ZMLUVY

 Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona 546 z roku 2010

Zmluva 21/2018

Zmluva 21/2018. Zverejnená dňa 19.6.2018.
Zmluva 19/2018

Zmluva 19/2018. Zverejnená dňa 23.5.2018.
Zmluva 17/2018

Zmluva 17/2018. Zverejnená dňa 23.5.2018.
Zmluva 15/2018

Zmluva 15/2018. Zverejnená dňa 23.5.2018.
Zmluva 12/2018

Zmluva 12/2018. Zverejnená dňa 6.4.2018.
Zmluva 7/2018

Zmluva 7/2018. Zverejnená dňa 2.3.2018.