Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Školský výlet 2.B a 2.C

Vo štvrtok 6. júna 2019 sa druháci vybrali na školský výlet do jaskyne Driny a na hrad Červený Kameň.
V okresnej minihádzanej na 3. mieste

Dňa 12. júna 2019 sa v hádzanárskej športovej hale v Topoľčanoch uskutočnili Majstrovstvá okresu Topoľčany v minihádzanej pre žiakov s rokom narodenia 2006 a mladších. Ďalšou podmienkou bola neregistrácia týchto hráčov v akomkoľvek hádzanárskom klube. Týchto majstrovstiev sa zúčastnilo šesť základných škôl, ktoré hrali v dvoch skupinách každý s každým. Hralo sa aj semifinále prvý s druhým v skupinách.
Minihádzaná

Dňa 17. júna 2019 ukončilo družstvo našich mladších žiakov súťaž Majstrovstiev okresu v minihádzanej, ktorých vyhlasovateľom bol HK AGRO Topoľčany. Takmer každý mesiac si žiaci tento školský rok chodili zmerať sily so súpermi z iných škôl do Mestskej športovej haly v Topoľčanoch.
Koncoročný výlet 3.B a 3.D

Každý správny žiak vie, že záver školského roku sa nikdy nezaobíde bez koncoročného výletu. Nielenže je jeho zavŕšením, ale zároveň je aj odmenou za celoročnú prácu. Cieľom výletu 3.B a 3.D sa 18. júna 2019 stala jaskyňa Driny a hrad Červený Kameň.
Malá vedecká konferencia nadaných žiakov 2019

Dňa 6. júna 2019 sa konala Malá vedecká konferencia žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vzdelávaných podľa Programu APROGEN PhDr. Jolany Laznibatovej CsC. Žiaci zo škôl pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov z celého Slovenska prezentovali svoje ročníkové práce. Konferencia sa uskutočnila v priestoroch Katolíckej Univerzity v Ružomberku.
Martin Žiak a Ema Daňová majstrami okresu v letnom viacboji všestrannosti

ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch usporiadala dňa 5. júna 2019 letné majstrovstvá vo viacbojoch všestrannosti žiakov na rok 2019. Síce našu školu reprezentovalo menej žiakov ako bolo prihlásených, no tí čo súťažili, boli dobre pripravení a podali skvelé výkony.
Čo vieš o hviezdach (celoslovenské kolo)

Dňa 11. júna 2019 sa uskutočnilo v priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom celoslovenské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach. Zúčastnil sa ho aj žiak zo ZŠ Tribečskej. V 1. kategórii náš žiak zo 4.AA Maxim Kopčan obsadil 4. miesto.
Na majstrovstvách kraja základných škôl v ľahkej atletike s najlepším umiestnením Ema Rochovská a Adam Beňačka

Dňa 4. júna 2019 sa v Nových Zámkoch uskutočnili Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v ľahkej atletike žiakov a žiačok základných škôl, keď sa súťažilo v družstvách i v najlepších jednotlivcoch z okresných súťaží.
Oliver Vojtela majstrom okresu viacboja všestrannosti

Dňa 27. mája 2019 ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch v spolupráci s Okresným zväzom viacbojov všestrannosti usporiadala Letné majstrovstvá OZVV Topoľčany vo viacboji všestrannosti na rok 2019. Zúčastnilo sa ich šesť základných škôl okresu Topoľčany – Škultétyho, Hollého, Gogoľova, Tribečská (všetky topoľčianske), ZŠ Prašice a ZŠ Urmince.
Okresné kolo fyzikálnej olympiády

Dňa 21. mája 2019 sa na ZŠ Hollého v Topoľčanoch uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády kategórie G. Našu školu reprezentovalo družstvo O. Hrončok, J. Bohunický, P. Michalidesová zo 7.C. Žiaci Alex Pokus (1. miesto), Martin Babala (3. miesto) obaja z 9.A, Adam Štefanides 9.B (2. miesto) a Šimon Peter 8.A (1. miesto) prevzali ocenenia.
Chemický krúžok

Výrobou domácej vanilkovej a citrónovej zmrzliny sme dňa 31. mája 2019 ukončili činnosť chemického krúžku, ktorý po obnovenej tradícii tento školský rok fungoval už po tretí krát. Navštevovali ho žiaci zo všetkých ročníkov druhého stupňa, čomu bola prispôsobená aj jeho činnosť.
Štvrtáci v Demänovskej doline

Posledný májový týždeň sa žiaci 4.B, 4.C a 4.D zúčastnili pobytu školy v prírode. Našim cieľom bola Demänovská dolina s jej krásami a preto sme sa všetci veľmi tešili, čo nás čaká. Počasie v doline nebolo príliš ideálne, ale nadšenie detí to aj tak neutlmilo.
Deň detí v ŠKD

Tento rok sme u nás v ŠKD oslavovali Deň detí 3. júna. Pripravili sme deťom deň plný športu a zábavy. Na školskom dvore si mohli vyskúšať golf, skok vo vreci, triafanie do bránky ale i laserovú pavučinu či slalom na fit lopte. Atmosféru nám spríjemnila hudba i krásne počasie. Všetky deti dostali malú sladkú odmenu a my veríme, že prežili príjemný deň.
Sv. Cyril a Sv. Metod

Je názov každoročnej výtvarno-historickej súťaže, ktorú vyhlasuje vždy v júni Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch. Súťaž je určená pre žiakov základných, špeciálnych a umeleckých škôl v našom meste. Z našej školy sa do tejto súťaže zapojilo 5 žiačok, ktoré na hodinách výtvarnej výchovy a dejepisu nakreslili svoje práce.
Deň detí v meste

Dňa 31. mája 2019 sa na Námestí M. R. Štefánika uskutočnilo podujatie ku Dňu detí. Aj naše žiačky spestrili program svojim vystúpením. Stellka Patai a Katka Bajzíková interpretovali jednu modernú a jednu ľudovú pieseň. Na druhý deň sa ešte stihla Stellka predstaviť pri otvorení letného kúpaliska. Veľmi pekne im ďakujeme za prezentáciu našej školy a prajeme ďalšie úspechy v živote.