Obhajoby ročníkových prác v 1. až 4. ročníku

V tomto školskom roku si žiaci opäť vybrali rôzne témy. Najskôr prezentovali svoje ročníkové práce v rámci triedy. Každý porozprával o svojej práci. Neboli to však iba informácie z kníh. Snažili sa do týchto ročníkových prác vložiť aj kus seba. K jednotlivým témam sa pokúsili vyjadriť svoj názor, podať návrhy na riešenie problémov súvisiacich s touto témou, urobiť pokusy, priniesť pomôcky, nájsť zaujímavosti a odpovedať na zvedavé otázky spolužiakov. Pri spoločnom stretnutí si vypočuli ročníkové práce s témami Ríša húb, Mačkovité šelmy, Topoľčiansky hrad, Príručka pre milovníkov koníkov, Husle a Tanec.

Každá prezentácia bola pôsobivá, čarovná a zaujímavá. Páčilo sa nám, aká atmosféra vládla v našej triede počas prezentácií. Deti boli vždy plné očakávania z toho, čo nové sa zase dozvedia.

Mgr. Z. Lukáčová