Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Posledný školský deň v kalendárnom roku 2019

20. december 2019 bol posledným dňom v tomto kalendárnom roku aj pre žiakov a žiačky našej školy. Okrem vianočného programu v triedach sa žiaci prvého i druhého stupňa zúčastnili filmového predstavenia (Troll: Príbeh o chvoste, Jumanji: Ďalší osud) v topoľčianskom kine. Do vianočných prázdnin detí a dovoleniek zamestnancov školy všetkých naladil príhovor Mgr. Anny Krajčíkovej, riaditeľky školy, ktorá poďakovala za prácu a popriala krásne sviatočné dni plné oddychu a rodinného pokoja. Mgr. Gejza Sitkey
Šaliansky Maťko – školské kolo

Dňa 16.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo 27. ročníka súťaže v umeleckom prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Šaliansky Maťko je súťaž v prednese slovenských povestí, ktorá nesie meno po spisovateľovi a zakladateľovi detského časopisu Slniečko Jozefovi Cígerovi Hronskom. Iniciatíva zorganizovať túto súťaž sa zrodila v roku 1991 v deň, kedy bolo v kalendári meno Matej, a tak sa zrodil Šaliansky Maťko.
Vianočné posedenie a rozlúčka s rokom 2019

Dňa 19. decembra 2019 sa v priestoroch školskej jedálne uskutočnilo v posledných rokoch už tradičné vianočné posedenie pri kapustnici a vianočnom pečive spojené so športovými aktivitami (stolný tenis a bedminton). Zúčastnili sa ho takmer všetci zamestnanci školy – vedenie školy, učiteľky a učitelia prvého aj druhého stupňa, vychovávateľky v školskom klube detí, prevádzkovo-ekonomickí zamestnanci a zamestnanci školskej jedálne.
Filmový darček od pani primátorky

Primátorka mesta Topoľčany, JUDr. Alexandra Gieciová, potešila vianočným darčekom dve triedy našej školy. Žiaci sa predposledný vyučovací deň pred vianočnými prázdninami zúčastnili krátkych, no intenzívnych filmových projekcíí v špeciálnom 9D kine v Topoľčanoch. Rozdelili sa do malých skupín, pričom každá z nich si mohla vybrať svoje filmové predstavenie. Deti sa skvelo zabavili a s pekným zážitkom sa po vystriedaní všetkých skupín vrátili v sprievode učiteľov do školy. Mgr. Gejza Sitkey
Volejbalistky v skupine na druhom mieste

Dňa 17. decembra 2019 ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch usporiadala aj jednu zo štyroch základných skupín Majstrovstiev okresu Topoľčany základných škôl vo volejbale žiačok. Zúčastnili sa jej tri základné školy s týmito výsledkami: ZŠ Škultétyho Topoľčany – ZŠ Gogoľova Topoľčany 2 : 1, ZŠ Škultétyho – ZŠ Tribečská 2 : 1 a ZŠ Tribečská – ZŠ Gogoľova 2 : 1. Do okresného finále postúpila ZŠ Škultétyho ako víťaz skupiny. Naša škola skončila na 2. mieste a v celkovom okresnom poradí to bolo 5. až 8. miesto.
Volejbalisti v skupine s druhým miestom

ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch usporiadala dňa 16. decembra 2019 jednu zo štyroch základných skupín Majstrovstiev okresu Topoľčany základných škôl vo volejbale žiakov. Zúčastnili sa jej štyri základné školy, hralo sa systémom každý s každým a do finálovej skupiny postupoval len víťaz základnej skupiny.
Žiaci prvého stupňa odohrali osem hádzanárskych zápasov

Dňa 13. decembra 2019 sa v topoľčianskej hádzanárskej hale odohrali ďalšie zápasy minihandbalovej ligy žiakov 1., 2. a 3., 4. ročníka základnej školy. Mladší žiaci prvého stupňa Tribečskej odohrali štyri zápasy so ZŠ Hollého Topoľčany a všetky prehrali (4 : 22, 4 : 14, 6 : 10 a 6 : 8). Starší žiaci prvého stupňa zvíťazili so ZŠ Piešťany 20 : 13, so ZŠ Škultétyho Topoľčany prehrali 8 : 13 a 9 : 10 a so ZŠ Gogoľova Topoľčany prehrali 5 : 21.
Vianočné tvorivé dielničky

