Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Deň otcov

Tretia júnová nedeľa patrí tradične naším oteckom. Otec je - ochranca, učiteľ, vzor v dospelosti, zabávač, poradca, tréner a priateľ. Je aj vedecky dokázané, že milujúci a starostlivý otec v rodine prináša sebavedomé, silné, úspešné a jazykovo zdatné deti. Krásny deň otcov prajú deti z ŠKD. Pani vychovávateľky
Piknik v ŠKD

Pri príležitosti dňa piknikov (19.6.) sme si aj my v školskom klube urobili spoločnú piknikovačku.
Plavecký výcvik

Plávanie patrí k neodmysliteľnej súčasti ľudského života. Hlavným cieľom plaveckého výcviku je odbúrať strach z vody a naučiť sa základy plávania. Preto začiatkom júna 2022 absolvovali žiaci 2. a 3. ročníka plavecký výcvik v plavárni v Topoľčanoch.
Fyzikálna olympiáda

V školskom roku 2021/2022 sa konal už 63. ročník fyzikálnej olympiády.
Čo vieš o hviezdach (celoslovenské kolo)

Dňa 15. júna 2022 sa uskutočnilo v priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária v Prešove celoslovenské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach. Zúčastnil sa ho aj žiak zo ZŠ Tribečskej.
5. B na Židovskom cintoríne Topoľčany

Trieda 5. B navštívila dňa 16. júna 2022 Židovský cintorín Topoľčany, ktorý sa nachádza na Krušovskej ulici v Topoľčanoch. Najskôr sa zastavili v obradnej sieni, kde sú nainštalované panely (celkovo ich je 15). Je na nich zdokumentovaný život a osudy topoľčianskych Židov, od ich príchodu do Topoľčian až po deportácie do koncentračných táborov.
Prezentácie ročníkových prác v 2. až 4. ročníku

Na konci školského roka žiaci so všeobecným intelektovým nadaním prezentujú ročníkové práce, ktoré sú u nich podmienkou postupu do ďalšieho ročníka. Tému ročníkovej práce si žiaci 2.A, 3.A a 4.A zvolili sami podľa svojich záujmov. Prostredníctvom nej sa realizujú vo svojej obľúbenej oblasti, vyjadrujú svoje názory, postrehy, výsledky pozorovaní, hodnotenia ...
Návšteva Radnice mesta Topoľčany

Dňa 15. júna 2022 žiaci 6.C a 6.D navštívili Radnicu mesta Topoľčany. Prijali pozvanie pani primátorky JUDr. Alexandry Gieciovej.
Koncoročný výlet šiestakov

V stredu, 8. júna 2022, sa žiaci 6. B a 6. D triedy vybrali na športovo-historický výlet.
Dospievanie

Dňa 15. júna 2022 sme pre dievčatá v 7. ročníku v spolupráci s MP Education, s.r.o. pripravili priestor a čas na výchovno-vzdelávací program o dospievaní pod názvom Dospievanie alebo život plný zmien.
Tretiaci na výlete

Dňa 31. 5. sa žiaci 3. B, 3. C a 3. D vybrali na prvý školský výlet. Čakala nás jaskyňa Driny a hrad Červený kameň. A veru to bola poriadna drina, kým sme prišli k jaskyni. V nej sme sa potom trošku schladili a aj sa nám podarilo vidieť posledných netopierov. Na hrade nás sprievodca vrátil v čase a dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií. Náš prvý výlet dopadol super.
Zber papiera

Papier nie je prírodná surovina, aj keď sa v prírode rozkladá (jeho rozklad trvá priemerne 3- 12 mesiacov, podľa obsahu prídavných látok). Recykláciou 1 tony papiera sa oproti výrobe papiera z celulózy ušetrí 70% energie a 50% vody, zníži sa znečistenie ovzdušia o 75%, znečistenie vody o 35% a zachráni sa 17 stromov.
Školský výlet štvrtákov Bratislava - Devín

Dňa 2. 6. 2022 sa žiaci 4. B, 4. C a 4. D vybrali na školský výlet do Bratislavy.
Topoľčianska školská stolnotenisová liga - 3. kolo

Dňa 10. júna 2022 sa v Stolnotenisovej hale Topoľčany konal 3. ročník tretieho kola Topoľčianskej školskej ligy na okresnej úrovni. Cieľom tejto súťaže je, aby sa zapojili základné školy do dlhodobých športových aktivít a ich žiaci sa oboznámili so stolným tenisom, prípadne sa v ňom zdokonaľovali.
Siedmaci v Banskej Štiavnici

Žiaci 7. B a 7. C tried sa spolu so svojimi triednymi učiteľmi rozhodli spríjemniť si jeden slnečný predprázdninový utorok školským výletom. 7. júna sme nastúpili do autobusu – smer Banská Štiavnica. Tu sme navštívili Geologické múzeum a Banku Lásky. Okrem spomínaných expozícií sme sa prešli korzom tohto historického slobodného kráľovského banského mesta.