Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Čitateľský maratón v anglickom jazyku

Ako každý rok aj tento školský rok si žiaci vyskúšali svoje čitateľské zručnosti v čítaní s porozumením v čitateľskom maratóne, ktorý sa uskutočnil dňa 24. júna 2019. Pre žiakov jednotlivých ročníkov bola pripravená literatúra podľa náročnosti. Žiaci za účasť a snahu prečítať ukážky čo najlepšie, získali záložku do knihy. Počas celého dopoludnia sa zúčastnilo 255 čitateľov z nižšie uvedených ročníkov. Hlasným čítaním pred spolužiakmi získali mnohí istotu a sebavedomie v čitateľských zručnostiach.
Ema Daňová viacbojárskou majsterkou Slovenska a Martin Žiak na druhom mieste

Dňa 22. júna 2019 sa tradične v Rimavskej Sobote konali už 24. Majstrovstvá Slovenskej republiky v letnom viacboji všestrannosti, ktorých sa zúčastnili aj dvaja zástupcovia našej školy. V celoslovenskej konfrontácii sa Ema Daňová ako aj Martin Žiak skvostným výkonom a nádherným umiestnením rozlúčili s bohatým športovým pôsobením na Tribečskej.
9. ročník Školskej olympiády na Tribečskej

Športový deň D sa uskutočnil 19. júna 2019 a bol to už 9. ročník Školskej Olympiády. Tento deň sa stal opäť športovým sviatkom pre žiakov I. stupňa. Olympiádu otvorila Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy a športovcov i organizátorov pozdravila aj JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka mesta Topoľčany, ktorú sprevádzal viceprimátor Juraj Želiska. Olympijské súťaženie otvoril Mgr. Marián Kapusta, predseda Olympijského klubu Tribeč.
Staršie žiačky malého futbalu s krajským bronzom

Dňa 14. júna 2109 ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch usporiadala ďalšie finále krajskej súťaže. Teraz to boli Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v Malom futbale starších žiačok základných škôl – FUTBAL CUP. Zúčastnilo sa ich päť okresných víťazov, keď chýbali zástupcovia okresov Komárno a Zlaté Moravce.
Júnové číslo 3bečana

Už druhýkrát vám prinášame časopis v elektronickej podobe. Tvorbu e3bečana zastrešuje portál pre tvorbu žiackych a študentských časopisov www.studentskycasopis.sk. Umožňuje jednoduchú administráciu článkov, ich online publikovanie, zdieľanie a vytvorenie časopisu na tlač. Budeme radi, ak nám svoje pripomienky, ale i príspevky na publikovanie budete posielať na mail: 3becan@gmail.com. V novom čísle nájdete články o školskej akadémii, výletoch, taktiež vlastnú tvorbu a záľuby žiakov, zo žiackych súťaží, zaujímavé rozhovory a iné...
Čestné uznanie pre Lindu Gregorovú - súťaž Sv. Cyril a Sv. Metod očami detí

Dňa 20. júna 2019 sa vo výstavnej sieni Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch uskutočnilo vyhodnotenie výtvarno-historickej súťaže Sv. Cyril a Sv. Metod očami detí. Súťaž každoročne vyhlasuje Nitriansky samosprávny kraj, Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch a obec Bojná.
Kráľovstvo odpadu – EKO rozprávka

Dňa 18. júna 2019 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili interaktívnej chodúľovej EKO rozprávky s pesničkami o Kráľovstve odpadu, ktoré sa stále viac a viac rozširuje na našej planéte. Vládcovia kráľovstva a iné bytosti boli obri na chodúľoch ako napr. barónka Kartónka, víly Igelitky, bosorka Plastaňa, vodník Ropník, či hladný Konzum.
Školský výlet 2.B a 2.C

Vo štvrtok 6. júna 2019 sa druháci vybrali na školský výlet do jaskyne Driny a na hrad Červený Kameň.
V okresnej minihádzanej na 3. mieste

Dňa 12. júna 2019 sa v hádzanárskej športovej hale v Topoľčanoch uskutočnili Majstrovstvá okresu Topoľčany v minihádzanej pre žiakov s rokom narodenia 2006 a mladších. Ďalšou podmienkou bola neregistrácia týchto hráčov v akomkoľvek hádzanárskom klube. Týchto majstrovstiev sa zúčastnilo šesť základných škôl, ktoré hrali v dvoch skupinách každý s každým. Hralo sa aj semifinále prvý s druhým v skupinách.
Minihádzaná

Dňa 17. júna 2019 ukončilo družstvo našich mladších žiakov súťaž Majstrovstiev okresu v minihádzanej, ktorých vyhlasovateľom bol HK AGRO Topoľčany. Takmer každý mesiac si žiaci tento školský rok chodili zmerať sily so súpermi z iných škôl do Mestskej športovej haly v Topoľčanoch.
Koncoročný výlet 3.B a 3.D

Každý správny žiak vie, že záver školského roku sa nikdy nezaobíde bez koncoročného výletu. Nielenže je jeho zavŕšením, ale zároveň je aj odmenou za celoročnú prácu. Cieľom výletu 3.B a 3.D sa 18. júna 2019 stala jaskyňa Driny a hrad Červený Kameň.
Malá vedecká konferencia nadaných žiakov 2019

Dňa 6. júna 2019 sa konala Malá vedecká konferencia žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vzdelávaných podľa Programu APROGEN PhDr. Jolany Laznibatovej CsC. Žiaci zo škôl pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov z celého Slovenska prezentovali svoje ročníkové práce. Konferencia sa uskutočnila v priestoroch Katolíckej Univerzity v Ružomberku.
Martin Žiak a Ema Daňová majstrami okresu v letnom viacboji všestrannosti

ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch usporiadala dňa 5. júna 2019 letné majstrovstvá vo viacbojoch všestrannosti žiakov na rok 2019. Síce našu školu reprezentovalo menej žiakov ako bolo prihlásených, no tí čo súťažili, boli dobre pripravení a podali skvelé výkony.
Čo vieš o hviezdach (celoslovenské kolo)

Dňa 11. júna 2019 sa uskutočnilo v priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom celoslovenské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach. Zúčastnil sa ho aj žiak zo ZŠ Tribečskej. V 1. kategórii náš žiak zo 4.AA Maxim Kopčan obsadil 4. miesto.
Na majstrovstvách kraja základných škôl v ľahkej atletike s najlepším umiestnením Ema Rochovská a Adam Beňačka

Dňa 4. júna 2019 sa v Nových Zámkoch uskutočnili Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v ľahkej atletike žiakov a žiačok základných škôl, keď sa súťažilo v družstvách i v najlepších jednotlivcoch z okresných súťaží.