Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Otvorenie školského roka 2019/2020

Dňa 2. septembra 2019 bol v priestoroch športového areálu našej školy slávnostne otvorený školský rok 2019/2020. Pre tri skupiny žiakov bol tento deň ešte o čosi zvláštnejší. Prváci zažili prvé otvorenie školského roka a deviataci posledné na Tribečskej. A, samozrejme, netreba zabúdať na piatakov, ktorí spoznali nových triednych učiteľov, nakoľko začali navštevovať druhý stupeň ZŠ.
Úspešný školský rok Tribečskej 2018/2019

Tento školský rok bol prvým so súčasným vedením školy. Od začiatku školského roka to bol prvý celý školský rok riaditeľky školy Mgr. Anny Krajčíkovej, boli to prvé mesiace Mgr. Alexandry Mrižovej ako zástupkyne riaditeľky školy pre II. stupeň a Mgr. Martina Majtánová bola zástupkyňou riaditeľky školy pre I. stupeň druhý školský rok.
Rozlúčka so štvrtým ročníkom

Každý deň sa niečo končí a niečo nové začína. Posledné júnové dni sa štvrtáci rozlúčili s pani učiteľkami a s prvým stupňom ZŠ. Na oslave nechýbala torta, šampanské, dobrá nálada, ale aj nejaká tá slzička. Štvrtákom prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu a všetkým pekné prázdniny. Lubica Bučeková
Veľkolepá venčeková rozlúčka deviatakov so základnou školou

Venčeková slávnosť deviatakov sa uskutočnila 25. júna 2019 v Dome kultúry v Topoľčanoch a od roku 2004 to bolo najneskôr v rámci mesiaca jún. O to intenzívnejšie to žiaci prežívali, nakoľko si uvedomovali, že ide o ich posledné spoločné chvíle na základnej škole. Taktiež mali viac času na nácvik svojho rozlúčkového programu, ktorý pripravovali pre rodičov a učiteľov.
Jedinečná, dvanásta kráľovná čítania

21. júna 2019 sme v školskej knižnici vyhlásili nové kráľovné – kráľov čítania za školský rok 2018/2019. 12. ročník celoročnej čitateľskej súťaže Kráľ čítania neočakávane prekvapil konečným výsledkom.
Na Európskom šampionáte v robotike EURCJ 2019 v Hannoveri robotici z Tribečskej na 7. mieste v robotickom futbale

Tento šampionát európskych krajín sa uskutočnil 21. – 23. júna 2019. Je porovnateľný kvalitou a identitou so svetovým šampionátom. Tím Tribečskej XLC – Younglings v zložení Peter Krajčík, Šimon Peter, Samuel Peter, pod vedením Ing. Rastislava Gažiho, si vybojoval nomináciu na tento šampionát na slovenskom Robocupe v Liptovskom Mikuláši v disciplíne robotický futbal kategórie Lightweight.
Zdokonaľovací plavecký výcvik

V dňoch 17. až 20. júna 2019 usporiadala naša škola plavecký výcvik pre žiakov šiesteho ročníka, ktorý sa uskutočnil na mestskom kúpalisku v Topoľčanoch. Tento výcvik úspešne ukončilo všetkých štyridsať prihlásených žiačok a žiakov. Zdokonaľovali sa v plaveckých štýloch a v pravidlách bezpečnosti vo vodnom prostredí. Mgr. Gejza Sitkey
V júni takmer osemtonový zber papiera

V tropickom týždni v dňoch 10. až 14. júna 2019 v zadnom areáli ZŠ Tribečskej v Topoľčanoch prebehol zber papiera ako dôležitej druhotnej suroviny. Bol organizovaný hlavne v skorých ranných hodinách a pred vyučovaním. Jeho výsledná celková tonáž sa približovala k tradičným hodnotám tejto školy, pričom v tomto zbere sa vyzbieralo takmer 8 ton papiera.
Čitateľský maratón v anglickom jazyku

Ako každý rok aj tento školský rok si žiaci vyskúšali svoje čitateľské zručnosti v čítaní s porozumením v čitateľskom maratóne, ktorý sa uskutočnil dňa 24. júna 2019. Pre žiakov jednotlivých ročníkov bola pripravená literatúra podľa náročnosti. Žiaci za účasť a snahu prečítať ukážky čo najlepšie, získali záložku do knihy. Počas celého dopoludnia sa zúčastnilo 255 čitateľov z nižšie uvedených ročníkov. Hlasným čítaním pred spolužiakmi získali mnohí istotu a sebavedomie v čitateľských zručnostiach.
Ema Daňová viacbojárskou majsterkou Slovenska a Martin Žiak na druhom mieste

Dňa 22. júna 2019 sa tradične v Rimavskej Sobote konali už 24. Majstrovstvá Slovenskej republiky v letnom viacboji všestrannosti, ktorých sa zúčastnili aj dvaja zástupcovia našej školy. V celoslovenskej konfrontácii sa Ema Daňová ako aj Martin Žiak skvostným výkonom a nádherným umiestnením rozlúčili s bohatým športovým pôsobením na Tribečskej.
9. ročník Školskej olympiády na Tribečskej

Športový deň D sa uskutočnil 19. júna 2019 a bol to už 9. ročník Školskej Olympiády. Tento deň sa stal opäť športovým sviatkom pre žiakov I. stupňa. Olympiádu otvorila Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy a športovcov i organizátorov pozdravila aj JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka mesta Topoľčany, ktorú sprevádzal viceprimátor Juraj Želiska. Olympijské súťaženie otvoril Mgr. Marián Kapusta, predseda Olympijského klubu Tribeč.
Staršie žiačky malého futbalu s krajským bronzom

Dňa 14. júna 2109 ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch usporiadala ďalšie finále krajskej súťaže. Teraz to boli Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v Malom futbale starších žiačok základných škôl – FUTBAL CUP. Zúčastnilo sa ich päť okresných víťazov, keď chýbali zástupcovia okresov Komárno a Zlaté Moravce.
Júnové číslo 3bečana

Už druhýkrát vám prinášame časopis v elektronickej podobe. Tvorbu e3bečana zastrešuje portál pre tvorbu žiackych a študentských časopisov www.studentskycasopis.sk. Umožňuje jednoduchú administráciu článkov, ich online publikovanie, zdieľanie a vytvorenie časopisu na tlač. Budeme radi, ak nám svoje pripomienky, ale i príspevky na publikovanie budete posielať na mail: 3becan@gmail.com. V novom čísle nájdete články o školskej akadémii, výletoch, taktiež vlastnú tvorbu a záľuby žiakov, zo žiackych súťaží, zaujímavé rozhovory a iné...
Čestné uznanie pre Lindu Gregorovú - súťaž Sv. Cyril a Sv. Metod očami detí

Dňa 20. júna 2019 sa vo výstavnej sieni Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch uskutočnilo vyhodnotenie výtvarno-historickej súťaže Sv. Cyril a Sv. Metod očami detí. Súťaž každoročne vyhlasuje Nitriansky samosprávny kraj, Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch a obec Bojná.
Kráľovstvo odpadu – EKO rozprávka

Dňa 18. júna 2019 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili interaktívnej chodúľovej EKO rozprávky s pesničkami o Kráľovstve odpadu, ktoré sa stále viac a viac rozširuje na našej planéte. Vládcovia kráľovstva a iné bytosti boli obri na chodúľoch ako napr. barónka Kartónka, víly Igelitky, bosorka Plastaňa, vodník Ropník, či hladný Konzum.