Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Roztancujme Tribečskú

Posledný aprílový víkend bol Medzinárodný deň tanca. Deti sa dopoludnia vytancovali na námestí a v rovnako dobrej nálade pokračovali v ŠKD, kde sme spoločne roztancovali ZŠ Tribečskú. Traja najvytrvalejší tanečníci boli odmenení. No, odmenou pre všetkých bola dobrá nálada a zábava počas celého dňa. Vychovávateľky ŠKD
Slávnostné otvorenie pitnej fontány

Dňa 10.5.2023 mesto Topoľčany slávnostne otvorilo za prítomnosti vedenia ZsVS, a.s. dve pitné fontány. Jedna fontána sa nachádza na Margarétke, druhá na Kuzmányho ulici. Pri otvorení druhej fontány boli účastní aj naši žiaci zo 4.D. Fontány sú bezdotykové a počas celého leta si z nich budeme môcť nabrať vodu do fľaše alebo sa napiť. Žiaci si to hneď aj vyskúšali a veľmi sa im páčilo. Dostali aj drobné darčeky od ZsVS, a.s – náčrtník, puzzle, fľašu na vodu, balón. Vo fontáne na Kuzmányho ulici sa budú môcť osviežiť aj naši štvornohý priatelia zo samoplniacej nerezovej misky. Mgr. Ľubica Bučeková
Slávik Slovenska 2023- okresné kolo

Dňa 11.5.2023 sa na ZŠ Gogoľovej v Topoľčanoch uskutočnilo Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2023. Našu školu reprezentovali žiaci: Lukáš Bočkaj 2.A, Tamara Hubová 6.C a Matúš Burian 9.A. 1. miesto v III. kategórii a postup do krajského kola získal žiak Matúš Burian z triedy 9.A. Súťažiacim ďakujeme sa krásne reprezentovanie našej školy. Matúškovi gratulujeme a želáme veľa úspechov v krajskom kole. Mgr. Janka Chvojková
Turnaj v minihádzanej (1. stupeň)

Dňa 9. mája 2023 sa v Hádzanárskej hale Topoľčany uskutočnil Turnaj v minihádzanej pre žiakov prvého stupňa. Organizátorom súťaže bol HK AGRO Topoľčany. Našu školu na súťaži reprezentovali žiaci tretích a štvrtých ročníkov, ktorých sprevádzal pán učiteľ Ladislav Vozár. Boli to nasledovní žiaci: Matias Ondruš, Lukáš Ševčík, Arina Levchenko, Michal Vojtela (všetci zo 4. D), Lucia Jančeková (zo 4. B), Adam Maruška, Kristián Chudziak (všetci zo 3. B), Marko Krajčík, Michal Oravec (obaja z 3. C), Tomáš Vančo, Jakub Nováčik, Adam Bečka, Alexander Pikna, Daniel Adamkovič, Sabína Macejková (všetci z 3. D). Našim najmladším žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v budúcnosti. Tomáš Kováčik
Piataci v Tribečskej knižnici

Žiaci 5. ročníka navštívili našu okresnú knižnicu v Topoľčanoch. V Tribečskej knižnici sa deti dozvedeli o jej histórii, mnohých spisovateľoch a o knihách, ktoré si vedia v knižnici požičať. Okrem teoretických poznatkov mali žiaci možnosť si zasúťažiť formou obľúbenej televíznej relácie Čo ja viem. V tomto vedomostnom kvíze súťažili dva tímy žiakov, kde ich úlohou bolo v časovom limite zodpovedať na otázky súvisiace s literatúrou. Víťazná dvojica dostala odmenu. Do súťaže sa zapojili aj všetky ostatné deti. Na záver návštevy knižnice si žiaci mohli poprezerať rozličné knižné tituly v detskom oddelení. Vyučujúce SJL.
Hviezdoslavov Kubín (krajské kolo)

Krajské kolo 69. ročníka recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa konalo 4. mája 2022 v Dome kultúry v Nových Zámkoch. Do tohto kola postúpili len tí najlepší z najlepších. Na súťaži našich žiakov sprevádzala pani učiteľka Rastislava Macková, učiteľka slovenského jazyka a literatúry a dejepisu, dlhoročná pedagogička umeleckého prednesu žiakov v škole.
Návšteva radnice mesta Topoľčany

Dňa 27. apríla 2023 sa žiaci 8.C zúčastnili Dňa otvorených dverí na radnici mesta Topoľčany. V zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva ich privítala primátorka mesta JUDr. Alexandra Gieciová, ktorá im porozprávala o funkciách radnice, jej rozdelení a ľuďoch, ktorí v nej pracujú. Žiaci sa od nej mohli dozvedieť aj niektoré informácie o obyvateľoch mesta. Potom nás čakala zaujímavá prezentácia o histórii mesta, pričom po jej skončení sa mohli žiaci zapojiť pomocou mobilov do on-line kvízu súvisiaceho s uvedenou prezentáciou. Najlepšie si s týmto kvízom poradila dvojica Daren Filipeje a Dniel Krošlák, ktorí získali za odmenu darčekové tašky. Následne sme si mohli pozrieť svadobnú sieň a iné priestory radnice. Navštívili sme aj kanceláriu primátorky, kde sa žiaci mali možnosť pýtať priamo primátorky na všetko, čo ich o meste zaujíma. Nakoniec sme sa zastavili na nádvorí pri pamätnej tabuli venovanej jednému z najvýznamnejších topoľčianskych rodákov Rudolfovi Vrbovi. Mgr. Ivan Vőpy
Chemická olympiáda

