Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Exkurzia – ATLANTIS v Leviciach

Žiaci V.D, VI.B, VI.C a VI.D triedy sa 26. 11. 2019 zúčastnili na ceste za poznaním v Atlantis centre v Leviciach.
Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 18. novembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Do školského kola sa zapojilo spolu 36 žiakov. 26 žiakov súťažilo v kategórii 1A, 10 žiakov súťažilo v kategórii 1B. Testovanie v kategórii 1A pozostávalo z gramatiky, slovnej zásoby a čítania s porozumením. Testovanie v kategórii 1B navyše obsahovalo počúvanie s porozumením. Po dosiahnutí nadpolovičnej väčšiny bodov, súťažiaci postúpili do záverečného ústneho kola. Podľa pripravených obrázkov jednotlivo tvorili príbehy zo života, prejavili pri tom svoju kreativitu, schopnosť využiť slovnú zásobu, a v konečnom dôsledku aj zmysel pre humor.
Viedeň 2019

Aj tento školský rok sa žiaci druhého stupňa rozhodli prijať pozvanie na návštevu predvianočnej Viedne, aby tak mali možnosť vdýchnuť čaro adventnej atmosféry. Ospalé tváre nastupujúce do autobusu neskrývali zvedavosť a očakávanie z vytúženej exkurzie. O Viedni už toho veľa počuli, lepšie je však raz vidieť, ako stokrát počuť, a tak sme vyštartovali.
Festival vedy a techniky AMAVET

Asociácia pre mládež, vedu a techniku opäť realizuje počas novembrového TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU celoslovenskú prehliadku vedecko-technických prác – Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT). FVAT je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť. Ich projekty hodnotí odborná komisia zložená z vedcov či vysokoškolských pedagógov.
Florbalistky Tribečskej víťazom skupiny s postupom do okresného finále

ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch zorganizovala 15. novembra 2019 jednu z troch základných skupín majstrovstiev okresu Topoľčany základných škôl vo florbale žiačok. Do okresného finále postupoval len víťaz skupiny, ktorým sa stala naša škola, keď zvíťazila vo všetkých troch zápasoch.
Tribečská okresným víťazom súťaže Floorball SK LIGA žiačok

Florbalistky Tribečskej sa 13. novembra 2019 zúčastnili okresného finále súťaže Floorball SK LIGA, ktoré zorganizovala ZŠ na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch. Zúčastnili sa ho tri základné školy, pričom naša zvíťazila vo všetkých štyroch zápasoch a stala sa okresným víťazom regiónu Topoľčian.
Bedmintonistky Tribečskej majsterkami Nitrianskeho kraja

Dňa 12. novembra 2019 sa v Šuranoch uskutočnili Majstrovstvá Nitrianskeho kraja základných škôl v bedmintone družstiev žiačok. Okrem okresu Šaľa malo na nich zastúpenie všetkých šesť ďalších okresov, ktoré reprezentovali víťazi okresných majstrovstiev. Našu školu a okres Topoľčany reprezentovali Nina Kyseľová (8.D) a Lea Belanská (6.A).
Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!

Dňa 19.11.2019 medzi 10:00 a 11:00 hodinou sa triedy 2.B a 2.D zapojili do akcie „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!“ a tak sa zaradili medzi 21000 detí na celom Slovensku s cieľom poukázať na svoje práva, ktoré vek neanuluje. Aj na našom Námestí M.R.Štefánika prebiehala takáto bubnovačka, pretože práve november je významným mesiacom v oblasti ochrany práv dieťaťa a tento deň je vyhlásený za Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí.
Stali sme sa majstrami okresu vo vybíjanej

Žiaci našej školy odohrali v dňoch 19.novembra 2019 a 21. novembra 2019 v športovej hale v Kovarciach Majstrovstvá okresu vo vybíjanej najmladších žiakov základných škôl. Pod vedením pani učiteľky Vránovej získali 1.miesto a stali sa majstrami okresu. Neprehrali ani jeden zápas a postúpili do krajskej súťaže, kde tiež zabojujú o titul. Budeme im držať palce.
Šarkaniáda v ŠKD 2019

V polovici mesiaca november sme si všetci v oddeleniach ŠKD pripravili šarkany a vonku na školskom dvore zorganizovali „Šarkaniádu“. Táto akcia vyvolala u detí veľkú radosť. Deti ukázali svojho vyrobeného, ale aj prineseného šarkana. Bola to nádhera, keď šarkany lietali vysoko. Niektoré nechceli poslúchať, lietať, ale deti sa aj napriek tomu trpezlivo pokúšali niekoľkokrát svoje šarkany vyzdvihnúť do výšky. Obloha sa rozžiarila farbami.
Šantenie s listami v ŠKD

................. Jeseň je keď padá lístie,................ ................. na dvore ho máme iste. .................. ................. Tak sa chceme vyšantiť .................. ................. a listy si vyhodiť. ...............................
Florbalisti druhí v okrese Topoľčany v súťaži Floorball SK LIGA

ZŠ na Škultétyho ulici v Topoľčanoch v spolupráci so Strednou odbornou školou drevárskou v Topoľčanoch usporiadala dňa 12. novembra 2019 finálový turnaj súťaže Floorball SK LIGA, ktorého sa zúčastnili štyri topoľčianske základné školy.
Basketbalistky majsterkami okresu Topoľčany

Basketbalistky ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch sa 12. novembra 2019 stali majsterkami okresu Topoľčany v basketbale žiačok základných škôl. Rozhodol o tom finálový turnaj troch víťazov základných skupín tejto súťaže, ktorý organizovala ZŠ a MŠ v Urminciach.
V halovom viacboji štyri medailové miesta pre prvý stupeň

Dňa 7. novembra 2019 ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch usporiadala aj Halové majstrovstvá Okresného zväzu viacbojov všestrannosti na rok 2019 v kategóriách základných škôl CH-1 až CH-4 a D-1 až D-4. Zúčastnilo sa ich šesť základných škôl – ZŠ Škultétyho Topoľčany, ZŠ Hollého Topoľčany, ZŠ Tribečská Topoľčany, ZŠ Prašice, ZŠ a MŠ Urmince a ZŠ a MŠ Preseľany. Naša škola nominovala do tejto súťaže dvanásť žiakov a dvanásť žiačok.
Vo viacboji všestrannosti II. stupňa ZŠ najlepšie umiestnenie Šuranovej a Fabriciho

Dňa 6. novembra 2019 ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch usporiadala halové Majstrovstvá okresu Topoľčany základných škôl vo viacboji všestrannosti pre žiakov druhého stupňa v kategóriách M-4 až M-6 a Ž-4 až Ž-6.