Výtvarná súťaž

Všetky zaslané práce budú od 1. septembra 2021 umiestnené v Dome Slovensko - poľského stretávania sa v Kežmarku, kde prebehne slávnostné otvorenie výstavy týchto diel (informácie o organizovaní výstavy nájdete po vyhodnotení súťaže na webovej stránke: http://www.euroregion-tatry.sk/w3/index.php/euroregiontatry-sk-o-nas/home) a následne po ukončení trvania výstavy v Dome Slovensko - poľského stretávania sa v Kežmarku bude táto výstava premiestnená do Domu Slovensko - poľského stretávania sa v Nowom Targu.

Víťazné práce budú vyhlásené a zverejnené 30. júla 2021 na internetovej stránke usporiadateľa. Víťazní autori budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom.

Mgr. Lucia Benková