Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Október – Mesiac úcty k starším

Október patrí už tradične našim starým rodičom. Tento mesiac je pre nás všetkých pripomienkou, že si máme vážiť a ctiť starých ľudí, dávať im najavo svoju náklonnosť a lásku. Malými darčekmi a kresbami ich portrétov, im ďakujeme za ich starostlivosť, lásku, múdrosť a cenné rady do života, ktoré nám neustále posúvajú. Urobili pre nás veľa a zaslúžia si našu pozornosť, lásku a úctu.
Najkrajší darček

Je názov podujatia, ktoré sme zorganizovali 24. 10. 2022 pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc s témou: Ako máme radi našu školskú knižnicu. Cieľom podujatia bolo nielen v priateľskej a veselej atmosfére upevňovať a budovať vzťah s našou knižnicou, ale i viesť žiakov k tomu, aby si uvedomili hodnotu našej školskej knižnice. Naším želaním je, aby sa tu naši žiaci nielen učili, ale aj oddychovali, tvorili a komunikovali.
Medzinárodný mesiac knižníc v 6.A

Medzinárodný mesiac knižníc si žiaci 6.A spestrili netradičnými hodinami anglického jazyka „v rozprávkove“. Pripravili si malé divadelné predstavenia na základe scenárov k rozprávkam. Hrali úlohy vo dvojiciach, pričom dodržiavali pravidlo utajenia názvu hry pred ostatnými v triede. (Patrí im obdiv, že sa navzájom neprezradili ...)
Imatrikulácia prvákov

Dňa 19.10.2022 sa v našej škole uskutočnila imatrikulácia prváčikov.
Halloweenske učenie

Pred jesenným prázdninami sme si užili haloweenske šantenie i učenie.
Starkí sú tu vždy pre nás ...

Mesiac október nám každoročne pripomína, že tak, ako po lete prichádza farebná jeseň, prichádza po mladosti jeseň života. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším si žiaci II.C pripravili pre starých rodičov kratučký program. Pesničkami a básničkami sa starkým poďakovali za ich starostlivosť a lásku. Na záver nechýbali vrelé objatia a sem – tam sa aj slzičky vyronili. Všetci starí rodičia odchádzali dojatí a šťastní a každý si odniesol srdiečko vyrobené z lásky. Mgr. J.Rumanová, Mgr. S.Korčeková
Gejza Sitkey napísal svoju prvú knihu

Náš bývalý dlhoročný učiteľ Gejza Sitkey napísal svoju prvú knihu. Nikoho veľmi neprekvapí, že je to kniha so športovou tematikou. Je to kniha rozhovorov s jedným z odchovancov topoľčianskeho futbalu Štefanom Daňom, hráčom prvoligovej Lokomotívy Košice a ďalších klubov.
Osová súmernosť na vyučovaní v II.C

Jeseň je bohatá na úrodu a prináša veľa prírodného materiálu. Príjemné jesenné počasie využili žiaci II.C a hodinu matematiky zrealizovali vonku. Bežné pomôcky vymenili za gaštany, šípky, orechy a naučili sa, čo je osová súmernosť. Mgr.J.Rumanová
OzSJL (školské kolo)

Dňa 13. októbra 2022 sa uskutočnilo školské kolo 15. ročníka olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaž pravidelne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných škôl v materinskom jazyku.
Exkurzia Jánošíkove diery

Dňa 7.10.2022 sa žiaci 7.A,7.B a 7.D triedy zúčastnili exkurzie do NP Malá Fatra. Najkrajšia a najobľúbenejšia časť Malej Fatry sú Jánošíkove diery. Tvoria ich sústavy tiesňav, kaňonov a vodopádov. Skladajú sa z troch častí: z Dolných dier, Horných dier a Nových dier.
Svetový deň zvierat v ŠKD

4. október patrí zvieratám na Zemi. Každoročne sa pripravujú aktivity na ochranu zvierat, útulky pre zvieratá i rôzne podujatia, ktorými sa snažia naplniť poslanie ochrany zvierat. Aj my v ŠKD sme si s deťmi pripomenuli tento deň.
Úsmev v ŠKD

Svetový deň úsmevu, pripadá na prvý piatok v mesiaci október. Začali sme deň s úsmevom a počas tohto dňa sme si rozprávali úsmevné príhody, pozerali vtipné videá. Deti si vyrábali úsmevy na paličke a tričká si vyzdobili smajlíkmi. Celý školský klub na školskom dvore vytvoril jedného veľkého smajlíka.
Dospievanie…..život plný zmien

Aj v tomto školskom roku sme pre dievčatá 7. ročníka v spolupráci s MP Education, s.r.o. opäť pripravili besedu pod názvom Dospievanie alebo život plný zmien.
Týždeň mobility na našej škole

Do školy na bicykli - alebo naše cykloraňajky
Medzinárodná konferencia školských knižníc

Dňa 8.9. 2022 sa konala v Univerzitnej knižnici v Bratislave 16. medzinárodná konferencia „Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl “, ktorá je organizovaná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Z našej školy sa na nej zúčastnili Mgr. D. Šupová a Mgr. A. Guričanová.