Malý princ – beseda o knihe

Ich úlohou bolo nájsť základné údaje ako – názov vydavateľstva, miesto a rok vydania knihy, meno ilustrátora a prekladateľa, ISBN. Zistiť komu je knižka venovaná, do koľkých kapitol je rozdelená. Určovali tiež literárny druh, žáner a formu diela. Do svojich čitateľských denníkov si zapísali postavy, ideu diela, stručný záznam, umelecké jazykové prostriedky, zaujímavé myšlienky (citáty) a vyjadrili vlastné názory na prečítanú rozprávku. V knižnici besedovali o autorovi, jeho tvorbe, postavách, situáciách, ktoré ich poučili, zaujali alebo nudili. V živej diskusii o hrdinoch, situáciách, vážnych i úsmevných pasážach sa ukázalo, kto knihu naozaj čítal, akým typom čitateľa je a či jej podstatu pochopil. Ako tvrdí v závere A. Hykisch: „ ... možno práve dnes je dôležité, aby naše deti mali v sebe jemnosť i odvahu Malého princa s veľkým duchom.“

Mgr. M. Sedláčeková