Nielen medovníčky, ale aj rôzne vianočné ozdoby sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Dňa 12.12.2019 si žiaci 3.C vyrábali zaujímavé ozdoby. Pracovali s radosťou spolu so svojimi rodičmi. Práca sa im vydarila a po práci si pochutili na voňavých vianočných koláčikoch. ******************************* Mgr.B.Kováčová a pani vychovávateľka Z.Mervartová
Najmladší znalec na svete v oblasti gemológie

S hrdosťou si Vám dovoľujem oznámiť, že náš žiak Issey Ryu Itahashi, ktorý v tomto školskom roku študuje mimo územia SR, sa 6.12.2019 po úspešnom ukončení záverečných skúšok stal najmladším znalcom na svete v oblasti gemológie.
Šachový turnaj sv. Mikuláša

Každoročne Základná škola sv. Don Bosca v Topoľčanoch organizuje Šachový turnaj sv. Mikuláša. Turnaj bol započítaný do 13.ročníka GPX mládeže SŠZ. Hralo sa podľa švajčiarskeho systému na 7 kôl v tempe 2 x 15 min. na partiu. Našu školu reprezentovalo 10 žiakov. Najúspešnejším žiakom v najmladšej kategórii bol náš talentovaný Samko Bobák z II.C. triedy. V celkovom hodnotení sa najlepšie z našej školy umiestnil Samuel Seleš zo 6.B. triedy. Mgr.L.Benková
Divadelné predstavenie Drotár

Dňa 13. decembra sa žiaci všetkých tried 8. ročníka a tried 9.A a 9.B vydali na cestu za predstavením do Divadla Andreja Bagara v Nitre. Zo súčasného repertoáru sme si vybrali príbeh Palárikovej veselohry Drotár z roku 1860, v modernej interpretácii. A neľutovali sme. Po takmer 40-tich rokoch, na javisku v Nitre, sa tento príbeh výnimočne neodohrával na Slovensku, ale v Budapešti, kde sa v rodine továrnika Rozumného náhodne stretli slovenský drotár, jeho pomaďarčený brat, poľský šľachtic, nemecký Žid a český žandár. Každý s iným záujmom.
Školské kolo dejepisnej olympiády

Dňa 10. decembra 2019 sa uskutočnil 12. ročník školského kola dejepisnej olympiády. Žiaci súťažili v štyroch hlavných kategóriách: C - 9.ročník, D - 8.ročník, E - 7.ročník a F - 6.ročník. Testy, ktoré žiaci vypracovávali, obsahovali učivo zamerané na témy: Milan Rastislav Štefánik - politik, vojak, vedec (v 6. a 7. roč.) a Česi a Slováci v období prvej svetovej vojny (v 8. a 9. roč.).
Mladí hádzanári vyhrali dva zápasy

Dňa 29. novembra 2019 sa v topoľčianskej hádzanárskej hale odohrala Minihandball liga zmiešaných družstiev žiakov a žiačok základných škôl prvého stupňa. Súťažilo sa v kategóriách mladších žiakov tejto vekovej kategórie (1. a 2. ročník) a starších žiakov (3. a 4. ročník).
Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v zrýchlenom šachu

Dňa 26. novembra 2019 sa v Spojenej škole, Slančíkovej 2, Nitra konali Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v zrýchlenom šachu, na ktorých mala zastúpenie aj naša škola.
Úspešná „žatva“ žiakov z Tribečskej na Žiackom vedeckom sympóziu

Žiaci z našej školy sa dňa 27. novembra 2019 zúčastnili Žiackeho vedeckého sympózia, ktoré pripravilo Gymnázium v Topoľčanoch v spolupráci s Mestom Topoľčany a základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Toto podujatie ponúklo súťažnú prehliadku vedeckých prác žiakov základných škôl a gymnázia v štyroch hlavných kategóriách: matematika-informatika, chémia-fyzika, biológia-geografia, história-spoločenské vedy.