Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

ZŠ Tribečská v dejepisnej olympiáde školského roka 2017/2018 treťou najúspešnejšou medzi základnými školami okresu Topoľčany

Dňa 15. februára 2018 sa v priestoroch ZŠ s MŠ na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch uskutočnila dejepisná olympiáda základných škôl okresu Topoľčany, ktorej sa zúčastnili dve tretiny základných škôl.
Fandíme lyžiarom

Zima nám nedopriala snehovú nádielku, preto sme v ŠKD zorganizovali „Zimnú športovú olympiádu“. Porozprávali sme sa o histórii ZOH a na podporu našich olympionikov sme si v jednotlivých oddeleniach vyrobili plagáty s touto tématikou a skúsili si zmerať sily v lyžiarskych pretekoch s vlastnoručne vyrobenými lyžiarmi...
Okresné kolo dejepisnej olympiády

Dňa 15. februára 2018 Okresný úrad v Nitre v spolupráci so Základnou školou na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch uskutočnil 10. ročník okresného kola dejepisnej olympiády. Zúčastnilo sa ho 76 žiakov z 15 prihlásených základných škôl okresu Topoľčany a Gymnázia v Topoľčanoch. Do okresného kola postúpili tí žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1. a 2. mieste.
Fašiangový karneval v ŠKD

Fašiangy patria neodmysliteľne k zábave, k veselosti a sú obdobím maškarných bálov a karnevalov. Aj u nás na ZŠ Tribečskej sa dňa 7. februára 2018 pod vedením pani vychovávateliek konal fašiangový karneval. Triedy a chodby sa rozjasnili farebnými stuhami, balónmi a množstvom pestrofarebných masiek. Kto by sa netešil? ...
Najsladší toxín na trhu

Žiaci 7. B triedy na hodine biológie zisťovali aj to, koľko cukrov sa nachádza v niektorých jedlách i nápojoch. Vytvorili zaujímavé prezentácie o základných živinách. Venovali sme sa aj závažným témam – anorexia a bulímia. Každý proces prebiehajúci v tele poháňa energia získaná z potravy...
Výtvarná súťaž sv. Martina

Mladí výtvarníci z 1. stupňa sa vám chcú pochváliť a zároveň podeliť o svoju radosť! Zapojili sa do výtvarnej súťaže s názvom Svätomartinská výtvarná súťaž.
Učenie v maskách

7. február 2018 bol v škole iný - fantazijný. Po chodbách školy sa počas prestávok prechádzali fantastické postavy a v triedach namiesto detí sa učili princezné, kovboji, upíri, čarodejnice a kadejaké zvieratká či dokonca kostry.
Plavecký výcvik

Koncom januára 2018 absolvovali žiaci 2. až 4. ročníka plavecký výcvik. Pod vedením trénerov sa učili základy plávania plaveckého štýlu prsia a kraul. Tí zdatnejší v plávaní sa zdokonaľovali aj v ďalších plaveckých štýloch.
Veľká praveká súťaž (8. ročník)

Múzeum praveku Slovenska v Bojniciach vyhlásilo už 8. ročník veľkej pravekej súťaže pre základné školy. Termín ukončenia je 31. marec 2018. Úloha pre tento ročník znela: Kto bol praveký šaman? Aké mal úlohy a postavenie medzi svojimi súkmeňovcami? Žiaci mali teda nakresliť pravekého šamana, jeho každodenný život, rituály v kmeni...
Objavujeme čaro chémie

Dňa 2. februára 2018 sa v Trnave konala 6. národná konferencia učiteľov chémie, na ktorej boli vyhlásené výsledky 3. ročníka celoslovenskej súťaže Objavujeme čaro chémie. V tejto súťaži nás reprezentovali 2 žiačky našej školy zo VII. A - Lenka Bezáková a Anetka Kondrlová s pokusom Plastelínová eko-sopka.
Olympiáda z anglického jazyka – okresné kolo

Dňa 16. januára 2018 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťaž prebiehala v Základnej škole na Škultéhyho ulici v Topoľčanoch. Našu školu reprezentovali Peter Krajčík zo 7. A triedy a Filip Filo z 8. A triedy.
Dejepis tentoraz s interaktívnou tabuľou

Žiaci v 9. A triede práve v týchto dňoch prebrali na hodinách dejepisu celý tematický celok Druhá svetová vojna. Rozhodli sme sa spoločne, a to dňa 24. januára 2018, že pôjdeme do interaktívnej učebne, kde si precvičíme a zopakujeme novou - inou formou toto náročné historické učivo. Žiaci sa snažili použiť čo najviac prvkov, ktoré nám ponúka interaktívna tabuľa.
Šaliansky Maťko (OK)

Dňa 23. januára 2018 sa uskutočnil 25. ročník literárnej súťaže v umeleckom prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Súťaž na okresnej úrovni zorganizoval Okresný úrad Nitra, odbor školstva, v spolupráci s Tribečským osvetovým strediskom v Topoľčanoch. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách. Našu školu v nich reprezentovali víťazky školského kola.
Rodostromy na hodinách dejepisu v 5. C a v 5. D

Každý človek túži poznať svoj pôvod - odkiaľ prišli jeho rodinní predkovia a ako žili. Preto si ľudia často zostavujú svoj rodokmeň. V minulosti si rodokmeň často maľovali v podobe rôznych fantastických stromov. Takýto strom - rodostrom, mal na konároch namiesto listov mená jednotlivých členov rodiny a ďalšie údaje (narodenie, vek, úmrtie).
Eskimácke súťaže v ŠKD

Dňa 17. 1. 2016 sa v ŠKD uskutočnilo súťaživé popoludnie, na ktoré sa deti veľmi tešili. Celá trieda sa premenila na ľadovú krajinu. Deti sa rozdelili na dve skupiny: Eskimákov a Eskimáčky. Prispôsobili tomu aj svoje oblečenie. Obliekli si čiapky, rukavice, šály a veselo sa pustili do súťaženia. Obe skupiny museli zvládnuť 7 disciplín: stavanie iglu, preteky na lyžiach, stavanie snehuliaka, ľadovcovú dráhu, sánkovačku, strihanie vločiek a na záver hod snehovou guľou na vežu. Za každú disciplínu mohli získať body, ktoré si zapisovali do tabuľky. Medzi jednotlivými disciplínami sa deti posilnili slanými a sladkými maškrtami, ktoré im pribalili rodičia. Eskimáci aj eskimáčky bojovali celý čas, no nakoniec zvíťazili chlapci – Eskimáci! Mgr. Korčeková