Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Vianočný darček

"Na stromčeku sviečka svieti, pokoj šťastie nech k Vám letí. A keď rozžiaria sa vaše tváre, by hojnosti ste mali stále".
Vianočné posedenie v ŠKD

Dňa 17.12.2020 si piate oddelenie ŠKD urobilo malé vianočné posedenie. Deti sa spoločne porozprávali o Vianociach - ich vzniku, tradíciách, zaujímavostiach, pozreli si ako sa vianočné sviatky oslavovali v minulosti a ako ich ľudia trávia v iných krajinách.
Žiacke vedecké sympózium

Topoľčianske gymnázium organizovalo súťaž pod názvom „Žiacke vedecké sympózium“, ktorá podnecovala žiakov k tvorivosti, rozvíjala ich vedecko-technické poznanie, logické myslenie a zručnosti. Hlavným zámerom súťaže bolo prispieť k popularizácii vedy a ku kvalitnejšiemu porozumeniu vzťahov medzi vedou, technikou a verejnosťou.
Pasovanie prvákov

Dňa 15.12.2020 zažili prváci v ŠKD veľký deň – Prvácku pasovačku. Pani vychovávateľky si pre deti pripravili súťaže a hry. Pri plnení úloh sa veľmi snažili a navzájom sa povzbudzovali. Po splnení všetkých zadaní, kde ukázali svoju zručnosť, šikovnosť a vedomosti, zložili prvácky sľub a potom ich pani riaditeľka Mgr. Anna Krajčíková spolu s pani zástupkyňou Mgr. Martinou Majtánovou pasovali za ozajstných prvákov. Za odmenu deti dostali malý darček, sladkosť a prvácky certifikát. Na záver si deti zatancovali a s chuťou sa pustili do malého pohostenia.
Mikuláš

Dňa 7. 12. 2020 zaklopala na dvere našej školy na Tribečskej ulici vzácna návšteva – sv. Mikuláš. Sprevádzali ho dvaja anjeli a traja čerti. Ako býva dobrým zvykom, zavítal medzi tých najmenších a radosť urobil žiakom prvého stupňa. Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi našich žiakov trochu preverili. Zisťovali, či sú v škole usilovní, či sa učia a poslúchajú. Mikuláš priniesol kôš plný dobrôt, ktoré pomáhali rozdávať anjeli. Mikulášske balíčky si deti zaslúžili za prednes básničky, ale aj špeciálnym vystúpením s rytmickými hudobnými nástrojmi. Mikuláš priniesol do tried okrem sladkostí i skvelú vianočnú atmosféru, smiech a radosť. Ďakujeme Mikuláš a o rok príď zas.
Život na hrade očami detí

Tribečské múzeum v Topoľčanoch vyhlásilo výtvarnú súťaž „Život na hrade očami detí“. Z našej školy sa do súťaže zapojili žiaci 2.A a 2.B triedy. Vo svojich dielach znázornili hrady, princezné, ale aj rytierov, pánov či poddaných. S touto témou sa najlepšie popasovali a ocenené krásnymi darčekmi boli Romanka Guričanová z 2.A a Eliška Andrašková z 2.B triedy. Srdečne gratulujeme! Mgr.Dana Strejčková
Školské kolo dejepisnej olympiády

Dňa 9. decembra 2020 sa uskutočnil 13. ročník školského kola dejepisnej olympiády. Tentokrát to bolo online formou. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách. Testy, ktoré vypracovávali obsahovali učivo o stredoveku. V teste boli aj otázky z regionálnej histórie, ako aj z polročného učiva každého ročníka.
Mikulášske vyučovanie prvákov

Veľmi radi realizujeme netradičné formy vyučovania pre deti, aby bolo pre nich učenie názorné, pestré a aj zábavné, doplnené rozličnými aspektmi. A tak si naši prváčikovia z I.B, I.C a z I.D na začiatku decembra vyskúšali tvorivé netradičné projektové vyučovanie. Žiaci skúšali, tvorili, pracovali na interaktívnej tabuli, riešili problémové úlohy aj súťažili. Pracovali pri tabuli, na zemi, v kútikoch a centrách učenia, v sede, v ľahu, ... a to sa im veľmi páčilo. Všetky aktivity deti robili s veľkou radosťou, nadšením a takéto vyučovanie ich bavilo. Určite si ho v budúcnosti ešte zopakujeme. G. Dragulová
V školskej knižnici pribudli ďalšie krásne knihy

