Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Imatrikulácia prváčikov

Aj keď pojem „imatrikulácia“ sa v nedávnej minulosti spájal s prijatím žiakov na vysokú školu, nie je cudzí ani pre našich prváčikov na prvom stupni základnej školy. Dňa 17.10.2018 bol významným dňom pre našich najmenších. Deti sú našimi anjelikmi, v tomto duchu sa nieslo prijatie našich detičiek do cechu školákov Základnej školy Tribečskej. Po ukážke ich pripraveného programu v podobe básničiek, zložili slávnostný sľub, prešli školskou „nebeskou“ bránou, od ktorej dostali pamätný kľúč v podobe medového perníčka. Týmto sa stali právoplatnými žiakmi prvého ročníka. Tejto veľkolepej akcie sa zúčastnila aj naša pani riaditeľka s pani zástupkyňou prvého stupňa, ktoré deťom odovzdali pripravené darčeky. Slávnostné popoludnie sa skončilo zaspievaním školskej hymny. Tešíme sa, že deti mali s pripravenej imatrikulácie úprimnú radosť a zážitok na dlhé roky.
Imatrikulácia prváčikov

Aj keď pojem „imatrikulácia“ sa v nedávnej minulosti spájal s prijatím žiakov na vysokú školu, nie je cudzí ani pre našich prváčikov na prvom stupni základnej školy. Dňa 17.10.2018 bol významným dňom pre našich najmenších. Deti sú našimi anjelikmi, v tomto duchu sa nieslo prijatie našich detičiek do cechu školákov Základnej školy Tribečskej. Po ukážke ich pripraveného programu v podobe básničiek, zložili slávnostný sľub, prešli školskou „nebeskou“ bránou, od ktorej dostali pamätný kľúč v podobe medového perníčka. Týmto sa stali právoplatnými žiakmi prvého ročníka. Tejto veľkolepej akcie sa zúčastnila aj naša pani riaditeľka s pani zástupkyňou prvého stupňa, ktoré deťom odovzdali pripravené darčeky. Slávnostné popoludnie sa skončilo zaspievaním školskej hymny. Tešíme sa, že deti mali s pripravenej imatrikulácie úprimnú radosť a zážitok na dlhé roky.
Školský rok 2017/2018 veľmi úspešný v predmetových olympiádach a postupových súťažiach – 1. miesto v okrese a 6. miesto v kraji

Na poli predmetových olympiád a ďalších súťaží bol aj uplynulý školský rok pre Tribečskú veľmi úspešný. Úplne na mieste je tu častica aj, pretože vynikajúce úspechy v týchto súťažiach na úrovni okresu i kraja dosahuje táto škola už viac ako poldruha desaťročia.
Roky bojov, obetí a nádejí (1914-1920)

Tak znie názov putovnej výstavy, ktorú pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky pripravili Nadácia M. R. Štefánika v Bratislave, Ústav politických vied SAV v Bratislave, Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch a Gymnázium v Topoľčanoch. Keďže výstavu bolo možné navštíviť len od 5. do 14. septembra 2018, trieda 9. A v rámci hodiny dejepisu navštívila v piatok 14. 9. 2018 už spomínanú výstavu v priestoroch Gymnázia v Topoľčanoch.
Historický úspech tribečského športu

V školskom roku 2017/2018 dosiahli šport a športové súťaže najvýraznejší úspech ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch vo viac ako jej päťdesiatročnej histórii. Po 1. mieste základných škôl okresu Topoľčany to bolo 3. miesto v školských športových súťažiach žiakov základných škôl a osemročných gymnázií Nitrianskeho kraja s viac ako štvrť tisíckou hodnotených škôl.
Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019 sa uskutoční v Základnej škole, Tribečská 1653/22 v Topoľčanoch 3. septembra 2018 (v pondelok) za prítomnosti vzácnych hostí: ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD., primátora mesta Topoľčany Ing. Petra Baláža a vedúcej odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ v Topoľčanoch PaedDr. Martiny Mazáňovej, PhD. Organizačné pokyny:...
Otvorenie školského roka aj s ministerkou

Tento kalendárny rok padlo otvorenie nového školského roka na 3. september. Po celodenných búrkových dažďoch sa slávnostné otvorenie nového školského roka nemohlo uskutočniť v hlavnom atletickom areáli školy a žiaci 1. stupňa sa museli presunúť do telocvične školy.
Niečo pekné končí tým, že niečo pekné začína

