ZMLUVY

 Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona 546 z roku 2010

Zmluva 5/2020

Zmluva 5/2020. Zverejnená 18.2.2020.
Zmluva 4/2020

Zmluva 4/2020. Zverejnená 14.2.2020.
Zmluva 2/2020

Zmluva 2/2019. Zverejnená 16.1.2020.
Zmluva 1/2020

Zmluva 1/2020. Zverejnená 14.1.2020.
Zmluva 28/2019

Zmluva 28/2019. Zverejnená 27.11.2019.
Zmluva 26/2019

Zmluva 26/2019. Zverejnená 23.10.2019.
Zmluva 24/2019

Zmluva 24/2019. Zverejnená 22.10.2019.
Zmluva 23/2019

Zmluva 23/2019. Zverejnená 8.10.2019.
Zmluva 22/2019

Zmluva 22/2019. Zverejnená 4.10.2019.