Do našej školskej knižnice pribudli dve nové knižky „Kto je rýchlejší?“ a „Ja a pánko Hnev“. Je to dar od p. Ing.K.Ondrušovej, ktorá tieto knižky vyhrala v súťaži, v ktorej autorka knižiek Iryna Zelyk venovala 200 kníh do škôl po celom Slovensku. Keď autorka napísala svoju prvú knihu, zrodil sa v jej srdci tajný sen, aby boli knižky o detských pocitoch dostupné aj v školách a škôlkach na Slovensku. Knižky majú za cieľ pomôcť deťom a ich rodičom spoznať a pochopiť pocity. Pocity, ktoré veľakrát ostávajú nepochopené, neprijaté alebo potlačené do úzadia. Knihy obsahujú príbehy zo života, prenesené do rozprávkového sveta, ktoré otvárajú detské srdcia. Pani Ondrušovej veľmi ďakujeme za krásny dar. Mgr.Z.Grauzlová
„Koľko lásky sa zmestí od krabice od topánok“

Vyčariť úsmev na tvárach našich seniorov a potešením srdiečka sa rozhodli zapojiť do výzvy aj naše deti zo ZŠ Tribečskej. Poďakovanie patrí deťom z piateho a šiesteho oddelenia ŠKD, ktorí sa rozhodli urobiť radosť seniorom a prinášali niečo voňavé, sladké, slané, čítanie, lúštenie, z každého rožku - trošku a niečo pekné na pamiatku. Nachystané a pripravené prekvapenia deti odovzdali p. Pušecovej, ktorá ich odovzdala do správnych rúk. Veľké ďakujem patrí rodičom, pretože bez ich podpory by to určite nezvládli. Veríme, že prekvapenia v krabičkách urobia radosť tým, ktorých nemá kto obdarovať. Všetkým seniorom prajeme príjemné vianočné sviatky!
Moje vysnívané Vianoce

Pod touto výzvou, ktorú organizuje Tribečské osvetové stredisko v TO sme sa ju rozhodli prijať a pokúsiť šťastie. Deti z piateho a šiesteho oddelenia neskrývali radosť a v ich očiach sa začalo vynárať množstvo nápadov. Obrázky ktoré nakreslili zaslali do súťaže a budú očakávať či sa im dostane kladná a povzbudivá odpoveď. Veď posúďte ich výtvory a nápady na našej školskej stránke. „Držte nám palce!“
Rozprávkové vyučovanie

Jeden novembrový deň bol pre prváčikov netradičný – stali sa z nich usilovné včielky. Vyučovanie sa zmenilo na zábavu. Myslím, že tento zvláštny a zaujímavý deň sa nám vydaril. Deti mali z neho radosť. A že nám bolo dobre – uvidíte, ak si prezriete naše fotografie.
Vložte do krabice kúsok lásky!

Tento dobrovoľný projekt ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ pre našich seniorov sa realizuje už tretí rok. Krásna myšlienka oslovila mnoho ľudí, ktorí sa zapojili do zbierky darčekov pre našich seniorov po celom Slovensku.
Corona nás nezlomila, do práce nás povzbudila!

Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata! Jeseň je jedno z najpestrofarebnejších ročných období, kedy spoločne a pravidelne tematicky zhotovujeme, skrášľujeme, zdobíme oddelenia ŠKD. Aj keď sme boli naučení na veselé šantenie a zábavné popoludnia v podobe tekvičkovej párty, súčasná situácia nám to nedovoľuje. My sa sme sa aj tak nevzdali a pokračovali sme v tejto tradícii formou tvorenia výrobkov. Hoci nám počasie vždy neprialo, deti si spríjemňovali chvíle rozvojom jemnej motoriky tvorivosťou a kreativitou – fantázii sa medze nekládli. Vo fotogalérii si môžete prezrieť fotografie detských prác.
Blokové vyučovanie majú žiaci veľmi radi

Blokové vyučovanie majú žiaci veľmi radi. Využili sme ešte príjemné jesenné počasie a vybrali sme sa na školské ihrisko. Matematické učivo Rímske čísla si žiaci precvičili na hodine vlastivedy Slovensko v minulosti a dnes. Žiaci si vytvorili časovú priamku, vyznačili pomocou kameňov významné obdobia našej histórie. Pomocou nalámaných drievok spravili rímske číslice a označili historické obdobia na časovej priamke. Precvičili si rímske číslice, upevnili si dávnu minulosť Slovenska a užívali si pobyt na čerstvom vzduchu.