Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku EnglishStar

Žiaci našej školy sa 5.5.2022 zúčastnili súťaže EnglishStar. Je to medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet a zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok.
Rozlúčka v 4. D

„Začali ste maličkí, teraz ste už veľkí. Najviac ste však podrástli v očiach pani učiteľky...“
Čitateľský maratón Čítajme si

Po dvoch rokoch prestávky spôsobenej covidovými opatreniami sa konal 13. ročník celoslovenského čitateľského maratónu. Tento rok nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.
Ročníkové práce 2022 (2. stupeň)

S blížiacim sa koncom roka žiaci tried V.A, VI.A, VII.A a VIII.A už tradične prezentujú svoje ročníkové práce. Celý rok mali na to, aby si podľa vlastného záujmu vybrali a následne spracovali tému, ktorá ich najviac oslovila. K nej postupne zbierali informácie z rôznych zdrojov, navštívili knižnicu, hľadali zaujímavosti v časopisoch, na webových stránkach, zostavovali dotazníky a tvorili grafy, realizovali výskum v teréne, prípadne pripravili ochutnávky vlastných receptov, hrali na hudobné nástroje...
Biologická olympiáda

Počas školského roka 2021/2022 sa žiaci zapojili do biologickej olympiády v rôznych kategóriách.
Čítanie príbehov opice Škorice

Deti z tretieho oddelenia ŠKD sa v marci zoznámili s detskou knižkou o neposednej opici Škorici, ktorá ustavične čaruje a vyvádza rozličné nezbedné kúsky.
Deň otcov

Tretia júnová nedeľa patrí tradične naším oteckom. Otec je - ochranca, učiteľ, vzor v dospelosti, zabávač, poradca, tréner a priateľ. Je aj vedecky dokázané, že milujúci a starostlivý otec v rodine prináša sebavedomé, silné, úspešné a jazykovo zdatné deti. Krásny deň otcov prajú deti z ŠKD. Pani vychovávateľky
Piknik v ŠKD

Pri príležitosti dňa piknikov (19.6.) sme si aj my v školskom klube urobili spoločnú piknikovačku.
Plavecký výcvik

Plávanie patrí k neodmysliteľnej súčasti ľudského života. Hlavným cieľom plaveckého výcviku je odbúrať strach z vody a naučiť sa základy plávania. Preto začiatkom júna 2022 absolvovali žiaci 2. a 3. ročníka plavecký výcvik v plavárni v Topoľčanoch.
Fyzikálna olympiáda

V školskom roku 2021/2022 sa konal už 63. ročník fyzikálnej olympiády.
Čo vieš o hviezdach (celoslovenské kolo)

Dňa 15. júna 2022 sa uskutočnilo v priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária v Prešove celoslovenské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach. Zúčastnil sa ho aj žiak zo ZŠ Tribečskej.
5. B na Židovskom cintoríne Topoľčany

Trieda 5. B navštívila dňa 16. júna 2022 Židovský cintorín Topoľčany, ktorý sa nachádza na Krušovskej ulici v Topoľčanoch. Najskôr sa zastavili v obradnej sieni, kde sú nainštalované panely (celkovo ich je 15). Je na nich zdokumentovaný život a osudy topoľčianskych Židov, od ich príchodu do Topoľčian až po deportácie do koncentračných táborov.
Prezentácie ročníkových prác v 2. až 4. ročníku

Na konci školského roka žiaci so všeobecným intelektovým nadaním prezentujú ročníkové práce, ktoré sú u nich podmienkou postupu do ďalšieho ročníka. Tému ročníkovej práce si žiaci 2.A, 3.A a 4.A zvolili sami podľa svojich záujmov. Prostredníctvom nej sa realizujú vo svojej obľúbenej oblasti, vyjadrujú svoje názory, postrehy, výsledky pozorovaní, hodnotenia ...
Návšteva Radnice mesta Topoľčany

Dňa 15. júna 2022 žiaci 6.C a 6.D navštívili Radnicu mesta Topoľčany. Prijali pozvanie pani primátorky JUDr. Alexandry Gieciovej.
Koncoročný výlet šiestakov

V stredu, 8. júna 2022, sa žiaci 6. B a 6. D triedy vybrali na športovo-historický výlet.