Fotogaléria


Neprehliadnite našu fotogalériu ...
Stavba z kociek
Deň Zeme na hodinách anglického jazyka
Vybíjaná žiačok
Deň Zeme na hodine ANJ v 6.A
Cesty za poznaním minulosti
Deň Zeme 2023 - aktivita s deviatakmi
Beseda s poľovníkom
Krajské kolo súťaže "Čo vieš o hviezdach?"
Slávik Slovenska 2023
Deň Zeme
Návšteva zberného dvora
Divadelný festival anglického jazyka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
Eko - akadémia
STL
Korčuliarsky výcvik II.C