Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Noc na Tribečskej

Vždy nás veľmi poteší, keď sa žiaci cítia v škole dobre. Ale že by mali školu tak radi, že by v nej chceli tráviť aj noc, to by nás nenapadlo. A predsa! Na podnet žiackej školskej rady a s dovolením a podporou pani riaditeľky, Mgr. Anny Krajčíkovej, trávili žiaci a učitelia noc z utorka 29. 10. 2019 na stredu 30. 10. 2019, v škole.
Výtvarná súťaž ,,Chutné maľovanie"

Výtvarná súťaž "Chutné maľovanie" bola jednou z aktivít VII. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE. Túto súťaž vyhlásila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v Bratislave a Centrum rozvoja znalostí o potravinách. Témy boli rôzne, ale všetky sa týkali zdravej výživy. Do súťaže "Chutné maľovanie" sa zapojili triedy 1.stupňa našej ZŠ a výtvarníci z krúžku Machule. Mgr. Lucia Benková
List za listom – baví ma čítať...

Takto znela téma 10. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2019. Tento rok sa našou partnerskou školou stala Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici, s ktorou si vymeníme 350 záložiek.
Ako sme oslávili Medzinárodný deň školských knižníc

Posledný októbrový pondelok je každoročne venovaný Medzinárodnému dňu školských knižníc a súťaži o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktorú vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica Bratislava s cieľom podporovať zábavné formy práce s knihou, pestovanie pozitívneho a trvalého vzťahu ku knihe, školskej knižnici, rozvoj čitateľskej gramotnosti a získanie väčšieho počtu milovníkov literatúry. Téma je každý rok iná. V tomto ročníku bola zameraná na osobnosť J.G. Tajovského.
Vitamínový deň

Pre deň plný vitamínov sa rozhodli deti zo 7. oddelenia ŠKD. Z domu si priniesli rôzne druhy ovocia. Potom sa porozprávali o význame a potrebe vitamínov – ovocia a zeleniny. Spoločne si pripravili chutné zdravé pohostenie. Popri rozprávaní veselo chrumkali a misu plnú ovocia čoskoro vyprázdnili. Preto sa rozhodli, že takéto vitamínové dni budú opakovať častejšie.
Imatrikulácia – pasovanie do cechu prvákov ŠKD

Dňa 21.10.2019 sa konala v našej ZŠ veľká slávnosť, kedy sa naši najmenší stali oficiálne prvákmi. Deti sa nevedeli dočkať. Školskú telocvičňu sme premenili na „Ceruzkovo“. Na úvod deťom povedala povzbudivé slová pani zástupkyňa prvého stupňa Mgr. Martina Majtánová. V ďalších častiach sa predstavili deti s básničkami, zatancovali, zaspievali a prišla tá očakávaná chvíľa, kedy naše pani zástupkyne Mgr. Martina Majtánová a Mgr. Alexandra Mrižová pristúpili k slávnostnému aktu pasovania do cechu prvákov. Najväčšiu radosť mali prváci z medovníkových ceruziek. Nevedeli sa dočkať, kedy do nich zahryznú. Na záver nesmela chýbať naša hymna. Chceme sa poďakovať Nelke Kupcovej, ktorá nás sprevádzala celou imatrikuláciou a jej pomocníkom.
Deti na Slovane

Dňa 24. októbra 2019 sa žiaci našej školy vybrali na futbalový zápas v rámci akcie Deti na Slovane. Na tento zážitok budú spomínať do konca života. Štyridsať žiakov našej školy vo vynikajúcej atmosfére na Tehelnom poli povzbudzovali spolu s ďalšími 20 tisíckami detí do 14 rokov z celého Slovenska. Povzbudzovali počas celého zápasu Európskej ligy medzi Slovanom Bratislava a anglickým Wolverhamptonom. Výborné publikum hnalo Slovan dopredu, aj keď prehrával. Po zápase tlieskali a ďakovali hráčom. Atmosféra bola fantastická.
Exkurzia do Malej Fatry

