Fotogaléria


Neprehliadnite našu fotogalériu ...
Školský klub detí - priestory
Školský klub detí - priestory
Kráľ čítania
Podujatie v školskej knižnici - Kráľ čítania
Zamestnaci a priestory školskej jedálne
Kto nám varí a kde sa stravujeme ...
Netradičná hodina geometrie
Netradičná hodina geometrie v náučno oddychovej zóne
Zápis detí do 1. ročníka
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik : 23. január - 6. február 2009
FAŠIANGY, TURÍCE, VEĽKÁ NOC IDE ....
...vinšujem vám fašiangové časy, aby ste mali krátke noci, cez deň slnka teplého, požehnania dobrého...
Vianoce 2008
Vianočné sviatky 2008
Projekt - Europe´s Christmas Tree
Medzinárodný projekt základných škôl o vianočných tradíciách
Mesto SALZBURG
Mesto SALZBURG - projekt žiakov ôsmeho ročníka
Milan Rúfus - projekt žiakov siedmeho ročníka
Milan Rúfus - životné jubileum
ŠKD - Hallowen
ŠKD - Hallowen – spoznávame tradície iných národov
Stretnutie s dôchodcami - bývalými zamestnancami našej školy
Stretnutie s dôchodcami - bývalými zamestnancami našej školy
Týždeň globálneho vzdelávania
Týždeň globálneho vzdelávania na našej škole.
T-BALL
T -BALL