Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Kľúče od zlatého mesta
30.03.2017 - Mgr. Tomáš KováčikDňa 23. marca 2017 sa v Zlatých Moravciach uskutočnilo vyhodnotenie 2. ročníka výtvarnej a literárnej súťaže v rámci celého Slovenska „Kľúče od zlatého mesta“ spojené s vernisážou súťažných prác.
Veľké úspechy mladých gymnastov a gymnastiek
31.03.2017 - Mgr. Tomáš KováčikDňa 22. marca 2017 sa v telocvični ZŠ s MŠ Ludanice uskutočnili Majstrovstvá okresu Topoľčany v gymnastickom štvorboji žiakov a žiačok základných škôl v školskom roku 2016/2017. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tejto súťaže sa zúčastnili aj mladí gymnasti a mladé gymnastky ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch. Súťažili v troch družstvách a dvaja jednotlivci.
Exkurzia – Nitra
29.03.2017 - Mgr. Tomáš KováčikDňa 28. marca 2017 sa žiaci 5. A, 5. B, 5. C, 5. D a 6. A zúčastnili divadelného predstavenia Zabudnutý čert v Starom Divadle Karola Spišáka v Nitre. Po divadelnom predstavení ich cesta viedla do Ponitrianskeho múzea, kde absolvovali vzdelávací program Škola v múzeu. Najskôr sa deti v divadle dozvedeli, že v rozprávke sa aj čert môže poľudštiť. Po divadelnom predstavení si žiaci prezreli exponáty v Ponitrianskom múzeu, ku ktorým im pracovníci poskytli odborný výklad.
Oceňovanie pedagógov a oslava Dňa učiteľov
30.03.2017 - Mgr. Tomáš Kováčik28. marec patrí medzi dni, kedy sa najviac hovorí o práci pedagógov. Sviatok patrí všetkým, ktorých prácou je výchova a vzdelávanie detí, mládeže i dospelých. Povolanie učiteľa je náročné a zodpovedné, lebo učitelia sa podieľajú na formovaní osobnosti človeka už od útleho detstva.
Marcové novinky v školskej knižnici
28.03.2017 - Mgr. Tomáš KováčikMilí čitatelia a čitateľky, v marci na Vás v našej školskej knižnici čakajú knižné novinky. Marec je mesiac knihy už od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu. Cieľ bol jednoduchý – podpora trvalého záujmu o knihy. Preto neváhajte a navštívte našu školskú knižnicu. Určite sa Vám niektorá z knižiek zapáči natoľko, že si ju vypožičiate a strávite pekné chvíle jej čítaním.
Krajské kolo dejepisnej olympiády
28.03.2017 - Mgr. Tomáš KováčikOkresný úrad Nitra, odbor školstva, v spolupráci s Katolíckou spojenou školou sv. Vincenta de Paul v Leviciach a krajskou komisiou Dejepisnej olympiády uskutočnil dňa 27. marca 2017 už 9. ročník krajského kola dejepisnej olympiády.
Mesiac knihy v ŠKD
28.03.2017 - Mgr. Tomáš KováčikA je tu marec – mesiac knihy. Okrem programu, ktorý organizovala školská knižnica, sme si aj v rámci ŠKD zorganizovali čitateľské akcie. Čítali sme v knižnici, v triedach, na chodbách, ba dokonca aj na školskom dvore...
VYTTAL 2017
27.03.2017 - Mgr. Tomáš KováčikDňa 23. marca 2017 deti 1. D navštívili Súkromnú školu úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch. Nebolo to bezdôvodne... Prišli si pozrieť výstavu a zároveň prevziať cenu za druhé miesto v kategórii A výtvarnej súťaže Výtvarný talent.
Medzinárodný deň šťastia
24.03.2017 - Mgr. Tomáš KováčikDňa 20. marca 2017 sme v našej škole po prvýkrát oslávili Medzinárodný deň šťastia. Naše očakávania boli rôzne – od „super nápad“ až po obavy, ako k tomu pristúpia naši starší žiaci. O vzniku tohto sviatku sme sa dozvedeli počas prvej – triednickej hodiny prostredníctvom rozhlasovej relácie. Deviatačka Natália nás v relácii ďalej informovala, aký priebeh bude mať oslava Dňa šťastia v našej škole.
Už sú z nás čitatelia!
24.03.2017 - Mgr. Tomáš KováčikŽiaci 1. A sa dňa 17. marca 2017 zúčastnili slávnostného pasovania do Rádu čitateľov v okresnej knižnici v Topoľčanoch. Po slávnostnej ceremónii sa z nich stali noví čitatelia a priatelia knižiek. Mali možnosť požičať si zaujímavé knihy, do čítania ktorých sa s chuťou pustili priamo na mieste. Tak hor sa do toho! Mgr. J. Hainová
Svetový deň vody
24.03.2017 - Mgr. Zuzana LukáčováNa vode, s vodou, vodu ... Slovo voda sa dnes skloňovalo častejšie ako inokedy. Nečudo, dnes bol Svetový deň vody. Žiaci z I. stupňa vodu pili, voňali, prelievali, maľovali, aj o nej spievali. Pani učiteľky si spolu s deťmi pripomenuli, že hoci voda vyzerá obyčajne – je pre ľudí veľmi vzácna.
Hviezdoslavov Kubín (obvodné kolo)
23.03.2017 - Mgr. Tomáš KováčikHviezdoslavov Kubín je najstaršou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Vytvára priestor pre konfrontáciu a tvorivý rast všetkých záujemcov o umelecký prednes. Jednotlivé kolá tejto prestížnej súťaže u nás pravidelne organizuje Tribečské osvetové stredisko. Obvodné kolo pre I. – III. kategóriu poézie i prózy pre našu školu sa uskutočnilo 21. marca 2017.
Šachové majstrovstvá na Tribečskej
23.03.2017 - Mgr. Tomáš KováčikDňa 22. marca 2017 ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch usporiadala svoje otvorené majstrovstvá v šachu, ktorých sa zúčastnilo 42 šachistov a medzi nimi bolo aj niekoľko šachistiek. Bola to bohatá účasť z viacerých základných škôl západného Slovenska – usporiadajúca ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch, ZŠ sv. Don Bosca Topoľčany, ZŠ s MŠ Trakovice, ZŠ Solčany, ZŠ Beniaka Chynorany, ZŠ Hollého Topoľčany a ZŠ sv. Ladislava Topoľčany.
Pytagoriáda (okresné kolo)
23.03.2017 - Mgr. Tomáš KováčikV utorok a v stredu 14. a 15. marca 2017 sa konalo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Vyhlasovateľom Pytagoriády je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), organizačne ju zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Tento rok sa konal 38. ročník tejto matematickej súťaže, ktorej sa úspešne zúčastnili i viacerí naši žiaci. Tí najúspešnejší budú školu reprezentovať v celoslovenskom kole.
Čo vieš o hviezdach (okresné kolo)
16.03.2017 - Mgr. Tomáš KováčikDňa 15. marca 2017 sa uskutočnilo v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch okresné kolo celoslovenskej súťaže Čo vieš o hviezdach. Zúčastnili sa ho aj žiaci zo ZŠ Tribečskej. V 1. kategórii naši žiaci obsadili 1. a 3. miesto, v 2. kategórii obsadil náš žiak 1. miesto. Súťaž každoročne organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s ostatnými hvezdárňami a regionálnymi osvetovými strediskami.