OBJEDNÁVKY

 Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona 546 z roku 2010

Objednávky 08/2019 - I.dekáda

Objednávky za obdobie 08/2019 - I.dekáda. Zverejnené dňa 15.08.2019.
Objednávky 07/2019 - II.dekáda

Objednávky za obdobie 07/2019 - II.dekáda. Zverejnené dňa 30.7.2019.
Objednávky 07/2019 - I.dekáda

Objednávky za obdobie 07/2019 - I.dekáda. Zverejnené dňa 15.07.2019.
Objednávky 06/2019 - III.dekáda

Objednávky za obdobie 06/2019 - III.dekáda. Zverejnené dňa 30.6.2019.
Objednávky 06/2019 - II. dekáda

Objednávky za obdobie 06/2019 - II.dekáda. Zverejnené dňa 22.6.2019.
Objednávky 06/2019 - I. dekáda

Objednávky za obdobie 06/2019 - I. dekáda. Zverejnené dňa 11.6.2019.
Objednávky 05/2019 - III. dekáda

Objednávky za obdobie 05/2019 - III.dekáda. Zverejnené dňa 31.5.2019.
Objednávky 05/2019 - II. dekáda

Objednávky za obdobie 05/2019 - II.dekáda. Zverejnené dňa 22.5.2019.
Objednávky 05/2019 - I. dekáda

Objednávky za obdobie 05/2019 - I. dekáda. Zverejnené dňa 11.5.2019.
Objednávky 04/2019 - III.dekáda

Objednávky za obdobie 04/2019 - III.dekáda. Zverejnené dňa 30.4.2019.
Objednávky 04/2019 - II. dekáda.

Objednávky za obdobie 04/2019 - II.dekáda. Zverejnené dňa 21.4.2019.
Objednávky 04/2019 - I. dekáda.

Objednávky za obdobie 04/2019 - I.dekáda. Zverejnené dňa 10.4.2019.
Objednávky 03/2019 - III. dekáda.

Objednávky za obdobie 03/2019 - III. dekáda. Zverejnené dňa 30.3.2019.
Objednávky 03/2019 - II. dekáda

Objednávky za obdobie 03/2019 - II. dekáda. Zverejnené dňa 20.3.2019.
Objednávky 03/2019 - I. dekáda.

Objednávky za obdobie 03/2019 - I. dekáda. Zverejnené dňa 10.3.2019.