Žiaci 8. ročníka využili posledné pekné dni babieho leta na turistiku a poznávanie krás našej prírody. Bolo nádherné, slnečné počasie. Vybrali sme si menej náročnú túru, a to Nové a Dolné Diery. Žiaci spoznávali tiesňavy, prechádzali po rebríkoch ponad vodopády. Túra trvala asi dve a pol hodiny. Po obede sme sa zastavili v Žiline, pozreli sme si centrum a žilinské námestie. Cestou domov sme sa zastavili v Rajeckej Lesnej, kde sa nachádza Slovenský betlehem. Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej vytvoril majster Jozef Pekára, ktorý začal na tomto diele pracovať v roku 1980. Mgr. Eva Maková
Tribečská suverénnym víťazom v okresných majstrovstvách družstiev žiačok v bedmintone

ZŠ Solčany usporiadala dňa 22. októbra 2019 aj Majstrovstvá okresu Topoľčany základných škôl v bedmintone družstiev žiačok. Zúčastnilo sa ich jedenásť základných škôl, ktoré hrali v dvoch štvorčlenných a jednej trojčlennej skupine. Tribečská hrala v trojčlennej skupine a reprezentovali ju Nina Kyseľová z 8.D triedy a Lea Belanská zo 6.A triedy. Do finálovej skupiny postúpili víťazi jednotlivých skupín.
Bedmintonisti v okresných majstrovstvách na 4. až 6. mieste

Dňa 21. októbra 2019 ZŠ v Solčanoch usporiadala Majstrovstvá okresu Topoľčany základných škôl v bedmintone družstiev žiakov. Zúčastnilo sa ich deväť základných škôl, ktoré súťažili v troch skupinách a ich víťazi postúpili do záverečnej finálovej skupiny o prvé tri miesta.
13.10.2019 – „Deň starých rodičov“

Úcta k starším by mala byť spontánna, sústavná a hlavne úprimná a prejavovaná po celú ich starobu. Aj naše deti v oddeleniach si pre svojich starých rodičov pripravili prekvapenie - pozdrav. Deti poďakovali svojim starým rodičom, za všetku snahu, lásku, ktorú im ich starkí prejavujú.
Svetový deň pošty v ŠKD

Dňa 9.októbra sme si pripomenuli Svetový deň pošty. Je to deň, kedy majú svoj sviatok všetci poštári na celom svete. Najskôr sa pani vychovávateľky a deti v oddeleniach porozprávali o význame a dôležitosti pošty, o ich práci a ako sa pošta posielala v minulosti a dnes. Nakoniec deti predviedli svoju kreativitu, fantáziu vo svojich prácach, kde vytvárali svoje poštové známky, pozdravy, obálky pod názvom „Moja poštová známka.“
Svetový deň úsmevu v ŠKD

Prvý piatok v mesiaci október je dňom, kedy by sme sa mali všetci na seba usmievať, smiať, chichotať, zabávať sa a mať dobrú náladu. 4.10.2019 deti v ŠKD svojimi šikovnými rúčkami vyrobili zábavné úsmevy z papiera a tí najmenší, veselých smajlíkov. Na školskom ihrisku vytvorili deti jeden veľký úsmev.
Vynikajúce športové ocenenie od Okresného úradu Nitra, odboru školstva

Základná škola na Tribečskej ulici v Topoľčanoch prevzala od Okresného úradu Nitra, odboru školstva, diplomované športové ocenenie za 2. miesto v školských športových súťažiach žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v školskom roku 2018/2019 v Nitrianskom kraji. Dňa 7. októbra 2019 ho riaditeľke školy Mgr. Anne Krajčíkovej a vedúcemu predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy PaedDr. Ladislavovi Vozárovi odovzdal v priestoroch školskej knižnice Mgr. Milan Galaba, vedúci odboru.
V skoku do diaľky na ZŠ Hollého štyri medailové miesta

ZŠ na Hollého ulici v Topoľčanoch usporiadala dňa 27. septembra 2019 už 13. ročník súťaže v skoku do diaľky žiačok a žiakov základných škôl. V kategórii A obsadila Petra Benadiková (7.D) druhé miesto a Adam Kozák (6.B) tretie miesto. V Kategórii B získala Ivana Jamborová (8.C) druhé miesto a Ema Rochovská (8.B) tretie miesto. Sú to krásne výsledky za čo im patrí gratulácia a poďakovanie, pričom pre samotných reprezentantov Tribečskej je to výrazná motivácia do ďalšieho zlepšovania v tejto ľahkoatletickej discplíne. Mgr. Gejza Sitkey