Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku – 2. miesto

14. februára 2013 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku na Gymnáziu Golianova v Nitre. V kategórii 1C reprezentoval okres Topoľčany a zároveň aj našu školu žiak 5.E triedy Mário Bleydorn, ktorý prejavil vynikajúce jazykové zručnosti a napriek tomu, že sa súťaže zúčastnil z pozície náhradníka vybojoval už spomínané 2. miesto. Súťaž pozostávala z čítania s porozumením, počúvania s porozumením, gramatického testu a ústnej časti, v ktorej mali žiaci konverzovať podľa vyžrebovaných tém a zostaviť príbeh podľa obrázka.

Veľké poďakovanie za snahu, vytrvalosť, bojovnosť a usilovnosť patrí nielen Máriovi Bleydornovi, ale aj žiakovi 5.D triedy Sebastiánovi Gálikovi, ktorý sa napriek obrovskej chuti bojovať nemohol pre ochorenie súťaže zúčastniť.

PhDr. A. Mikulová