Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Marec – Záložka do knihy ŠKD

Po pátraní, prečo sa marec pripomína ako mesiac knihy, by ste sa dopracovali k známej a zaujímavej postave slovenskej histórie – Martinovi Hrebendovi Hačasvkému. Zbieral staré tlače a rukopisy. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej. Marec mesiac knihy bol prvýkrát vyhlásený v roku 1995 ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihu.
Lyžiarsky kurz na Orave

V dňoch od 25. februára do 2. marca 2018 sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili lyžiarskeho a snowbordingového kurzu v lyžiarskom stredisku Orava Snow v Oravskej Lesnej. 45 žiakov viedli skúsení inštruktori – Mgr. Eva Maková, Mgr. Branislava Lukáčiková, PaedDr. Ladislav Vozár, PaedDr. Ľubica Balážiová a Mgr. Adriána Gočová. Popoludní a večer mal na starosti žiakov p. učiteľ Mgr. Ivan Vöpy. O zdravie žiakov sa starala pani zdravotníčka Mária Šmalová.
Hviezdoslavov Kubín (školské kolo)

Dňa 12. a 14. marca 2018 sa súťažilo v školskom kole umeleckého prednesu poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Výkony súťažiacich v prvej, druhej a v tretej kategórii hodnotila odborná porota zostavená z učiteľov slovenského jazyka a literatúry...
Naše žiacke hviezdy zožali na vesmírnych súťažiach úspech

Dňa 28.2.2018 sa v priestoroch Tribečského osvetového strediska konalo okresné kolo celoslovenskej súťaže Čo vieš o hviezdach a vyhodnotenie okresného kola celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí.
Dve víťazstvá hádzanárov

Dňa 22. februára 2018 pokračovala dlhodobá súťaž v minihádzanej neregistrovaných hráčov základných škôl. Hádzanári Tibečskej zvíťazili so ZŠ Horná Obdokovce 12 : 4 a so ZŠ Škultétyho Topoľčany 9 : 5 a zlepšili si tak celkovú doterajšiu bilanciu v tejto súťaži.
Šaliansky Maťko (krajské kolo)

Dňa 22. februára 2018 sa uskutočnil 25. ročník literárnej súťaže v umeleckom prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Súťaž na krajskej úrovni sa konala v Piaristickom gymnáziu sv. Jozefa Kalazanského v Nitre. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách. Našu školu v kraji reprezentovala víťazka okresného kola v druhej kategórii Nela Kupcová z 5. A.
Futsalisti Tribečskej majstrami Nitrianskeho kraja

Dňa 20. februára 2018 ZŠ s MŠ v Urminciach organizovala Majstrovstvá Nitrianskeho kraja vo futsale žiakov základných škôl. Na takéto podujatia chodí zvyčajne vo všetkých športoch sedem víťazov zo všetkých okresov tohto kraja. Týchto majstrovstiev sa zúčastnili len tri okresy – Topoľčany, Nové Zámky a Levice, a tak sa odohrali len tri zápasy: ZŠ Levice – ZŠ Šurany 7 : 0, ZŠ Tribečská Topoľčany – ZŠ Šurany 7 : 1 a ZŠ Tribečská – ZŠ Levice 7 : 2.
Výtvarná súťaž VESMÍR OČAMI DETÍ

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, CVČ a Regionálnymi osvetovými strediskami každoročne vyhlasuje celoslovenskú výtvarnú súťaž Vesmír očami detí. Tento rok je to už XXXIII. ročník. V našej škole sa zapojilo do súťaže päť tried z 1. stupňa a žiaci z výtvarného krúžku Machule.
ZŠ Tribečská v dejepisnej olympiáde školského roka 2017/2018 treťou najúspešnejšou medzi základnými školami okresu Topoľčany

Dňa 15. februára 2018 sa v priestoroch ZŠ s MŠ na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch uskutočnila dejepisná olympiáda základných škôl okresu Topoľčany, ktorej sa zúčastnili dve tretiny základných škôl.
Fandíme lyžiarom

Zima nám nedopriala snehovú nádielku, preto sme v ŠKD zorganizovali „Zimnú športovú olympiádu“. Porozprávali sme sa o histórii ZOH a na podporu našich olympionikov sme si v jednotlivých oddeleniach vyrobili plagáty s touto tématikou a skúsili si zmerať sily v lyžiarskych pretekoch s vlastnoručne vyrobenými lyžiarmi...
Okresné kolo dejepisnej olympiády

Dňa 15. februára 2018 Okresný úrad v Nitre v spolupráci so Základnou školou na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch uskutočnil 10. ročník okresného kola dejepisnej olympiády. Zúčastnilo sa ho 76 žiakov z 15 prihlásených základných škôl okresu Topoľčany a Gymnázia v Topoľčanoch. Do okresného kola postúpili tí žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1. a 2. mieste.
Fašiangový karneval v ŠKD

Fašiangy patria neodmysliteľne k zábave, k veselosti a sú obdobím maškarných bálov a karnevalov. Aj u nás na ZŠ Tribečskej sa dňa 7. februára 2018 pod vedením pani vychovávateliek konal fašiangový karneval. Triedy a chodby sa rozjasnili farebnými stuhami, balónmi a množstvom pestrofarebných masiek. Kto by sa netešil? ...
Najsladší toxín na trhu

Žiaci 7. B triedy na hodine biológie zisťovali aj to, koľko cukrov sa nachádza v niektorých jedlách i nápojoch. Vytvorili zaujímavé prezentácie o základných živinách. Venovali sme sa aj závažným témam – anorexia a bulímia. Každý proces prebiehajúci v tele poháňa energia získaná z potravy...
Výtvarná súťaž sv. Martina

Mladí výtvarníci z 1. stupňa sa vám chcú pochváliť a zároveň podeliť o svoju radosť! Zapojili sa do výtvarnej súťaže s názvom Svätomartinská výtvarná súťaž.
Učenie v maskách

7. február 2018 bol v škole iný - fantazijný. Po chodbách školy sa počas prestávok prechádzali fantastické postavy a v triedach namiesto detí sa učili princezné, kovboji, upíri, čarodejnice a kadejaké zvieratká či dokonca kostry.