Predposledný júnový deň bol pre učiteľov dňom vyhodnocovania. Najčastejšie v tento deň vyhodnocujú posledný, ešte stále ten aktuálny rok svojho profesijného pôsobenia. V živote každého nastane chvíľa, kedy sa zastaví na to, aby zhodnotil svoju celú kariéru. Takým momentom sa stáva odchod do dôchodku. Pri príležitosti svojho odchodu do dôchodku nás oslovila riaditeľka školy, výborná učiteľka, naša kolegyňa a predovšetkým priateľka Gabriela Herodeková a počas záverečnej vyhodnocovacej porady nám predniesla svoj príhovor.
Koncoročné posedenie

Už tradične pedagógovia i prevádzkoví pracovníci našej školy končia školský rok aj rozlúčkovým posedením. V predposledný deň pred prázdninami sme si posedeli a priateľsky podebatovali v peknom a príjemnom prostredí reštaurácie v Továrnikoch. Pri chutnom menu, teplých i studených nápojoch, dobrej káve všetci v skupinkách bilancovali a prehodnocovali to, čo priniesol uplynulý školský rok.
Návšteva zo Škótska

Vo štvrtok 28. júna 2018 k nám zavítala milá návšteva z ďalekého Škótska. Pani Yvonne s dcérou Tiou prišli našim žiakom porozprávať o svojej krajine, vysvetlili im históriu a zvyky tohto krásneho kúta sveta a taktiež im priblížili bežný školský deň škótskych žiakov.
Športový školský rok 2017/2018

Jún je koniec len pri bilancovaní školských rokov, pretože je to mesiac začiatku leta a začiatku veľkých letných prázdnin. Predsa však tento mesiac prináša priestor a možnosti na určitú bilanciu celého školského roka.
EURCJ 2018 - Európsky šampionát v robotike – Taliansko 2018

V dňoch 29.mája – 2.júna 2018 sa konal Európsky šamprionát v robotike - RoboCupJunior – EURCJ 2018 v Pescare /Montesilvano/ v Taliansku. EURCJ 2018 je v histórii prvé vydanie európskeho šampionátu EURCJ, ktoré organizuje taliansky regionálny výbor RoboCupJunior a taliansky regionálny výbor RoboCup v spolupráci s ostatnými regionálnymi výbormi Európskej rady RoboCupJunior.Je to nadväzujúca /postupová/súťaž pre úspešné tímy z národných súťaži RoboCup v jednotlivých krajinách Európy.
Filmový darček pred prázdninami

28. júna 2018 – deň pred rozdávaním vysvedčení sa žiaci 1. a 2. stupňa školy odobrali do Spoločenského domu, kde si v kinosále žiaci prvého stupňa pozreli film Psí detektív a žiaci druhého stupňa film Jurský park - Zánik ríše. Bolo to vzrušujúce, úsmevné osvieženie pre mladších aj starších žiakov pred dvojmesačnou rozlúčkou so školskými lavicami. Žiaci do školy v novom školskom roku 2018/2019 nastupujú v pondelok 3. septembra 2018.
Chemický krúžok

V posledný májový deň sme pohostením sa na vlastnoručne vyrobenej smotanovo-vanilkovej zmrzline a uprataním učebne ukončili činnosť chemického krúžku, ktorá bola v tomto školskom roku obnovená po minimálne pätnásťročnej prestávke.
Volavkine výtvarné dni 2018

Žiaci 1.stupňa znovu uspeli vo výtvarnej súťaži, ktorú už po 22.krát vyhlasuje ZŠ Preseľany. Slávnostné odovzdávanie cien a vernisáž ocenených prác sa tentoraz uskutočnil v netradičných priestoroch, ktoré korešpondovali s hlavnou témou VLAK DO KRAJINY ZÁZRAKOV. Bývalé rušňové depo v Topoľčanoch bolo skvelým priestorom nielen na inštaláciu súťažných prác. V spolupráci so ZŠ Preseľany mali deti možnosť zoznámiť sa s funkciou depa - s modelmi malej železnice, s obnovenými starožitnými rušňami i s aktivitami želeničného Klubu Modrý Horizont Topoľčany.