Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Prednáška o genetike

Dňa 3. 6. 2022 sa na našej škole uskutočnila prednáška o genetike. Naším hosťom bola naša bývalá žiačka Mgr. Petra Mazancová PhD.
Deň detí v ŠKD

Medzinárodný deň detí sme spoločne oslávili na našom školskom dvore. Pani vychovávateľky pripravili rôzne súťažné disciplíny a za každú splnenú dostávali deti pečiatku. Kto zvládol všetky stanovištia a získal desať pečiatok, bol na záver odmenený sladkosťou od pani riaditeľky. Deti odchádzali domov unavené a šťastné. P. vychovávateľky
Švihadlový maratón

V jedno slnečné piatkové popoludnie sa všetky deti z ŠKD zišli na školskom dvore. Z každého oddelenia sa predviedli tie najvytrvalejšie deti v skákaní na švihadle. Pani vychovávateľky, ako odborná porota, deti odštartovali a počas skákania sledovali a vyraďovali súťažiacich, ktorí už nevládali. Deti, ktoré sa zapojili, boli počas skákania povzbudzované svojimi kamarátmi. Na záver zostalo 5 detí, ktoré za svoju vytrvalosť dostali od pani vedúcej ŠKD sladkú odmenu. P. vychvávateľky
Chemický krúžok a úspech na krajskom kole chemickej olympiády

Aj v tomto školskom roku mali žiaci ôsmeho a deviateho ročníka možnosť navštevovať chemický krúžok s názvom Chémia – chcem vedieť viac. Bol určený tým, ktorí si chceli rozšíriť svoje vedomosti získané na hodinách, zapojiť sa do riešenia chemickej olympiády alebo sa pripraviť na prijímacie pohovory. A nielen to.
Prváci v Bojniciach

My sme boli v ZOO,.............................................. dobre nám tam bolo!............................................ Videli sme zvieratá,.............................................. plazy, levy, vtáčatá............................................... Dlho očakávaný deň výletu pre prvákov z 1. A a 1. B konečne prišiel. Ťavy, zebry, lamy, opice a šantiace medvede - to všetko a ešte veľa iných atrakcií čakalo na prvákov. Deti hlavne zaujal nový pavilón slonov, kde našli svoj domov slonice Maya a Gula. Tr. uč. Holbayová a Kováčová.
Slávik Slovenska (krajské kolo)

Dňa 2. júna 2022 sa v CVČ v Nitre uskutočnilo krajské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2022. Našu školu úspešne reprezentoval žiak Matúš Burian z 8. A triedy, ktorý sa umiestnil v 3. kategórii na 3. mieste. Matúškovi gratulujeme a prajeme mu veľa úspechov v ďalších súťažiach. Mgr. Janka Chvojková
Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Dňa 23. 5. sa žiaci 3. – 6. ročníka našej školy zúčastnili divadelného predstavenia klasickej rozprávky pre deti Egg on the trip (Ako išlo vajce na vandrovku).
Školský výlet do Vida Parku v Brne

Dňa 25. mája 2022 sa žiaci 5. A, 6. A, 7. A a 8. A so svojimi triednymi učiteľkami zúčastnili výletu do Brna, ktoré je zaujímavé nielen svojou históriou a architektúrou, ale v posledných rokoch je veľkým lákadlom aj zábavné vedecké centrum Vida.
Spelling Bee

Žiaci 5. ročníka sa 19. mája 2022 zúčastnili súťaže v hláskovaní na ZŠ Hollého v Topoľčanoch.
Hľadanie strateného pokladu Nitrianskeho hradu - školský výlet

18. mája 2022 sa žiaci 2. A, 3. A a 4. A vybrali na školský výlet do Nitry. Po krátkej prehliadke Svätoplukovho námestia, Pribinovho meča a okolia divadla Andreja Bagara, sa vydali hľadať stratený poklad Nitrianskeho hradu.
Turnaj škôl v minihádzanej

Dňa 20. mája 2022 sa v HK AGRO Topoľčany odohralo medziokresné kolo minihádzanej. Zápasy medzi sebou odohrali školy: ZŠ Škultétyho Topoľčany, ZŠ Tribečská Topoľčany, ZŠ Bojnice a ZŠ Šaľa.
Majstrovstvá kraja v stolnom tenise žiakov a žiačok

V dňoch 17. a 18. mája 2022 sa uskutočnili Majstrovstvá kraja v stolnom tenise. Ako prvé súťažili dievčatá, na druhí deň odohrali chlapci. Súťaž žiakov i žiačok organizovalo Gymnázium sv. Cyrila a Metoda na ulici Farská v Nitre. Žiakov i žiačky našej školy na súťaž pripravoval pán učiteľ Vozár, ktorý spolu s pani učiteľkou Nemčickou ich na súťaži aj sprevádzal.
Stretnutie pri šachovnici

V piatok 13.5.2022 sa 12 žiakov z našej školy zúčastnilo šachového turnaja s názvom Stretnutie pri šachovnici. Konal sa na Základnej škole sv. don Bosca a bol určený žiakom všetkých ročníkov základných škôl mesta Topoľčany.
Deň matiek

Druhá májová nedeľa neodmysliteľne patrí všetkým mamám.
Poteš svoju mamičku

Najkrajším darčekom pre mamu je ten vlastnoručne vyrobený. Deti z ŠKD si pre svoje mamičky vyrábali kvietky, srdiečka, pozdravy, ktoré určite potešili a dojali mamičky. P. vychovávateľky ŠKD