ZMLUVY

 Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona 546 z roku 2010

Zmluva 29/2017

Zmluva 29/2017. Zverejnená dňa 22.12.2017.
Zmluva 28/2017

Zmluva 28/2017. Zverejnená dňa 22.12.2017.
Zmluva 27/2017

Zmluva 27/2017. Zverejnená dňa 22.12.2017.
Zmluva 26/2017

Zmluva 26/2017. Zverejnená dňa 16.11.2017.
Zmluva 25/2017

Zmluva 25/2017. Zverejnená dňa 26.10.2017.
Zmluva 24/2017

Zmluva 24/2017. Zverejnená dňa 23.10.2017.
Zmluva 23/2017

Zmluva 22/2017. Zverejnená dňa 21.9.2017.
Zmluva 22/2017

Zmluva 22/2017. Zverejnená dňa 21.9.2017.
Zmluva 20/2017

Zmluva 20/2017. Zverejnená dňa 21.7.2017.
Zmluva 19/2017

Zmluva 19/2017. Zverejnená dňa 10.7.2017.
Zmluva 18/2017

Zmluva 18/2017. Zverejnená dňa 19.6.2017.
Zmluva 17/2017

Zmluva 17/2017. Zverejnená dňa 24.5.2017.
Zmluva 16/2017

Zmluva 16/2017. Zverejnená dňa 15.5.2017.
Zmluva 15/2017

Zmluva 15/2017. Zverejnená dňa 12.4.2017.