Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

OzSJL (školské kolo)

Dňa 13. októbra 2022 sa uskutočnilo školské kolo 15. ročníka olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaž pravidelne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných škôl v materinskom jazyku.
Exkurzia Jánošíkove diery

Dňa 7.10.2022 sa žiaci 7.A,7.B a 7.D triedy zúčastnili exkurzie do NP Malá Fatra. Najkrajšia a najobľúbenejšia časť Malej Fatry sú Jánošíkove diery. Tvoria ich sústavy tiesňav, kaňonov a vodopádov. Skladajú sa z troch častí: z Dolných dier, Horných dier a Nových dier.
Svetový deň zvierat v ŠKD

4. október patrí zvieratám na Zemi. Každoročne sa pripravujú aktivity na ochranu zvierat, útulky pre zvieratá i rôzne podujatia, ktorými sa snažia naplniť poslanie ochrany zvierat. Aj my v ŠKD sme si s deťmi pripomenuli tento deň.
Úsmev v ŠKD

Svetový deň úsmevu, pripadá na prvý piatok v mesiaci október. Začali sme deň s úsmevom a počas tohto dňa sme si rozprávali úsmevné príhody, pozerali vtipné videá. Deti si vyrábali úsmevy na paličke a tričká si vyzdobili smajlíkmi. Celý školský klub na školskom dvore vytvoril jedného veľkého smajlíka.
Dospievanie…..život plný zmien

Aj v tomto školskom roku sme pre dievčatá 7. ročníka v spolupráci s MP Education, s.r.o. opäť pripravili besedu pod názvom Dospievanie alebo život plný zmien.
Týždeň mobility na našej škole

Do školy na bicykli - alebo naše cykloraňajky
Medzinárodná konferencia školských knižníc

Dňa 8.9. 2022 sa konala v Univerzitnej knižnici v Bratislave 16. medzinárodná konferencia „Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl “, ktorá je organizovaná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Z našej školy sa na nej zúčastnili Mgr. D. Šupová a Mgr. A. Guričanová.
Návšteva divadelného predstavenia v Trnave

Žiaci z 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A a 4.B pocestovali na konci septembra 2022 za kultúrou do divadla Jána Palárika. Pozreli si dobrodružnú rozprávku Veľryba Gréta. V príbehu s čarovnou podmorskou atmosférou začali zvieratká trpieť podivuhodnými chorobami. Gréta sa rozhodla rozlúštiť túto záhadu a pomôcť všetkým svojim kamarátom. Veľryba Gréta priniesla kultúrny zážitok spojený s ekologickým posolstvom ochrany životného prostredia a poukázaním na obrovské znečisťovanie morí a oceánov.
Naši žiaci na podujatí Predstavitelia verejného života čítajú deťom pri príležitosti Svetového dňa zvierat

Anglický spisovateľ Henry Fielding raz povedal: "Nič nerobí človeka ľudskejším ako láska k zvieratám." Jeho výrok máme na zreteli vždy 4. októbra, kedy si pripomíname Svetový deň zvierat. Tento deň bol ustanovený za Svetový deň zvierat - World Animal Day (WAD) - na Európskej konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931. WAD mal spočiatku upozorniť na kritickú a neutešenú situáciu ohrozených druhov živočíchov. Až neskôr sa začal vzťahovať na všetky druhy zvierat bez rozdielu. Takisto sa začal pripomínať v čoraz väčšom rozsahu po celom svete.
Školská exkurzia z biológie vo Viedni

Dňa 28.9.2022 sa žiaci 9.A, 8.A, B, C, D zúčastnili exkurzie z biológie vo Viedni s pani učiteľkami biológie.
Svetový deň srdca

Dňa 29.9.2022 sme si opäť pripomenuli naše srdce. V triedach sme sa porozprávali o tom, čo nášmu srdcu prospieva (strava, šport). Deti kreslili aj vystrihovali srdiečka, ktoré sme si potom vzali aj na školský dvor a spoločne sme vytvorili jedno veľké srdce na ihrisku. Srdiečka si deti nalepili na tričká a rozbehli sa športovať. Na záver si posilnili svoje zdravie ovocím. vych. – Ružičková, Korčeková, Kupcová
Vitamíny v ŠKD

S deťmi v ŠKD sme sa v rámci plánovanej záujmovo – výchovnej aktivity venovali téme jesenného ovocia, zeleniny a plodov. Našim cieľom bolo rozšíriť poznatky detí v oblasti poznania plodov, ovocia a zeleniny, ktoré dozrievajú na jeseň, kde rastú, ako ich zbierame, ako ich vieme spracovať, aký majú prínos pre naše zdravie.
Sopka v ŠKD

Deti z 2.ročníka a 4.C triedy si užili zážitkové popoludnie v ŠKD. Netradične na chodbe si vlastnoručne vymodelovali sopku. Pridali správne suroviny a sopka začala chŕliť lávu. Pre deti to bol zaujímavý pokus, o čom svedčia aj ich natešené tváre. vych. - Ružičková, Kupcová, Korčeková
Rozbehnime školský rok

Leto sa skončilo a prišiel nový školský rok. V ŠKD sme vystihli ešte príjemné slnečné lúče, aby sme symbolicky tento školský rok naplno rozbehli. Deti si užívali príjemné popoludnie a rozbehli sa po bežeckej dráhe s nadšením. Držme im palce, aby im to nadšenie a radosť vydržalo po celý školský rok.
Európsky deň jazykov

Z iniciatívy Rady Európy sa každý rok oslavuje 26.september ako Európsky deň jazykov. Cieľom je upozorniť okolo 700 miliónov Európanov v 46 členských krajinách na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.