Aj v tomto školskom roku sa niekoľko žiakov rozhodlo, overiť si svoje vedomosti z chémie v chemickej olympiáde kategórii D. Po úspešnom školskom kole, kde všetci zúčastnení žiaci, menovite Andrea Šuriaková 8A, Maxim Kopčan 8A, Jasmina Lojková 9C, Timea Hanšutová 9C, Nina Kemeňová 9C, Lucia Poništová 9C, Ema Arpášová 9C, Alexander Velčický 9B , Liliana Stanková 9A sa stali úspešnými riešiteľmi, do okresného kola postúpili Liliana Stanková z 1.miesta a Timea Hanšutová z 2.miesta. V okresnom kole Liliana Stanková získala opäť 1.miesto a bola suverénne najlepšia a Timea Hanšutová skončila na peknom 5. mieste. 29.4.2023 sa konalo v Nitre krajské kolo, kde sa Liliana Stanková umiestnila na 7. mieste. Mgr. Jana Kacinová
Skús pokus

Skúste vytvoriť pokus z látok, ktoré používame doma. Tak znelo zadanie pre žiakov siedmeho ročníka. A tak sme na hodinách chémie mohli vidieť rôzne druhy sopiek, tancujúce hrozienka, gumenné vajce, lávové lampy, balóny, rukavice ktoré sa bez pomoci nafukujú, faraónove hady, či výrobu tvarohu a mnohé iné. Cieľom hodín bolo, aby si žiaci vyskúšali prezentovať pokus pred svojimi spolužiakmi a mnohí zistili, že niekedy to čo sa podarilo doma nefungovalo v škole. Mgr. Jana Kacinová
Škola v prírode – Vysoké Tatry

V dňoch 24. 4.- 28. 4. 2023 sa žiaci 4. B,4. C a 4. D triedy zúčastnili školy v prírode v penzióne Medvedica vo Vysokých Tatrách. Penzión sa nachádza 10 minút od najvyššie položenej rýchlikovej stanice na Slovensku, v peknom prostredí obkolesenom nádhernou prírodou a lesom.
Stavba z kociek

Jedna kocka neznamená nič, ale keď sa spoja, vytvoria niečo úžasné. Zo žiakov 5.B triedy sa na hodinách matematiky stali ozajstní architekti a konštruktéri. Pomocou kociek vytvorili originálne stavby a telesá so zaujímavými príbehmi. Od Eiffelovej veže, cez Cheopsovu pyramídu a Bratislavský hrad až k Rubikovej kocke. Vďaka projektu Stavba z kociek sme výučbu matematiky preniesli z 2D sveta pracovných zošitov do skutočného 3D sveta. Mgr. Lucia Ligačová
Deň Zeme na hodinách anglického jazyka

Apríl je mesiac, v ktorom si každoročne pripomíname Deň Zeme. Je to príležitosť zamyslieť sa a uvedomiť si jedinečnosť našej planéty. Preto sme sa danej téme venovali aj na hodinách anglického jazyka.
Vybíjaná žiačok

Žiačky 6. a 7.ročníka sa zúčastnili dňa 21.4.2023 obvodného kola vo vybíjanej žiačok na našej škole. Svojou húževnatosťou si zabezpečili postup do okresného kola. Okresné kolo sa konalo dňa 26.4.2023 na ZŠ Gogoľova. Žiačky bojovali o postup do krajského kola. Po namáhavých zápasoch so súperkami sa im nepodarilo postúpiť ďalej. Umiestnili sa na 4.mieste. Všetkým menovaným žiačkam ďakujeme za reprezentáciu našej školy.
Deň Zeme na hodine ANJ v 6.A

Žiaci na hodine ku Dňu Zeme (The Earth Day) pracovali vo dvojiciach až trojiciach. Rozdelili si úlohy. Niektorí si vypracovali dotazník s vyhodnotením pre spolužiakov z triedy. Na základe kvízových otázok sa dozvedeli viac o tom, ako často jednotliví žiaci v domácom prostredí separujú odpad, využívajú dopravné prostriedky či chôdzu, šetria vodou, elektrinou, zálohujú plastové fľaše, či znovu využívajú plastové vrecúška... Bodové hodnotenie ukázalo, či sú priateľskí k životnému prostrediu, priemerní vo svojom správaní sa k planéte alebo by mali myslieť na budúcnosť Zeme oveľa viac.
Cesty za poznaním minulosti

Je názov 15.ročníka celoslovenskej literárno - výtvarno - historickej súťaže pre žiakov základných škôl, stredných škôl, ZUŠ a špeciálnych škôl. Túto súťaž vyhlasuje každoročne Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Slovenský zväz protifašistických bojovníkova mesto Banská Bystrica.