Fotogaléria


Neprehliadnite našu fotogalériu ...
Deň zdravia
Škola na futbalovom ihrisku
Futbal - finále 21.9.2009
Stretnutie s mestskými policajtmi
Nadaní sú v áčkach
Intelektovo nadané deti na druhom stupni našej školy navštevujú A-triedy. Vo všetkých triedach je spolu 62 žiakov. Nadané deti musia preukázať v psychologických testoch IQ 130 a viac.
Slávnostné otvorenie školského roku 2009 - 2010
Dnes sa našim žiakom skončili letné prázdniny a začal nový školský rok. Po prázdninách zamĺknutá škola ožila vravou žiakov, učiteľov i rodičov. Bolo o čom rozprávať, veď prázdninových zážitkov má každý dosť. Plní očakávania a zvedavosti boli hlavne najmladší žiaci – prváčikovia, ktorým sa od dnešného dňa stane škola druhým domovom.

ROBOCUP2009
Florbalový deň
Posedenie na Kostríne
Učitelia a prevádzkoví pracovníci našej školy ukončili školský rok rozlúčkovým posedením v peknom prírodnom prostredí salaša Kostrín.
Multifunkčný chlapec
Reč bude o žiakovi 9.A triedy Marekovi Šuppovi, ktorý počas školskej dochádzky reprezentoval školu v nevyčísliteľnom množstve súťaží. Vlastní pekný rad rozličných ocenení, diplomov, čestných uznaní...
9.A sa lúči so školou
Tento rok opúšťame školu. Sme už v poradí druhá trieda pre intelektovo nadané deti, ktorá končí 9. ročník.
Ďakovné listy pre našich žiakov
Dňa 23. júna 2009 sa konalo v zasadačke Mestského zastupiteľstva MsÚ v Topoľčanoch slávnostné odovzdávanie Ďakovných listov Mesta Topoľčany najlepším žiakom.
Máme novú kráľovnú
Venček 2009
Naši deviataci sa 18. júna 2009 konečne dočkali vytúženého venčeka, na ktorý sa veľmi tešili a niekoľko mesiacov si naň pripravovali program. Táto spoločenská udalosť má už v našej škole niekoľkoročnú tradíciu.
Krstili sme hymnu školy
Samotný slávnostný akt krstenia vykonal Salko spolu s primátorom mesta Topoľčany. CD-čko s našou hymnou, ktorú naspievala známa superstaristka Barbora Balúchová, pokrstili farebnými lentilkami.
Úspešné v Literárnych Topoľčanoch
18. júna 2009 sa v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch konalo vyhodnotenie 19. ročníka celoslovenskej autorskej súťaže Literárne Topoľčany 2009.