Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - kancelárske potreby
17.03.2014 - Ing. Rastislav Gaži
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - xerox
17.03.2014 - Ing. Rastislav Gaži
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - čistiace prostriedky
10.03.2014 - Ing. Rastislav Gaži
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - potraviny
15.04.2014 - Ing. Rastislav Gaži