Fotogaléria


Neprehliadnite našu fotogalériu ...
Školský výlet 3.A a 4.A
Školský výlet
Švihadlový maratón
Svetový deň oceánov
Druháci na výlete
Koncoročný výlet 8. B, 8. C
Koncoročný výlet deviatakov
Prvé sväté prijímanie
MDD v 2.C
MathCityMap
Čitateľský maratón v anglickom jazyku
MDD v 3.A a v 4.A
MDD 2023
MDD v 1.A, 1.B, 1.C
Medzinárodný deň detí v ŠKD