Fotogaléria


Neprehliadnite našu fotogalériu ...
Slovenský pohár vo florbale
1. jún 2010 – sviatok našich detí
Skratku MDD deti podľa pretrvávajúceho stavu počasia modifikovali na Medzinárodný deň dažďa, ktorý nám prekazil pôvodné plány oslavy MDD. Ale my sme sa nedali.
World Harmony Run
Dňa 1. júna 2010 bola pochodeň harmónie prinesená práve do našej školy.
Challenge day – kultúrny program
Pomáhame druhým
MK v ľahkej atletike
Dňa 25.5.2010 sa v Nových Zámkoch uskutočnili MK v ľahkej atletike žiakov ZŠ.
Challenge day 2010
Pri príležitosti osláv 20.výročia vzniku ,,Asociácie športu pre všetkých“ a Challenge day 2010 sa uskutočnil v našej ZŠ dňa 26.5.2010 futbalový turnaj žiakov.
ZOO Lešná Zlín
Dňa 24.5.2010 sa triedy 4.A, 3.A, 3.B zúčastnili školského výletu do ZOO Lešná – Zlín.
Beseda s historikom Petrom Králikom
Dňa 25. mája 2010 sa v našej škole uskutočnila beseda s historikom Petrom Králikom, ktorý je riaditeľom Apponyiho múzea v Oponiciach a zároveň aj členom Klubu historikov okresu Topoľčany.
MK v malom futbale mladších žiakov
Dňa 21.5.2010 sa uskutočnil na ZŠ Fatranská v Nitre turnaj MK v malom futbale mladších žiakov.
Deň polície, armádnych a záchranných zborov
Deň polície sa uskutočnil dňa 20. mája na topoľčianskom futbalovom štadióne. Jeho organizátorom bolo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Topoľčanoch.
Olympiáda nadaných žiakov 2010
Dňa 19. mája 2010 sa žiaci Dávid Pokus zo 4.N, Dominika Trnovská z 5.A, Roman Kuník z 5.A, Andrej Mrocek a Dorota Košťálová zo 6.A zúčastnili na Olympiáde pre nadaných žiakov, ktorá sa konala v Základnej škole A. Kmeťa v Leviciach.
Kuchár bez čapice
Dňa 19. mája 2010 sa v školskej jedálni pri ZŠ Hollého v Topoľčanoch uskutočnil 4. ročník súťaže „Kuchár bez čapice“.
Dúha 2009/2010
7. mája 2010 prebehlo v Starej Ľubovni vyhodnotenie celoslovenskej súťaže literárnej a výtvarnej tvorby detí „Dúha“.
Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl
Dňa 13.mája 2010 sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutočnila už 4. medzinárodná konferencia – Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl.