Fotogaléria


Neprehliadnite našu fotogalériu ...
Marec mesiac knihy
Marec sa spája nielen s jarou, ale aj s knihami. Pre našich čitateľov sme pripravili niekoľko
aktivít s hlavnou myšlienkou: Kniha – studňa múdrosti.
Spolu s deťmi sme objavovali čaro popísaných stránok a nádherné obrázky slovenských ilustrátorov. Deti sa zahrali na básnikov, rozpletali popletené rozprávky, vyhľadávali autorov kníh. Niektorí si priniesli najlepšiu knihu svojho života a rozprávali o nej. Svoju pozornosť si vyskúšali v skladaní obrázkov známych rozprávkových postáv. Oboznámili sa aj s najnovšími knihami v školskej knižnici.
Ilustrujeme rozprávku
Dňa 24.3.2009 sa uskutočnilo podujatie: Kreslíme rozprávkový príbeh Deti sa zahrali na ilustrátorov a vytvorili knihu detských ilustrácií rozprávky: O veternom kráľovi. Inšpirovali sa prácami slovenských ilustrátorov a čítaním rozprávky, ktorá všetkých zaujala.
Medzinárodný deň knižníc
Medzinárodný deň knižníc - 2008
Pripomíname si Deň učiteľov – školská oslava
Práve dnes 28. marca 2009 si pripomíname Deň učiteľov. Tento deň je spätý s dňom narodenia pedagóga a mysliteľa, učiteľa národov, reformátora svetového významu – Jána Amosa Komenského. Je sviatkom všetkých učiteľov, ktorých je na Slovensku viac ako stotisíc.
Pri tejto príležitosti sme sa stretli aj my učitelia našej školy na slávnostnom posedení.
Šaliansky Maťko 2009 – okresné kolo
Okresné kolo súťaže sa konalo v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch. V tomto kole boli úspešní dvaja naši žiaci - Dorka Košťálová z 5.A a Jurko Mikuláš zo 7.C
Pripomíname si Deň učiteľov – Nitra
Dňa 27. marca 2009 sa konali oslavy Dňa učiteľov v Nitre, kde bolo ocenených 31 najlepších pedagogických zamestnancov Nitrianskeho kraja. Pozvaní boli aj riaditelia vybraných škôl.
Slávnostné pasovanie za členov mestskej knižnice
Školský parlament
Školský parlament - zloženie a aktivity
Výtvarná akcia v prírode – „ Pohyb, farba, tvar...“
Výtvarná akcia zameraná na hru a prácu s výtvarnými výrazovými prostriedkami - trochu netradične. Najdôležitejším médiom boli deti a samotná akcia (proces, tvorivé konanie).
Veľký úspech Dorotky Košťálovej
Dorotka Košťálová, žiačka 5.A triedy, získala prvé miesto na 16. ročníku celonárodného kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, ktorá sa konala 27.2.2009 v Šali.
Európa v škole 2009
Európa v škole 2009 - vyhodnotenie okresného kola výstavy Európa v škole v Tribečskom osvetovom stredisku - 3.3.2009.
Majstrovstvá Slovenska v T-Balle
Majstrovstvá Slovenska v T-Balle – 4. miesto
Okresné kolo dejepisnej olympiády - 1. miesto
Okresné kolo dejepisnej olympiády - 1. miesto
Nadané deti
Triedy s intelektovo nadanými deťmi.
SUPERCHYTY – športovo – vedomostná súťaž
SUPERCHYTY – športovo–vedomostná súťaž, natáčanie relácie v STV Bratislava.