Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Bedmintonisti v okresných majstrovstvách na 4. až 6. mieste

Dňa 21. októbra 2019 ZŠ v Solčanoch usporiadala Majstrovstvá okresu Topoľčany základných škôl v bedmintone družstiev žiakov. Zúčastnilo sa ich deväť základných škôl, ktoré súťažili v troch skupinách a ich víťazi postúpili do záverečnej finálovej skupiny o prvé tri miesta.
13.10.2019 – „Deň starých rodičov“

Úcta k starším by mala byť spontánna, sústavná a hlavne úprimná a prejavovaná po celú ich starobu. Aj naše deti v oddeleniach si pre svojich starých rodičov pripravili prekvapenie - pozdrav. Deti poďakovali svojim starým rodičom, za všetku snahu, lásku, ktorú im ich starkí prejavujú.
Svetový deň pošty v ŠKD

Dňa 9.októbra sme si pripomenuli Svetový deň pošty. Je to deň, kedy majú svoj sviatok všetci poštári na celom svete. Najskôr sa pani vychovávateľky a deti v oddeleniach porozprávali o význame a dôležitosti pošty, o ich práci a ako sa pošta posielala v minulosti a dnes. Nakoniec deti predviedli svoju kreativitu, fantáziu vo svojich prácach, kde vytvárali svoje poštové známky, pozdravy, obálky pod názvom „Moja poštová známka.“
Môj týždeň mobility

Európsky týždeň mobility sa každoročne koná v septembri, aj tento rok v termíne od 16. do 22. 9. 2019. Jeho cieľom je povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať na prepravu multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či mestskou hromadnou dopravou) – alternatívy osobných motorových vozidiel.
Svetový deň úsmevu v ŠKD

Prvý piatok v mesiaci október je dňom, kedy by sme sa mali všetci na seba usmievať, smiať, chichotať, zabávať sa a mať dobrú náladu. 4.10.2019 deti v ŠKD svojimi šikovnými rúčkami vyrobili zábavné úsmevy z papiera a tí najmenší, veselých smajlíkov. Na školskom ihrisku vytvorili deti jeden veľký úsmev.
Vynikajúce športové ocenenie od Okresného úradu Nitra, odboru školstva

Základná škola na Tribečskej ulici v Topoľčanoch prevzala od Okresného úradu Nitra, odboru školstva, diplomované športové ocenenie za 2. miesto v školských športových súťažiach žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v školskom roku 2018/2019 v Nitrianskom kraji. Dňa 7. októbra 2019 ho riaditeľke školy Mgr. Anne Krajčíkovej a vedúcemu predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy PaedDr. Ladislavovi Vozárovi odovzdal v priestoroch školskej knižnice Mgr. Milan Galaba, vedúci odboru.
V skoku do diaľky na ZŠ Hollého štyri medailové miesta

ZŠ na Hollého ulici v Topoľčanoch usporiadala dňa 27. septembra 2019 už 13. ročník súťaže v skoku do diaľky žiačok a žiakov základných škôl. V kategórii A obsadila Simona Benadiková (7.D) druhé miesto a Adam Kozák (6.B) tretie miesto. V Kategórii B získala Ivana Jamborová (8.C) druhé miesto a Ema Rochovská (8.B) tretie miesto. Sú to krásne výsledky za čo im patrí gratulácia a poďakovanie, pričom pre samotných reprezentantov Tribečskej je to výrazná motivácia do ďalšieho zlepšovania v tejto ľahkoatletickej discplíne. Mgr. Gejza Sitkey
V cezpoľnom behu dve ôsme miesta v družstvách

Dňa 25. septembra 2019 ZŠ v Krušovciach usporiadala Majstrovstvá okresu Topoľčany v cezpoľnom behu žiakov základných škôl. Vo vedomostných súťažiach súťaži družstiev, kde sa započítavali najlepšie dve umiestnenia, dosiahli žiaci 34 bodov a žiačky 33 bodov. V oboch prípadoch to boli ôsme miesta.
Historicky najvyššie športové umiestnenie našej školy

