Nová kráľovná a králi čítania

Víťazkou - zlatou kráľovnou 14.ročníka našej čitateľskej súťaže sa stala Kristína Rybanská žiačka 4.A triedy. Striebornú korunu získal žiak 2.A triedy Alex Žitník a bronzovú korunu si vyčítal Jakub Košecký z 2.D. Tohtoroční víťazi dosiahli vyrovnané výsledky počtom prečítaných strán.

1.m. 2 554

2.m. 2 485

3.m. 2 477

Aj tento rok kráľovnú a kráľov korunovali a ocenili p. riaditeľka A. Krajčíková a p. zástupkyne  M. Majtánová a A. Mrižová. Víťazom tlieskali a gratulovali žiaci zo 4.A a triedna p. učiteľka J. Rumanová.

Novej kráľovnej a kráľom aj my srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa pekných čitateľských zážitkov. Všetkých našich čitateľov z 1. stupňa pozývame do 15. ročníka tejto súťaže.

                                                                                                                 Vaše knihovníčky