Školský výlet 2.A
Najskôr navštívili hospodársky dvor, kde ich srdečne privítali manželia Ondrušoví a ich dcéry Lucka a Sárka. Výletníkom zaujímavo porozprávali ako sa starajú o zvieratká, ktoré chovajú. Deti mali možnosť priameho kontaktu so zvieratkami. Aktívne sa zapájali do starostlivosti o kone. Potom si pozreli ukážky práce s koňmi, povozili sa na koňoch a mohli si vyskúšať kŕmenie koní. Výlet pokračoval v neďalekom lesíku na mieste prezývanom „U troch volov“. Deti si opekali prinesené dobroty a užívali si okolitú prírodu.
Všetci sa zhodli na tom, že takto strávený deň sa im veľmi páčil. Ďakujeme za pozvanie rodine Ondrušovej, ktorá sa ochotne a s láskou venovala všetkým deťom.

                                                               Mgr. Z.Grauzlová