Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Práca na stanovištiach na hodinách anglického jazyka

Moderná škola by nemala žiakom predať len teoretické vedomosti, mala by podporiť schopnosti žiakov a samostatné myslenie, naučiť ich vyhľadávať informácie, tvoriť niečo nové, podporiť spoluprácu žiakov v malých skupinách, aktivizovať ich v duchu netradičnej, povzbudivej práce s následnou sebareflexiou samotných žiakov. Práca na stanovištiach vo vybraných triedach 5. až 9. ročníka bola príkladom toho, že to ide aj inak.
Deň Zeme na hodinách anglického jazyka

Ako každý rok, aj v tomto sa mesiac apríl niesol v duchu ochrany životného prostredia. Všetci ľudia, ktorým aspoň trochu záleží na svojom životnom prostredí, sa snažia nielen tento mesiac, ale počas celého života vzorne starať o svoje okolie, aby prostredie, kde žijú, ponechali aj nasledujúcim generáciám. 22. apríl pripomína všetkým ľuďom, že je skutočne potrebné chrániť to, čo nám príroda dala a nie bezdôvodne to ničiť. Aj naša škola každoročne venuje zvýšenú pozornosť ochrane životného prostredia, najmä v tento deň.
Staršie žiačky v malom futbale majsterkami okresu

Naše staršie žiačky sa ako futbalistky tiež zaradili k vynikajúcim športovcom tejto školy s výbornými výsledkami. Stali sa majsterkami okresu v súťaži Malý futbal starších žiačok ZŠ – FUTBAL cup a budú reprezentovať nielen našu školu, ale aj okres Topoľčany na majstrovstvách Nitrianskeho kraja.
Cesty za poznaním minulosti

Tento rok si pripomíname 75. výročie Slovenského národného povstania a 74. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Žiačka Silvia Dovalovská (8.B) sa zapojila do 11. ročníka celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže „Cesty za poznaním minulosti“. Vyhlasovateľom tejto súťaže je Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.
Deň ZEME - sadenie Lipy malolistej

Deň ZEME sa každoročne oslavuje na našej planéte dňa 22.apríla. Žiaci zo 6.A triedy sa preto hneď po veľkonočných prázdninách, v stredu 24.4. rozhodli, že v areáli našej školy zasadia nový stromček, konkrétne Lipu malolistú (lat. Tilia cordata). Lipa je oddávna symbolom spolupráce a bratstva všetkých slovanských národov, ale je aj veľmi užitočná pre včelstvo.
Školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2019

Dňa 17. apríla 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2019. Žiaci súťažili v speve slovenských ľudových piesní. Všetci súťažiaci boli veľmi šikovní, no umiestniť sa mohli len tí najlepší.
Starší žiaci v malom futbale so skupiny nepostúpili

Dňa 17. apríla 2019 usporiadala naša škola jednu zo skupín súťaže Malý futbal starších žiakov základných škôl okresu Topoľčany, ktorej sa okrem domácich futbalistov zúčastnili aj ZŠ Prašice a ZŠ Horné Obdokovce. Do ďalšej fázy súťaže postupoval len víťaz skupiny.
Úspešní gymnasti s druhým a tretím miestom v kraji

Dňa 16. apríla 2019 sa v telocvični ZŠ s MŠ Ludanice uskutočnili Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v gymnastickom štvorboji žiakov základných škôl. Gymnasti Tribečskej boli opäť veľmi úspešní, keď žiaci v kategórii A obsadili 3. miesto a žiaci v kategórii B skončili so striebornými medailami.
Naše výtvarné práce na Hudobnom festivale v Příbrame

Naši mladí výtvarníci z krúžku MACHULE sa svojimi dielami zapojili do výtvarnej súťaže, ktorá je sprievodnou akciou k Hudobnému festivalu Antonína Dvořáka v Příbrame /ČR/. Tento 51.ročník je venovaný A. Dvořákovi – pedagógovi.
Výtvarné súťaže

Výtvarná výchova rozvíja osobnosť človeka, jeho cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, obrazotvornosť a analytické myslenie. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Rôznymi výtvarnými technikami môžeme vyjadriť svoje predstavy, postoje, pocity, sebavyjadrovanie.
Hana Koncová a Natália Gieciová postupujú do krajského kola súťaže v prednese Hviezdoslavov Kubín

Okresné kolo 65. ročníka recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa konalo 17. apríla 2019 v Topoľčanoch v Koncertnej sále pod Radnicou. Organizátorom tohto ročníka bolo už tradične Tribečské osvetové stredisko. Naši recitátori podali vynikajúce výkony.
Mladší žiaci v malom futbale do okresného finále

Dňa 15. 4. 2019 usporiadala naša škola semifinálovú skupinu malého futbalu mladších žiakov základných škôl – Školský pohár Slovenskej sporiteľne, do ktorej sa okrem domácich futbalistov prebojovali aj ZŠ Hollého a ZŠ Škultétyho z Topoľčian. Už výhra v prvom našom zápase znamenala postup do okresného finále.
Veľkonočné zvyky a tradície v ŠKD

P. vychovávateľky v ŠKD sa rozprávali s deťmi o tom či vedia, ako sa kedysi oslavovali sviatky jari, čo k týmto tradíciám patrí a ako ich prežívajú dnešné deti. Niekedy dávno si chlapci doma vyrábali z prútikov korbáče, dievčatá maľovali kraslice a obdarovávali nimi „šibačov“ . Dnes sú kraslice skôr čokoládové, ale určité zvyky a tradície stále niektoré domácnosti dodržiavajú. Aj v ŠKD si deti pripravili kraslice pre potešenie. Veľkonočný zajko im však kraslice schoval po ihrisku a deti ich museli hľadať. Kto z detí našiel najviac veľkonočných kraslíc, získal sladkú odmenu.
Medzinárodný deň šťastia v ŠKD

Medzinárodný deň šťastia bol vyhlásený Organizáciou spojených národov. Čo to vlastne šťastie je? Pre každého z nás môže toto slovíčko znamenať niečo iné. Pre dieťa to môže byť nová hračka, ktorá poteší, úsmevný moment alebo len úplná maličkosť.
Maxi kniha rozprávok v ŠKD

V deň knižnej burzy sme s deťmi robili v ŠKD rôzne aktivity s knihami. Každé oddelenie si vybralo svoju najobľúbenejšiu rozprávku. Túto si spoločne s p. vychovávateľkami najskôr prečítali, porozprávali sa o nej, zahrali sa na ilustrátorov kde uplatnili svoju fantáziu a predstavivosť. Všetky oddelenia ŠKD potom spolu vytvorili maxi knihu rozprávok. Túto vystavili v priestoroch ŠKD a je pre všetkých k nahliadnutiu.