Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Vianočný šachový turnaj

Už po druhý rok sa Topoľčiansky šachový klub v spolupráci so ZŠ sv. Don Bosca v Topoľčanoch podujal na zorganizovanie Turnaja sv. Mikuláša. Tento turnaj je súčasťou celoslovenskej súťaže GRAND PRIX. Zúčastnilo sa ho cez 50 hráčov.
TOP ORIEŠKY

Vedomostná súťaž "TOP ORIEŠKY" predstavuje jednu z príležitostných akcií celoeurópskeho podujatia – Týždeň globálneho vzdelávania /Global Education Week/. Na Slovensku je toto podujatie známe pod názvom Medzinárodný týždeň vzdelávania. Mesto Topoľčany sa k poslaniu tohto týždňa úprimne hlási a ponúka žiakom 1. stupňa topoľčianskych ZŠ možnosť prezentovať svoje vedomosti a logické schopnosti v netradičnej vedomostnej súťaži.
II. ročník súťaže Spelling Bee

Dňa 11. decembra 2017 sa na ZŠ Hollého, Topoľčany uskutočnil II. ročník súťaže Spelling Bee. Je to súťaž v správnej výslovnosti anglických slov. Pozostáva zo 4 súťažných kôl, v ktorých súťažiaci spelujú viacslabičné slová správne a na čas, hádajú hádanky, ktorých správnu odpoveď musia vyspelovať.
Adventná fantázia v ŠKD

Posledný novembrový týždeň sa v druháckych oddeleniach ŠKD konali tvorivé dielne pod názvom Adventná fantázia. Deti si pripravili úvodný program pre navodenie vianočnej atmosféry. Rodičia ich odmenili potleskom a spoločne sa pustili do výroby adventných vencov a ikebán.
Pečenie medovníkov

Deti zo siedmeho oddelenia ŠKD si predmikulášske popoludnie spríjemnili nie čakaním na Mikuláša, ale ony samy ho chceli prekvapiť sladkým medovníkom a pohárom mlieka. Deti si navzájom pomáhali vykrajovať medovníky a pani učiteľka s pani vychovávateľkou ich dali piecť do rúry. Po vychladnutí ich krásne ozdobili a zabalili. Sladké darčeky pre Mikuláša, ale aj pre svojich najbližších boli hotové. Vôňa medovníkov rozvoniavala chodbami školy, veď Vianoce sa nezadržateľne blížia. Bronislava Illášová
Florbalistky majsterkami okresu Topoľčany

Po víťazstve v skupine sa florbalistky Tribečskej 28. novembra 2017 zúčastnili spolu s ďalšími dvoma základnými školami finálového turnaja majstrovstiev okresu Topoľčany základných škôl vo florbale žiačok, ktorý sa odohral v Prašiciach.
Deň zázrakov a splnených želaní

V tento predvianočný čas si deti z ŠKD mohli splniť tajné sny zazvonením čarovného zvončeka sobíka Rudolfa. Lístok so želaním vhodili do vianočnej schránky. Vianočnú atmosféru dopĺňal vianočný stromček a sane so sobom.
Florbalisti vo veľmi ťažkej skupine na 2. mieste

Dňa 27. novembra 2017 sa v telocvični Strednej odbornej školy drevárskej odohrala jedna zo štyroch skupín súťaže základných škôl okresu Topoľčany vo florbale žiakov. Bolo to veľmi silné zastúpenie tradičných florbalových škôl, ktoré je takto natlačené už niekoľko rokov a v tejto základnej skupine sú už tiež dlhšiu dobu školy, ktoré by v iných skupinách víťazili a mohli sa dostať do záverečného turnaja o najvyššie umiestnenia.
Školské kolo dejepisnej olympiády

Dňa 7. decembra 2017 sa uskutočnil 10. ročník školského kola dejepisnej olympiády. Žiaci súťažili v štyroch hlavných kategóriach: C – 9.ročník, D – 8. ročník, E – 7. ročník, F – 6. ročník.
Tribečská ako najviac spolupracujúca základná škola s SOŠ drevárskou v Topoľčanoch

Dňa 8. decembra sa naši deviataci a 8. B zúčastnili dňa otvorených dverí, ktorý je známy aj ako podujatie Drevárske dosky. Žiaci SOŠ drevárskej na Pílskej ulici v Topoľčanoch pripravili jarmok tradičných ľudových remesiel, ukážky tvorivosti a zručnosti svojich žiakov, tvorivé dielne spojené s prezentáciou štúdijných a učebných odborov a odborné semináre.
Výstava záložiek z partnerskej školy

V mesiaci november boli v našej školskej knižnici vystavené záložky z partnerskej Základnej školy v Nemšovej. Tohtoročná téma záložiek bola Tajuplný svet knižných príbehov. Deti si poprezerali vystavené záložky, ktoré sa im veľmi páčili.
Na Majtrovstvách SR v halových viacbojoch všestrannosti úspech Martina Žiaka

Dňa 25. novembra 2017 sa v Rimavskej Sobote uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej republiky v halových viacbojoch všestrannosti, ktorých sa zúčastnili zo ZŠ Tribečskej dvaja žiaci a dve žiačky vo svojich vekových kategóriách. Najväčší úspech dosiahol Martin Žiak 8. A, ktorý skončil na 2. mieste. Ema Daňová 8. B skončila na 5. mieste a siedme miesta obsadili Anetta Martišková 8. C a Paulína Oravcová 8. B. Mgr. Gejza Sitkey
Florbalistky zo skupiny postúpili

Predposledný novembrový štvrtok 23. 11. 2017 sa v telocvični ZŠ Tribečskej odohrala jedna zo skupín Majtrovstiev okresu Topoľany základných škôl žiačok, ktorej sa zúčastnili tri základné školy s týmito výsledkami: Tribečská – Preseľany 10 : 2 (góly Tribečskej: S. Martišková 4, E. Daňová a A. Martišková po 3), Tribečská – Radošina 7 : 0 (Daňová 6, Julényová 1), Radošina – Preseľany 4 : 0. Z tejto skupiny s veľkou prevahou postúpila Tribečská do trojčlenného finále, kde sa očakávali oveľa vyrovnanejšie súboje o majstra okresu Topoľčany.
Vítanie sv. Mikuláša

Mesto Topoľčany pripravilo v utorok 5. decembra 2017 už tradičné predvianočné podujatie pre malých i veľkých, na ktorom bol privítaný sv. Mikuláš a rozsvietený vianočný stromček na Námestí M. R. Štefánika. Tento rok boli na tomto podujatí spevácke čísla, ktorými našu školu reprezentovali dve mladé veľmi talentované speváčky
Basketbalisti v skupine druhí

Dňa 20. novembra 2017 ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch usporiadala jednu zo skupín Majstrovstiev okresu Topoľčany základných škôl v basketbale žiakov. Do ďalších bojov postupoval len jej víťaz.