Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Vo viacboji všestrannosti II. stupňa ZŠ najlepšie umiestnenie Šuranovej a Fabriciho

Dňa 6. novembra 2019 ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch usporiadala halové Majstrovstvá okresu Topoľčany základných škôl vo viacboji všestrannosti pre žiakov druhého stupňa v kategóriách M-4 až M-6 a Ž-4 až Ž-6.
Anjel Vianoc 2019

Výtvarnú súťaž Anjel Vianoc každoročne organizuje Tatranská galéria v Poprade. Do súťaže sa zapojili žiaci krúžku Machule a po neľahkom výbere sme do súťaže zaslali práce týchto žiačok: sestry Bočekové/4.D/, T.Kováčiková /1.C/, V.Ďuráková /3.D/, V. Michaličková /1.C/ L.Šupolíková /3.B/, A.Surkošová /1.C/.
Tekvičková "bavenica" v školskom klube

Tak ako každý školský rok, aj tento čakali naše deti na tekvičkovú párty, ktorá sa niesla v duchu strašidiel, kostýmov a masiek. Pani vychovávateľky si pripravili pre deti množstvo zaujímavých súťaží. Deti tvorili a vymýšľali rôzne príbehy, ktoré si potom porozprávali. Samozrejme nechýbali ani pekne vyzdobené triedy, o ktoré sa postarali deti a pani vychovávateľky. Na párty nesmela chýbať diskotéka a sladké odmeny pre deti, na ktoré sa tešili asi najviac. Deti prežili príjemné, ale aj strašidelné chvíle, plné radosti a zážitkov.
Chemický krúžok a ŠKD

Dňa 7.11.2019 zažili žiaci navštevujúci chemický krúžok a deti zo VI. oddelenia ŠKD netradičné spoločné popoludnie. Vzájomne sa spoznávali a trávili čas na otvorenom chemickom krúžku, ktorý sme sa rozhodli zorganizovať pri príležitosti práve prebiehajúceho Týždňa vedy a techniky (4.-10.11.).
iBobor 2019

V dňoch 11. – 15. novembra 2019 sa uskutočnil už XIII. ročník celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Žiaci z našej školy sa do nej zapojili a súťažili v štyroch kategóriách: KADETI (8. a 9. ročníky), BENJAMÍNI (6. a 7. ročníky) a taktiež i žiaci prvého stupňa – kategórie BOBRÍCI (4. a 5. ročníky) a DROBCI (2. a 3. ročníky).
Basketbalisti zo skupiny nepostúpili

Dňa 5. novembra 2019 usporiadala naša škola jednu zo základných skupín Majstrovstiev okresu Topoľčany základných škôl a osemročného Gymnázia v Topoľčanoch v basketbale žiakov. Zúčastnili sa jej štyri základné školy a Gymnázium Topoľčany. Hralo sa systémom každý s každým a do finálovej skupiny postúpil len víťaz skupiny.
Mladý tvorca 2019

V utorok 5. 11. 2019 sa 36 žiakov 9. ročníka spolu s pani učiteľkami, Mgr. Branislavou Lukáčikovou, Mgr. Evou Makovou a Mgr. Martinou Vőpy ako výchovnou poradkyňou, zúčastnili výstavy Mladý tvorca 2019 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre.
Súťaž Reálie anglicky hovoriacich krajín

Vybraní žiaci 5. a 6. ročníka sa dňa 5. novembra 2019 zúčastnili súťaže na tému Reálie anglicky hovoriacich krajín. Súťaž sa uskutočnila na Katedre anglistiky a amerikanistiky na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Žiaci súťažili formou kvízu.
Stolné tenistky a stolní tenisti majstrami okresu Topoľčany

ZŠ Tribečská organizovala dňa 29. októbra 2019 v topoľčianskej stolnotenisovej hale Majstrovstvá okresu Topoľčany základných škôl v stolnom tenise družstiev žiačok i žiakov. V súťaži žiačok sa ich zúčastnilo šesť škôl a v súťaži žiakov deväť škôl.
Basketbalistky zo skupiny postúpili

ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch usporiadala dňa 28. októbra 2019 jednu zo skupín Majstrovstiev okresu Topoľčany základných škôl v basketbale žiačok. Zúčastnili sa jej štyri základné školy a do finálovej skupiny postupoval len víťaz.
Úspešný jesenný zber papiera s trinástimi tonami

V dňoch 21. až 25. októbra 2019 usporiadala naša škola zber papiera, ktorého sa zúčastnili všetky triedy, ale v mnohých prípadoch so značne rozdielnou hodnotou celkových kilogramov.
Exkurzia do prírodovedného múzea

Dňa 24. októbra 2019 sa žiaci 7.A, 8.A, 8.C, 8.D a 9.A zúčastnili biologickej exkurzie do prírodovedného múzea vo Viedni. Múzeum je rozdelené do niekoľkých oddelení a žiaci tak mohli obdivovať zbierky geologicko-paleontologické, biologické, antropologické a mnohé ďalšie.
Výtvarná súťaž ,,Chutné maľovanie"

Výtvarná súťaž "Chutné maľovanie" bola jednou z aktivít VII. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE. Túto súťaž vyhlásila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v Bratislave a Centrum rozvoja znalostí o potravinách. Témy boli rôzne, ale všetky sa týkali zdravej výživy. Do súťaže "Chutné maľovanie" sa zapojili triedy 1.stupňa našej ZŠ a výtvarníci z krúžku Machule. Mgr. Lucia Benková
Noc na Tribečskej

Vždy nás veľmi poteší, keď sa žiaci cítia v škole dobre. Ale že by mali školu tak radi, že by v nej chceli tráviť aj noc, to by nás nenapadlo. A predsa! Na podnet žiackej školskej rady a s dovolením a podporou pani riaditeľky, Mgr. Anny Krajčíkovej, trávili žiaci a učitelia noc z utorka 29. 10. 2019 na stredu 30. 10. 2019, v škole.
List za listom – baví ma čítať...

Takto znela téma 10. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2019. Tento rok sa našou partnerskou školou stala Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici, s ktorou si vymeníme 350 záložiek.