Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Deň ZEME - sadenie Lipy malolistej

Deň ZEME sa každoročne oslavuje na našej planéte dňa 22.apríla. Žiaci zo 6.A triedy sa preto hneď po veľkonočných prázdninách, v stredu 24.4. rozhodli, že v areáli našej školy zasadia nový stromček, konkrétne Lipu malolistú (lat. Tilia cordata). Lipa je oddávna symbolom spolupráce a bratstva všetkých slovanských národov, ale je aj veľmi užitočná pre včelstvo.
Školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2019

Dňa 17. apríla 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2019. Žiaci súťažili v speve slovenských ľudových piesní. Všetci súťažiaci boli veľmi šikovní, no umiestniť sa mohli len tí najlepší.
Starší žiaci v malom futbale so skupiny nepostúpili

Dňa 17. apríla 2019 usporiadala naša škola jednu zo skupín súťaže Malý futbal starších žiakov základných škôl okresu Topoľčany, ktorej sa okrem domácich futbalistov zúčastnili aj ZŠ Prašice a ZŠ Horné Obdokovce. Do ďalšej fázy súťaže postupoval len víťaz skupiny.
Úspešní gymnasti s druhým a tretím miestom v kraji

Dňa 16. apríla 2019 sa v telocvični ZŠ s MŠ Ludanice uskutočnili Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v gymnastickom štvorboji žiakov základných škôl. Gymnasti Tribečskej boli opäť veľmi úspešní, keď žiaci v kategórii A obsadili 3. miesto a žiaci v kategórii B skončili so striebornými medailami.
Naše výtvarné práce na Hudobnom festivale v Příbrame

Naši mladí výtvarníci z krúžku MACHULE sa svojimi dielami zapojili do výtvarnej súťaže, ktorá je sprievodnou akciou k Hudobnému festivalu Antonína Dvořáka v Příbrame /ČR/. Tento 51.ročník je venovaný A. Dvořákovi – pedagógovi.
Výtvarné súťaže

Výtvarná výchova rozvíja osobnosť človeka, jeho cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, obrazotvornosť a analytické myslenie. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Rôznymi výtvarnými technikami môžeme vyjadriť svoje predstavy, postoje, pocity, sebavyjadrovanie.
Hana Koncová a Natália Gieciová postupujú do krajského kola súťaže v prednese Hviezdoslavov Kubín

Okresné kolo 65. ročníka recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa konalo 17. apríla 2019 v Topoľčanoch v Koncertnej sále pod Radnicou. Organizátorom tohto ročníka bolo už tradične Tribečské osvetové stredisko. Naši recitátori podali vynikajúce výkony.
Mladší žiaci v malom futbale do okresného finále

Dňa 15. 4. 2019 usporiadala naša škola semifinálovú skupinu malého futbalu mladších žiakov základných škôl – Školský pohár Slovenskej sporiteľne, do ktorej sa okrem domácich futbalistov prebojovali aj ZŠ Hollého a ZŠ Škultétyho z Topoľčian. Už výhra v prvom našom zápase znamenala postup do okresného finále.
Veľkonočné zvyky a tradície v ŠKD

P. vychovávateľky v ŠKD sa rozprávali s deťmi o tom či vedia, ako sa kedysi oslavovali sviatky jari, čo k týmto tradíciám patrí a ako ich prežívajú dnešné deti. Niekedy dávno si chlapci doma vyrábali z prútikov korbáče, dievčatá maľovali kraslice a obdarovávali nimi „šibačov“ . Dnes sú kraslice skôr čokoládové, ale určité zvyky a tradície stále niektoré domácnosti dodržiavajú. Aj v ŠKD si deti pripravili kraslice pre potešenie. Veľkonočný zajko im však kraslice schoval po ihrisku a deti ich museli hľadať. Kto z detí našiel najviac veľkonočných kraslíc, získal sladkú odmenu.
Medzinárodný deň šťastia v ŠKD

Medzinárodný deň šťastia bol vyhlásený Organizáciou spojených národov. Čo to vlastne šťastie je? Pre každého z nás môže toto slovíčko znamenať niečo iné. Pre dieťa to môže byť nová hračka, ktorá poteší, úsmevný moment alebo len úplná maličkosť.
Maxi kniha rozprávok v ŠKD

V deň knižnej burzy sme s deťmi robili v ŠKD rôzne aktivity s knihami. Každé oddelenie si vybralo svoju najobľúbenejšiu rozprávku. Túto si spoločne s p. vychovávateľkami najskôr prečítali, porozprávali sa o nej, zahrali sa na ilustrátorov kde uplatnili svoju fantáziu a predstavivosť. Všetky oddelenia ŠKD potom spolu vytvorili maxi knihu rozprávok. Túto vystavili v priestoroch ŠKD a je pre všetkých k nahliadnutiu.
„Separáčik ŠKD“

Pri realizácii tohto nápadu sa p. vychovávateľky spolu s deťmi rozprávali, čo to vlastne je separácia, recyklácia a či sa jej venujú aj doma. Keďže deti treba už v mladšom veku formovať, aby si vytvorili návyky a kladný postoj k enviromentálnej problematike. Spoločne si prezreli prezentáciu a film „Recyklónia“, pri ktorej sa toho veľa nového dozvedeli a mali možnosť o tejto téme diskutovať. Staršie deti riešili pripravený kvíz s otázkami, kde si preverili svoje poznatky zábavnou formou. V jednotlivých oddeleniach si vytvorili aj svojho vlastného maskota „ Separáčika“.
"Scrapbooking" v ŠKD

V ôsmom oddelení ŠKD nás navštívila mamička Lucia Gajdošová. Deťom porozprávala o technike scrapbookingu, ktorej sa venuje. Deti mali možnosť spoločne si vyskúšať tento zábavný štýl papierového tvorenia bez hraníc, ktorý vo voľnom preklade znamená "Kniha výstrižkov". Spoločne si vytvorili krásny netradičný pozdrav k blížiacim sa sviatkom "Veľkej noci". Pozdravy boli nádherné, deťom sa vydarili a spôsobili všetkým veľkú radosť. Veľmi pekne ďakujeme pani Gajdošovej a dúfame v ďalšiu spoluprácu v spojení rodiča+ŠKD. Ďakujeme!
Zlatý vek Peterhofu

Je názov unikátnej výstavy, ktorú zrealizovalo Slovenské národné múzeum v spolupráci so Štátnym múzeom Peterhof v interiéri Bratislavského hradu. Dňa 11. apríla 2019 sa na ňu vybrali aj naši žiaci z 5.B, 9.B a 9.C triedy. Preniesli sa do cárskeho dvora, ruského Versailles, kde mali možnosť vidieť súbor predmetov patriacich ruským panovníkom od Petra I. po Katarínu II. Boli medzi nimi odevy, porcelán, obrazy a mnoho ďalších zaujímavostí...
Spelling Bee

Dňa 11. 4. 2019 sa žiaci piateho ročníka zúčastnili 3. ročníka súťaže v hláskovaní v anglickom jazyku pod názvom Spelling Bee. Súťaž sa konala na ZŠ Hollého v Topoľčanoch a naša škola sa umiestnila na peknom 2. mieste.