Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Upracme si Topoľčany

Predposledný septembrový piatok sme opäť raz podporili výzvu Mesta Topoľčany a zúčastnili sme sa akcie Upracme si Topoľčany. Naši žiaci v sprievode svojich učiteľov dňa 23. septembra 2022 za dodržania hygienických opatrení vyčistili exteriér školy, vyzbierali odpadky na blízkych sídliskách, a pomohli tak zlepšiť a spríjemniť pohľad na ulice nášho mesta. Všetkým zúčastneným ďakujeme.
Zabudnuté remeslá

Tak sa volala prezentácia spojená s výstavou, ktorú si aj pre našich šiestakov pripravila Tribečská knižnica v spolupráci s Tribečským múzeom v Topoľčanoch.
Susedia, na ktorých nesmieme zabudnúť

Dňa 9. septembra 2022 sa žiaci 7.A a 9.C triedy zúčastnili pietnej spomienky na Židovskom cintoríne pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Zorganizoval ju s podporou mesta Topoľčany a ďalších organizácií Krúžok historikov pri SHS v Topoľčanoch.
Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Presne pred 55. rokmi sa po prvýkrát otvorili brány tejto školy a privítali prvých žiakov, rodičov a zamestnancov. V pondelok 5.9.2022 do školských lavíc zasadlo 660 žiakov, o ktorých sa bude starať 85 pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov.
Letná škola na Tribečskej

Počas letných prázdnin sa naša škola zapojila do projektu Letná škola. Zámerom Letnej školy je poskytnúť žiakom možnosť rozvoja kompetencií a upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si osvojili počas uplynulého školského roka.
X. Školská olympiáda – I. stupeň

K záveru školského roka na ZŠ Tribečskej už tradične patrí významné športové podujatie. Dňa 24. júna 2022 sa uskutočnil v poradí X. ročník Školskej olympiády pre deti I. stupňa základnej školy.
Kráľovná čítania s výnimočným výsledkom

Posledný júnový pondelok 27.6.2022 sa po roku konala v školskej knižnici slávnostná korunovácia nových kráľov a kráľovien čítania.
Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí v ZŠ Tribečskej bol určený pre žiakov, rodičov, ale aj pre širokú verejnosť. Návštevníci si mohli prezrieť priestory školy, špeciálne učebne či oddychové zóny. Počas tohto dňa naši žiaci predvádzali, ako vedia využiť teoretické vedomosti i praktické zručnosti a, samozrejme, sa pri tom aj zabaviť. Celá škola hýrila farbami, vôňami, vravou, ...
Slávnostná akadémia – 55. výročie založenia školy

Pri príležitosti 55. výročia založenia Základnej školy na ulici Tribečská sa v dňoch 20. a 21. júna 2022 konala v Spoločenskom dome v Topoľčanoch slávnostná akadémia, ktorú pripravili učitelia, vychovávatelia, vedúci krúžkov a žiaci našej školy. Už tradične kvalitný program našej školy prilákal veľké množstvo záujemcov, hlavne z radov príbuzných a rodičov účinkujúcich detí, ale aj obdivovateľov detských vystúpení a hostí, preto sme sa tentoraz rozhodli slávnostnú akadémiu odohrať hneď v dvoch samostatných predstaveniach v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch.
Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku EnglishStar

Žiaci našej školy sa 5.5.2022 zúčastnili súťaže EnglishStar. Je to medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet a zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok.
Rozlúčka v 4. D

„Začali ste maličkí, teraz ste už veľkí. Najviac ste však podrástli v očiach pani učiteľky...“
Čitateľský maratón Čítajme si

Po dvoch rokoch prestávky spôsobenej covidovými opatreniami sa konal 13. ročník celoslovenského čitateľského maratónu. Tento rok nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.
Ročníkové práce 2022 (2. stupeň)

S blížiacim sa koncom roka žiaci tried V.A, VI.A, VII.A a VIII.A už tradične prezentujú svoje ročníkové práce. Celý rok mali na to, aby si podľa vlastného záujmu vybrali a následne spracovali tému, ktorá ich najviac oslovila. K nej postupne zbierali informácie z rôznych zdrojov, navštívili knižnicu, hľadali zaujímavosti v časopisoch, na webových stránkach, zostavovali dotazníky a tvorili grafy, realizovali výskum v teréne, prípadne pripravili ochutnávky vlastných receptov, hrali na hudobné nástroje...
Biologická olympiáda

Počas školského roka 2021/2022 sa žiaci zapojili do biologickej olympiády v rôznych kategóriách.
Čítanie príbehov opice Škorice

Deti z tretieho oddelenia ŠKD sa v marci zoznámili s detskou knižkou o neposednej opici Škorici, ktorá ustavične čaruje a vyvádza rozličné nezbedné kúsky.