Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 14. 2. 2019 sa v Nitre uskutočnilo Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu úspešne reprezentoval vynikajúci Samuel Držík z 5.A triedy.
Tribečská najúspešnejšia aj v Dejepisnej olympiáde

Po najlepších výsledkoch v rámci okresu v Geografickej olympiáde ZŠ na Tribečskej ulici dosiahla na tejto úrovni najvyšší bodový súčet jednotlivých umiestnení aj v Dejepisnej olympiáde.
Ocenenie pána učiteľa PaedDr. Ladislava Vozára

V utorok 29. januára 2019 bol ocenený dlhoročný učiteľ telesnej výchovy tejto školy PaedDr. Ladislav Vozár. Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky mu udelila Cenu asociácie športu pre všetkých Slovenskej republiky za rok 2017. Je to zároveň ocenenie športových aktivít tejto školy, ktorá využíva nielen priestory telocvične, ale aj veľký športový areál s novou atletickou dráhou, čo umožnilo organizáciu viacerých okresných a krajských športových súťaží žiakov a žiačok základných škôl.
Stolní tenisti s krajským majstrovským titulom

Dňa 4. februára 2019 sa v Nitre uskutočnili Majstrovstvá Nitrianskeho kraja základných škôl v stolnom tenise družstiev žiakov. Zúčastnilo sa ich všetkých sedem víťazov jednotlivých okresov kraja. Naša škola zvíťazila vo všetkých zápasoch a stala sa tak majstrom kraja, čím sa stolnotenisové družstvo žiakov kvalifikovalo na Majstrovstvá Slovenskej republiky.
Vynikajúce výsledky Geografickej olympiády

Dňa 7.2.2019 sa v priestoroch ZŠ na Hollého ulici v Topoľčanoch uskutočnil už 47. ročník Geografickej olympiády pre ZŠ a OG v okrese Topoľčany. Naša škola dosiahla v rámci okresu Topoľčany vynikajúce výsledky a počtom účastníkov a hlavne ich výsledkami sa stala v tejto olympiáde najúspešnejšou základnou školou.
Okresné kolo dejepisnej olympiády

Dňa 14.februára 2019 Okresný úrad v Nitre v spolupráci so Základnou školou na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch uskutočnil už 11.ročník okresného kola dejepisnej olympiády. Zúčastnilo sa ho 64 žiakov z 15 prihlásených základných škôl okresu Topoľčany a Gymnázia v Topoľčanoch. Do okresného kola postúpili tí žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1. a 2. mieste. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Veronika Štepová (6.D), Patrik Štefkeje (6.D), Ondrej Hrončok (7.C), Tomáš Slávik (7.C), Tomáš Bohuš (8.B), Damián Joščák (8.A), Martin Mokoš (9.C) a Alexej Pokus (9.A).
Objavujeme čaro chémie

Hoci chémia nepatrí medzi žiakmi práve k najobľúbenejším predmetom a vzhľadom na neexistenciu chemického priemyslu v našom regióne to pre nich nie je ani profilový predmet, predsa len sa našli na našej škole nadšenci, ktorí sa rozhodli „objaviť čaro chémie“ a zapojiť sa do celoslovenskej súťaže s rovnomenným názvom Objavujeme čaro chémie. Boli to: I. kategória: 6. – 7. ročník základnej školy, príma a sekunda gymnázií s osemročným štúdiom - Adela Snopová, Barbora Duscheková (obe 6.B): Kinetický piesok (Mgr. Jana Kacinová) II. kategória: 8. ročník základnej školy, tercia gymnázií s osemročným štúdiom - Lena Bezáková, Aneta Kondrlová (obe 8.A): Kvaple zo sódy bikarbóny (Mgr. Jana Kacinová) III. kategória: 9. ročník základnej školy, kvarta gymnázií s osemročným štúdiom - Liliana Hallová, Bianka Bartošeková (obe 9.B): Kyseliny v 3D kine (Ing. Henrieta Knoblochová)
Zima v znamení knižných noviniek

Milí čitatelia, čitateľky, v našej školskej knižnici na vás opäť čakajú najčerstvejšie novinky – knihy, ktoré Vám umožnia kvalitné čítanie, zábavu i poučenie. Začítajte sa do pútavých príbehov Petronely Jabĺčkovej, Troch pátračov, Malých žien, či Tigrieho tímu. Tešiť sa môžu aj milovníci záhad a rébusov, matematiky, fyziky a hviezd. Pripravená je i kniha Milan Rastislav Štefánik, výpravná publikácia, vďaka ktorej môže čitateľ vziať do rúk 25 vložených dokumentov a bližšie poznať život tejto významnej osobnosti. Pre našich najmenších máme ilustrované rozprávky od H. Ch. Andersena, rozprávky o upratovacom robotovi, príbehy o psíčkovi a mačičke. Do našej ponuky pribudli nové encyklopédie i slovníky. Knižné novinky sú Vám už teraz k dispozícii.
Snehuliakovo

Postavím si snehuliaka z bielučkého snehu, ******** na námestí v Topoľčanoch pre výhernú cenu. ******* Jedna guľa, druhá guľa, nahrnieme sneh tam ******* a už stojí snehuliačik 1.B a 1.D pred radnicou sám. ***
Kŕmenie vtáčikov v zime

Žiaci zo 6.A triedy sa na hodine technickej výchovy v stredu 6.februára 2019 rozhodli, že nakŕmia vtáčikov v tomto zimnom období.
Výtvarná súťaž „ Manželstvo“

Naša škola sa zapojila do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová. Témou „ Manželstvo“ sa inšpirovali žiaci 3.B, 3.D a 4.D triedy.
Plavecký výcvik

Plávanie patrí k neodmysliteľnej súčasti ľudského života. Hlavným cieľom plaveckého výcviku je odbúrať strach z vody a naučiť sa základy plávania. Preto koncom januára 2019 absolvovali žiaci 2. až 4. ročníka plavecký výcvik na plavárni v Topoľčanoch.
Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko 2019

Na okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko 2019 v prednese slovenskej povesti reprezentovali našu školu žiaci Adrián Mihálik, Tereza Matušíková a Ema Rochovská. V I. kategórii nemala naša škola zastúpenie na „stupni víťazov“, no v II. kategórii získala Tereza Matušíková 3. miesto (pripravovala Rastislava Macková) a v III. Kategórii Ema Rochovská 1. miesto (pripravovala PhDr. Jana Červeňanská).
Snehové kreácie

Pani zima nám opäť dopriala snehovú nádielku a nenechala ľahostajných ani žiakov ŠKD. Šantenie na snehu malo rôzne podoby, ako stavanie snehuliakov a snehových hradov, guľovačka, ale i diskotéka na snehu. Chladné počasie nám vyfarbilo líčka načerveno, no na zábave neubralo...
Netradičné športové súťaženie

Takto by sme mohli nazvať popoludnie v ŠKD, ktorého sa zúčastnili všetky oddelenia. Vo štvrtok sa všetci presunuli do školskej telocvične, kde si pre deti p. vychovávateľky pripravili netradičné športové disciplíny. No skôr, ako si zasúťažili, rozhýbali svoje telíčka spoločnou tanečnou rozcvičkou, pri ktorej si aj zaspievali a zatancovali. Postupne deti začali súťažiť na jednotlivých stanovištiach. Za búrlivého potlesku a povzbudzovania si poslednú disciplínu zmerali v preťahovaní lanom. Celé popoludnie bolo sprevádzané hlasným povzbudzovaním, čo je dôležité, ale ešte dôležitejšie bolo, že súťažili s veľkým nadšením a chuťou športovať a hýbať sa.