Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Deň Zeme 2023 - aktivita s deviatakmi

Keďže tento rok pripadol Deň Zeme na sobotu 22.apríla , tak sa naši deviataci rozhodli , že na hodine Etickej výchovy, dňa 27.apríla pôjdu vyčistiť areál našej školy. Dostali plastové rukavice a jedno veľké modré vrece. Za jednu vyučovaciu hodinu vyzbierali naozaj veľa odpadkov. Urobili tak dobrú vec , a aj počasie im vyšlo na výbornú. Albert Einstein : „ Nahliadnite hlboko do prírody a potom všetkému lepšie porozumiete.“ Mgr. Andrea Rybanská
Beseda s poľovníkom

V piatok 21. apríla navštívil 4. B triedu dlhoročný poľovník a zároveň otec jedného z našich žiakov, Ing. Marián Mano, PhD. Poľovníctvo je preňho záľuba a zodpovedná činnosť. Deťom vysvetlil, ako sa stal poľovníkom a ako sa ním môžu stať aj oni.
Krajské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach?

Dňa 24.apríla 2023 sa v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre konalo krajské kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?", ktoré zorganizovali Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci s regionálnym osvetovým strediskom. Na túto súťaž sa pripravovali úspešní riešitelia okresného kola súťaže: F.Fekete a M.Sitár zo 4.A, M.Babala z 5.A a Maxim Kopčan z 8.A.
Slávik Slovenska 2023

,, Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch ako srdce".( Titus Livius- rímsky historik ) Tóny hudby a hlavne lahodný spev našich milých žiakov sa dňa 25.4.2023 rozliehal po chodbách našej školy. Žiaci bojovali o víťazstvo v školskom kole Slávik Slovenska 2023. Všetkých prítomných očarili svojimi ľudovými piesňami, folkórom a nádhernými krojmi. Víťazi prvých miest postupujú do okresného kola. Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich účasť, víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole. Mgr. Janka Chvojková
Deň Zeme

Minulotýždňové aktivity v školskom klube detí boli zamerané na ochranu našej Zeme. Spoločné plagáty, upevňovanie vedomostí o Zemi, separácia, či nové poznatky o prírodných javoch deti zaujímali a aktívne sa zapájali. Na záver týždňa sme spolu s deťmi triedili odpad a pri hesle: „ Separovať my už vieme, našej Zemi pomôžeme.“ sme si uvedomili ako treba našu Zem chrániť! p. vychovávateľky ŠKD
Návšteva zberného dvora

V rámci aktivít ku Dňu Zeme sa žiaci 5.A a 6.A zúčastnili exkurzie na zbernom dvore. Vybudovaný dotrieďovací dvor sa zriadil v rámci operačného programu Životné prostredie aby slúžil obyvateľom mesta Topoľčany. Je určený na zber, triedenie a dočasné skladovanie recyklovateľných, aj nebezpečných odpadov. Denne sa tak odborne a najmä ekologicky nakladá s rôznymi druhmi odpadov.
Divadelný festival anglického jazyka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre

Ako milovníci jazyka, divadla a umenia vôbec sa žiaci 7.A, 8.A a vybraných žiakov 9.C zúčastnili tento rok jeho 21.ročníka. Výnimočné bolo, že dvojdňový festival sa konal pod záštitou britského veľvyslanca Nigela Bakera, ktorý ho aj osobne otvoril svojim príhovorom.
Eko - akadémia

Dňa 21.apríla 2023 sa žiaci 7.A a 8.A triedy zúčastnili Eko - akadémie v Galérii mesta Topoľčany pri príležitosti Dňa Zeme. Ten sa každoročne oslavuje 22. apríla od roku 1970 po celom svete.
4. ročník Topoľčianskej školskej stolnotenisovej ligy

