Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

„Separáčik ŠKD“

Pri realizácii tohto nápadu sa p. vychovávateľky spolu s deťmi rozprávali, čo to vlastne je separácia, recyklácia a či sa jej venujú aj doma. Keďže deti treba už v mladšom veku formovať, aby si vytvorili návyky a kladný postoj k enviromentálnej problematike. Spoločne si prezreli prezentáciu a film „Recyklónia“, pri ktorej sa toho veľa nového dozvedeli a mali možnosť o tejto téme diskutovať. Staršie deti riešili pripravený kvíz s otázkami, kde si preverili svoje poznatky zábavnou formou. V jednotlivých oddeleniach si vytvorili aj svojho vlastného maskota „ Separáčika“.
"Scrapbooking" v ŠKD

V ôsmom oddelení ŠKD nás navštívila mamička Lucia Gajdošová. Deťom porozprávala o technike scrapbookingu, ktorej sa venuje. Deti mali možnosť spoločne si vyskúšať tento zábavný štýl papierového tvorenia bez hraníc, ktorý vo voľnom preklade znamená "Kniha výstrižkov". Spoločne si vytvorili krásny netradičný pozdrav k blížiacim sa sviatkom "Veľkej noci". Pozdravy boli nádherné, deťom sa vydarili a spôsobili všetkým veľkú radosť. Veľmi pekne ďakujeme pani Gajdošovej a dúfame v ďalšiu spoluprácu v spojení rodiča+ŠKD. Ďakujeme!
Zlatý vek Peterhofu

Je názov unikátnej výstavy, ktorú zrealizovalo Slovenské národné múzeum v spolupráci so Štátnym múzeom Peterhof v interiéri Bratislavského hradu. Dňa 11. apríla 2019 sa na ňu vybrali aj naši žiaci z 5.B, 9.B a 9.C triedy. Preniesli sa do cárskeho dvora, ruského Versailles, kde mali možnosť vidieť súbor predmetov patriacich ruským panovníkom od Petra I. po Katarínu II. Boli medzi nimi odevy, porcelán, obrazy a mnoho ďalších zaujímavostí...
Spelling Bee

Dňa 11. 4. 2019 sa žiaci piateho ročníka zúčastnili 3. ročníka súťaže v hláskovaní v anglickom jazyku pod názvom Spelling Bee. Súťaž sa konala na ZŠ Hollého v Topoľčanoch a naša škola sa umiestnila na peknom 2. mieste.
Po novom e3bečan

Náš školský časopis prešiel zmenou. Po novom vám budeme prinášať časopis v elektronickej podobe. Tvorbu e3bečana zastrešuje portál pre tvorbu žiackych a študentských časopisov www.studentskycasopis.sk. Tento portál nám ako redakčný systém umožňuje jednoduchú administráciu článkov, ich online publikovanie, zdieľanie a vytvorenie časopisu na tlač. V súčasnosti sa učíme využívať všetky dostupné funkcie tohto redakčného systému a postupne sa budeme len zdokonaľovať. Budeme radi, ak nám svoje pripomienky, ale i príspevky na publikovanie budete posielať na mail: 3becan@gmail.com...
Upracme si Tribečskú

Druhý piatok v mesiaci apríl sa v našej škole niesol v znamení ochrany životného prostredia. S nadšením sme prijali výzvu Mesta Topoľčany a zapojili sme sa do aktivity „Upracme si Topoľčany“.
Žiačky vo vybíjanej druhé v skupine

Dňa 12. apríla 2019 ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch usporiadala jednu zo skupín vo vybíjanej žiačok základných škôl okresu Topoľčany. Bola to ťažká a početná skupina, z ktorej postupoval do ďalších bojov len jej víťaz. Naša škola nestačila len na Urmince a skončila na konečnom druhom mieste v skupine.
Gymnastky z majstrovstiev kraja s druhým a tretím miestom

Dňa 11. apríla 2019 sa v Nových Zámkoch konali Majstrovstvá Nitrianskeho kraja žiačok základných škôl v gymnastickom štvorboji družstiev, ktoré boli pre našu školu veľmi úspešné. Najmladšie žiačky v kategórii A obsadili 3. miesto a mladšie žiačky v kategórii B získali 2. miesto.
Hádzanárky v okresnom finále na 5. – 6. mieste

Dňa 10. apríla 2019 sa v topoľčianskej hádzanárskej hale odohrali Majstrovstvá okresu Topoľčany základných škôl v hádzanej žiačok. Po dvoch prehrách a jednej výhre v skupine sa naše žiačky umiestnili na konečnom 5. až 6. mieste.
Cenný strieborný úspech hádzanárov

Dňa 9. apríla 2019 sa v topoľčianskej hádzanárskej hale uskutočnili Majstrovstvá okresu Topoľčany v hádzanej žiakov základných škôl. Naša škola odohrala veľmi pekný turnaj, v ktorom sme obsadili druhé miesto.
Mladší žiaci v malom futbale postúpili zo skupiny

Dňa 8. apríla 2019 sa na pôde našej školy odohrala jedna zo šiestich skupín malého futbalu mladších žiakov súťaže Školský pohár Slovenskej sporiteľne. Do ďalších bojov z dvoch trojčlenných skupín postupuje len víťaz každej skupiny. Jedným z postupujúcich bol aj kolektív našich žiakov.
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Žiak Jakub Šimun (9.A) sa zapojil do 10. ročníka celoslovenskej súťaže „Svätoplukovo kráľovstvo ožíva“. Vyhlasovateľom súťaže je Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Divadelné predstavenia v anglickom jazyku

Ako každoročne aj tento školský rok sa dňa 10.4.2019 zúčastnili žiaci našej školy divadelných predstavení v anglickom jazyku, ktoré pripravuje činoherné Divadelné centrum v Martine. Tento rok pripravili dve predstavenia pre žiakov 3.,4. a 5.ročníka pod názvom A Bold Rabbit in Africa. Pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka pripravili predstavenie The Onlines.
Divadelný festival

Dňa 4. apríla 2019 sa žiaci 7.A, 8.A, 9.A zúčastnili 20. ročníka Divadelného festivalu v anglickom jazyku v Nitre pod názvom „Miracles“ (Zázraky), v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa.
Dôstojne oslávený Deň učiteľov

Dňa 5. apríla 2019 sa v podvečerných hodinách stretli takmer všetci pedagogickí pracovníci našej školy na slávnostnom posedení ku Dňu učiteľov v reštaurácii pri železničnej a autobusovej stanici.