V posledných štyroch rokoch dosahovala Tribečská stále výraznejšie úspechy v športových súťažiach žiakov plnoorganizovaných základných škôl v okrese Topoľčany i v celom Nitrianskom kraji. V školskom roku 2015/2016 to bolo 11. miesto v Nitrianskom kraji, v ďalšom ôsme, v školskom roku 2017/2018 to už bolo 3. miesto a v poslednom školskom roku obsadila naša škola 2. miesto, čo je historicky najväčší športový úspech tejto školy.
V školskom roku 2018/2019 vo vedomostných súťažiach znovu vynikajúce výsledky

Aj v uplynulom školskom roku dosiahla naša škola vynikajúce výsledky vo vedomostných súťažiach – predmetových olympiádach a ďalších postupových súťažiach. V školskom systéme základných škôl okresu Topoľčany získala Tribečská 1. miesto s počtom bodov 189, keď druhá základná škola získala 100 bodov, čím opäť potvrdila svoje suverénne okresné postavenie v tomto sledovaní a postavení základných škôl. V hodnotení celého Nitrianskeho kraja – teda viac ako 250 základných škôl a osemročných gymnázií to bolo v prvej desiatke veľmi pekné 8. miesto.
Korčuliarsky výcvik

Hurá na ľad! Tak znel pokrik žiakov z 2.A a 2.D triedy, ktorí sa v dňoch 25. až 29.septembra 2019 zúčastnili korčuliarskeho výcviku. Na zimný štadión v Topoľčanoch natešených korčuliarov odviezol autobus. Pod vedením skúsených trénerov si žiaci na ľadovej ploche osvojili základy korčuľovania. Za veľkú snahu boli ocenení diplomom a malou sladkosťou. Mgr. E. Gregorová
Svetový deň srdca v ŠKD

Čo znamená slovo srdce? S deťmi sme sa pustili do rozhovoru o srdiečku, jeho farbe, frekvencii, ale aj ako je pre človeka dôležité. V našom školskom klube sme si takto spríjemnili piatkové popoludnie, kde si všetky deti pripravili a upevnili na svoje červené tričká srdiečka a spoločne sa zišli na školskom ihrisku. Tam ich čakalo pripravené srdiečko, kde si o ňom mohli prečítať a zaujímavé sa dozvedieť. A aby sme aj my,to srdiečko správne naštartovali, tak sme si aj zatancovali na naše obľúbene pesničky. Deti sa na ihrisku zoradili a vytvorili veľké červené srdce. Radosť v ich očiach vidieť na fotografiách.
„Bezpečná chôdza“ a „ Cyklistika“

Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility 2019 pani primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová vyhlásila pre deti a žiakov topoľčianskych škôl výtvarnú súťaž. Do súťaže sa zapojili štyri triedy pod vedením pani učiteliek Mgr. M. Majtánovej /3.D/, Mgr. D. Strejčkovej /4.D/, Mgr. A. Fábikovej /2.C/, Mgr. D. Mišovýchovej /4.B/ a Mgr. L. Benkovej. Bolo zaslaných vyše 40 prác. Práce budú vystavené na námestí v Galérii mesta Topoľčany a víťazi budú zverejnení 26.9.2019.
Veľmi dobré výsledky deviatakov v TESTOVANÍ 9

V uplynulom školskom roku 2018/2019 dosiahli žiaci a žiačky deviateho ročníka ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch veľmi dobré výsledky v TESTOVANÍ 9 – teda v testovaní vedomostí a praktických zručností zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. V tomto celonárodnom testovaní skončili v okrese Topoľčany v sieti všetkých plnoorganizovaných základných deväťročných škôl v slovenskom jazyku a literatúre na 5. mieste a v matematike na 6. mieste.
Poprázdninová piknikovačka v ŠKD

Pekný slnečný pondelok sme v ŠKD využili a s deťmi si užili poprázdninovú piknikovačku. Deti si priniesli maškrty podľa chuti a pani vychovávateľky im pripravili pukance. Zábavu nám spríjemnili hry, hudba a súťaže. Rozlúčili sme sa s letom a nový školský rok začali v príjemnej atmosfére.