Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Tvorivá dielňa "Odievanie a jedenie v stredoveku"

Žiaci II.A sa zúčastnili tvorivej dielne "Odievanie a jedenie v stredoveku". V Tribečskom múzeu v Topoľčanoch sa dozvedeli, že základ oblečenia tvorili dve vrstvy tuniky a plášť. Módnym prvkom boli parochne, baretky a pre dámy bol určený HENIN - špicatý klobúk so závojom.
Deň tulipánov v ŠKD

13. máj je oslavou tulipánov pre svoju krásu a jednoduchosť. Sú jedinečné, ihneď rozpoznateľné a so širokou škálou farieb a odrôd. Tulipán je jedným zo symbolov Holandska. Pôvodne bol kvet nájdený v Turecku a Perzii, kde hral významnú úlohu v umení a kultúre. V našej ŠKD sme sa porozprávali o týchto nádherných kvietkoch, vytvorili si plagáty, poskladali origami, vyplnili pracovné listy, využili svoju fantáziu a predstavivosť a obdarovali a potešili nimi všetkých okolo.
Slávik Slovenska (okresné kolo)

Dňa 7. mája 2019 sa v priestoroch ZŠ Gogoľova v Topoľčanoch uskutočnilo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2019, v ktorom našu školu reprezentovali dvaja naši žiaci Patrícia Michalidesová a Matúš Burian. Úspešný v tejto súťažil bol Matúš Burian, ktorý zvíťazil v 2. kategórii a postúpil do krajského kola súťaže. Gratulujeme a prajeme mu veľa úspechov.
Deň Zeme v školskej knižnici

Aj planéta Zem má svoj sviatok. Deň Zeme 22. apríla už tradične oslavujeme aj v školskej knižnici. Našim cieľom je propagovať ekológiu a ochranu životného prostredia.
Deň matiek v siedmom oddelení

"Deň matiek v siedmom oddelení ŠKD" sme si pripomenuli pečením perníkov ako poďakovanie za všetku starostlivosť a lásku, ktorú nám mamičky prejavujú. Nezabudli sme ani na našich oteckov, ktorých sviatok sa už blíži a predčasne sme ich odmenili sladkou odmenou. Fotografie na našej stránke hovoria za všetko!
Legenda o Svoradovi a Benediktovi

Dňa 14. mája 2019 sa žiaci 6.B, 6.C a 6.D triedy zúčastnili divadelného predstavenia Legenda o Svoradovi a Benediktovi v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.
Deň Zeme v ŠKD

„Dnes kričí celá naša Zem, mám dnes svoj sviatok - tak tomu rozumiem! Ale ten krik je akýsi zúfalý, smutný a pri tom aj veľmi boľavý! Kam sme sa tým našim správaním vôbec dostali?“ Dňa 22. apríla 2019 si takto povzdychla "naša Zem“! Tak ako každý rok si pripomíname tento významný deň. Nám všetkým v ŠKD záleží na tom, aby sme si našu planétu chránili a s úctou sa k nej správali. Preto sme si vytvorili vlastné plagáty a rozprávali si, aký vplyv má ničenie životného prostredia.
Deň Zeme v II.A

Aj planéta Zem má svoj sviatok. Deň Zeme už tradične oslavujeme 22. apríla. Oslávili sme ho aj my, druháci z II. A. Prišli sme oblečení v zelených tričkách, aby sme dali najavo, že nám záleží na osude našej planéty, a že jej chceme pomôcť.
V súťaži Civilnej ochrany v hornej polovici škôl okresu Topoľčany

Dňa 26. apríla 2019 sa v Parku športovcov v Topoľčanoch uskutočnila súťaž o schopnostiach v jednotlivých disciplínach civilnej ochrany. Našu školu reprezentovali dve družstvá, ktoré sa umiestnili v prvej polovici zúčastnených škôl okresu Topoľčany.
Čo vieš o hviezdach - krajské kolo

Dňa 30. apríla 2019 sa uskutočnilo v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre krajské kolo celoslovenskej súťaže Čo vieš o hviezdach. Maxim Kopčan obsadil 3. miesto a postupuje na celoslovenské kolo do Žiaru nad Hronom.
Práca na stanovištiach na hodinách anglického jazyka

Moderná škola by nemala žiakom predať len teoretické vedomosti, mala by podporiť schopnosti žiakov a samostatné myslenie, naučiť ich vyhľadávať informácie, tvoriť niečo nové, podporiť spoluprácu žiakov v malých skupinách, aktivizovať ich v duchu netradičnej, povzbudivej práce s následnou sebareflexiou samotných žiakov. Práca na stanovištiach vo vybraných triedach 5. až 9. ročníka bola príkladom toho, že to ide aj inak.
Deň Zeme na hodinách anglického jazyka

Ako každý rok, aj v tomto sa mesiac apríl niesol v duchu ochrany životného prostredia. Všetci ľudia, ktorým aspoň trochu záleží na svojom životnom prostredí, sa snažia nielen tento mesiac, ale počas celého života vzorne starať o svoje okolie, aby prostredie, kde žijú, ponechali aj nasledujúcim generáciám. 22. apríl pripomína všetkým ľuďom, že je skutočne potrebné chrániť to, čo nám príroda dala a nie bezdôvodne to ničiť. Aj naša škola každoročne venuje zvýšenú pozornosť ochrane životného prostredia, najmä v tento deň.
Staršie žiačky v malom futbale majsterkami okresu

Naše staršie žiačky sa ako futbalistky tiež zaradili k vynikajúcim športovcom tejto školy s výbornými výsledkami. Stali sa majsterkami okresu v súťaži Malý futbal starších žiačok ZŠ – FUTBAL cup a budú reprezentovať nielen našu školu, ale aj okres Topoľčany na majstrovstvách Nitrianskeho kraja.
Cesty za poznaním minulosti

Tento rok si pripomíname 75. výročie Slovenského národného povstania a 74. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Žiačka Silvia Dovalovská (8.B) sa zapojila do 11. ročníka celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže „Cesty za poznaním minulosti“. Vyhlasovateľom tejto súťaže je Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.
Deň ZEME - sadenie Lipy malolistej

Deň ZEME sa každoročne oslavuje na našej planéte dňa 22.apríla. Žiaci zo 6.A triedy sa preto hneď po veľkonočných prázdninách, v stredu 24.4. rozhodli, že v areáli našej školy zasadia nový stromček, konkrétne Lipu malolistú (lat. Tilia cordata). Lipa je oddávna symbolom spolupráce a bratstva všetkých slovanských národov, ale je aj veľmi užitočná pre včelstvo.