a trvalého vzťahu ku knihe, školskej knižnici, rozvoj čitateľskej gramotnosti a získanie väčšieho počtu milovníkov literatúry. Téma je každý rok iná. V tomto ročníku bola zameraná na osobnosť J.G. Tajovského.
Vitamínový deň

Pre deň plný vitamínov sa rozhodli deti zo 7. oddelenia ŠKD. Z domu si priniesli rôzne druhy ovocia. Potom sa porozprávali o význame a potrebe vitamínov – ovocia a zeleniny. Spoločne si pripravili chutné zdravé pohostenie. Popri rozprávaní veselo chrumkali a misu plnú ovocia čoskoro vyprázdnili. Preto sa rozhodli, že takéto vitamínové dni budú opakovať častejšie.
Imatrikulácia – pasovanie do cechu prvákov ŠKD

Dňa 21.10.2019 sa konala v našej ZŠ veľká slávnosť, kedy sa naši najmenší stali oficiálne prvákmi. Deti sa nevedeli dočkať. Školskú telocvičňu sme premenili na „Ceruzkovo“. Na úvod deťom povedala povzbudivé slová pani zástupkyňa prvého stupňa Mgr. Martina Majtánová. V ďalších častiach sa predstavili deti s básničkami, zatancovali, zaspievali a prišla tá očakávaná chvíľa, kedy naše pani zástupkyne Mgr. Martina Majtánová a Mgr. Alexandra Mrižová pristúpili k slávnostnému aktu pasovania do cechu prvákov. Najväčšiu radosť mali prváci z medovníkových ceruziek. Nevedeli sa dočkať, kedy do nich zahryznú. Na záver nesmela chýbať naša hymna. Chceme sa poďakovať Nelke Kupcovej, ktorá nás sprevádzala celou imatrikuláciou a jej pomocníkom.
Deti na Slovane

Dňa 24. októbra 2019 sa žiaci našej školy vybrali na futbalový zápas v rámci akcie Deti na Slovane. Na tento zážitok budú spomínať do konca života. Štyridsať žiakov našej školy vo vynikajúcej atmosfére na Tehelnom poli povzbudzovali spolu s ďalšími 20 tisíckami detí do 14 rokov z celého Slovenska. Povzbudzovali počas celého zápasu Európskej ligy medzi Slovanom Bratislava a anglickým Wolverhamptonom. Výborné publikum hnalo Slovan dopredu, aj keď prehrával. Po zápase tlieskali a ďakovali hráčom. Atmosféra bola fantastická.
Exkurzia do Malej Fatry

Žiaci 8. ročníka využili posledné pekné dni babieho leta na turistiku a poznávanie krás našej prírody. Bolo nádherné, slnečné počasie. Vybrali sme si menej náročnú túru, a to Nové a Dolné Diery. Žiaci spoznávali tiesňavy, prechádzali po rebríkoch ponad vodopády. Túra trvala asi dve a pol hodiny. Po obede sme sa zastavili v Žiline, pozreli sme si centrum a žilinské námestie. Cestou domov sme sa zastavili v Rajeckej Lesnej, kde sa nachádza Slovenský betlehem. Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej vytvoril majster Jozef Pekára, ktorý začal na tomto diele pracovať v roku 1980. Mgr. Eva Maková
Tribečská suverénnym víťazom v okresných majstrovstvách družstiev žiačok v bedmintone

ZŠ Solčany usporiadala dňa 22. októbra 2019 aj Majstrovstvá okresu Topoľčany základných škôl v bedmintone družstiev žiačok. Zúčastnilo sa ich jedenásť základných škôl, ktoré hrali v dvoch štvorčlenných a jednej trojčlennej skupine. Tribečská hrala v trojčlennej skupine a reprezentovali ju Nina Kyseľová z 8.D triedy a Lea Belanská zo 6.A triedy. Do finálovej skupiny postúpili víťazi jednotlivých skupín.
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

Dňa 17. októbra 2019 sa uskutočnilo školské kolo 12. ročníka olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaž pravidelne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných škôl v materinskom jazyku.