Dňa 14. apríla 2023 sa v Stolnotenisovej hale Topoľčany konalo 3. kolo Topoľčianskej školskej stolnotenisovej ligy na okresnej úrovni. Tejto športovej súťaže sa pod vedením PaedDr. Ladislava Vozára zúčastnili naši 11 žiaci: Kutňanský, Macko, Burian, Fabrici, Filipeje, Chudý, Šlosár, Stojka, Gáll, Kollár, Slávič. Prvé tri stupienky zo zúčastnených žiakov obsadili títo žiaci: 1. miesto Matej Slávič, 2. miesto Matúš Burian, 3. miesto Jakub Šlosár. Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a prvým trom najlepším gratulujeme k úspechu. Tomáš Kováčik
 STL
Palacinky na hodine ruštiny

Téme jedlo sa ôsmaci na hodine ruštiny pár týždňov venovali a samozrejme, vždy mali aj chúťky na jedlá, o ktorých sa hovorilo. A tak sme sa spoločne na konci lekcie dohodli, že zavítame do školskej kuchynky a niečo si pripravíme. Rozhodli sme sa pre bliny (блины), v preklade palacinky, s nádychom slovenskej kuchyne. Молоко, муку, сахар, яйца, соль, масло и начинка (mlieko, múka, cukor, vajcia, soľ, olej, náplň) – tieto ingrediencie spolu s postupom si žiaci spoločne pripravili a hor sa do prípravy! Zažili sme aj vyhadzovanie palaciniek, dohadovanie, či sú lepšie palacinky chlapcov alebo dievčat a nechýbalo ani upratovanie kuchyne a hlavne zaželanie si приятного аппетита! (dobrú chuť) Katarína Šlosárová
Korčuliarsky výcvik II.C

S veľkou radosťou, nadšením, ale aj s obavami išli druháci na topoľčiansky zimný štadión. Tí, čo sa vedeli korčuľovať, sa chceli zdokonaliť a tí, ktorí sa nevedeli, sa chceli naučiť. Na ľadovej ploche panovala veselá atmosféra a chuť športovať. Korčuliarsky výcvik bol ukončený slávnostnou olympiádou. Všetci úspešne zvládli športové disciplíny a každý si odniesol domov nielen medailu, ale aj športový zážitok. Mgr.J.Rumanová
ENTER micro:tour

Uplynulý týždeň sme v našej škole s radosťou privítali dievčatá z OZ Aj Ty v IT, ktoré žiakom piateho ročníka hravou formou predstavili programovateľný mikropočítač - micro:bit. Žiaci vyzbrojení zvedavosťou riešili úlohu za úlohou, vďaka čomu boli stále bližšie k rozlúsknutiu záverečnej hádanky zábavného labyrintu s micro:bitmi. Okrem krásneho zážitku si žiaci domov odniesli aj komponenty na výrobu vlastnej LED pohľadnice a drobné darčeky. Pre veľký úspech tejto akcie už teraz s dievčatami z OZ Aj Ty v IT plánujeme ďalšie spoločné aktivity. Mgr. Lucia Ligačová
Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2023

Okresné kolo 69. ročníka recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa konalo 4. apríla 2023 v Koncertnej sále pod Radnicou Topoľčany. Organizátorom tohto ročníka bolo už tradične Tribečské osvetové stredisko. Naši recitátori podali vynikajúce výkony.
Biologická olympiáda

Dňa 13. apríla 2023 (štvrtok) sa konalo okresné kolo Biologickej olympiády kategória E na ZŠ sv. Don Bosca v Topoľčanoch.
Podporme našich žiakov lajkom na profile súťaže Čitateľský oriešok

Naše žiačky Luciu Jančekovú zo 4. B, Sáru Fruňovú zo 4. D, Karin Metejkovú zo 4. D a nášho žiaka Adama Bučka zo 4. B zapojili ich triedne pani učiteľky Dana Strejčková a Ľubica Bučeková do súťaže Čitateľský oriešok 9. Podporiť ich výtvarné práce môžeme lajkom aj my na uvedených linkoch až do 15. mája.