Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Deň zdravia v Topoľčanoch

Dňa 10.4.2024 sa v našom meste konala akcia pod názvom Deň zdravia. Organizátori si pre verejnosť pripravili bohatý program, ktorý zahŕňal rôzne športové aktivity, zdravotné merania, prednášky a poradenstvo v oblasti dentálnej hygieny a prevencie chorôb.
Občianska náuka s pani primátorkou

V piatok 19.4.2024 strávili žiaci 7.A a 7.C nevšednú, avšak veľmi príjemnú hodinu OBN na tému samospráva na Mestskom úrade v Topoľčanoch. Zaujímavý program si pre nich pripravila pani primátorka JUDr. Alexandra Gieciová. So žiakmi diskutovala o chode mesta, o tom, čo patrí medzi príjmy a výdavky rozpočtu mesta, o pôsobnosti primátorky a mestského zastupiteľstva. Žiaci sa dozvedeli, čo všetko môžu vybaviť na Mestskom úrade a ako sa môžu občania Topoľčian zapojiť do procesu spolurozhodovania o rozdeľovaní finančných prostriedkov a mnohé iné zaujímavé informácie. Za správne odpovede a pripomienky dostali žiaci malé darčeky. Spolu s kultúrnou referentkou, pani Savarovou, si siedmaci cez svoje mobilné telefóny zahrali online hru, kde si overili, čo si z hodiny pamätajú. Prví traja najpozornejší získali upomienkové predmety s logom mesta Topoľčany. Čerešničkou programu bola fiktívna svadba – ženích, nevesta, svedkovia, hudba, oddávajúci primátor, prstene, ba dokonca aj vynikajúce svadobné koláče. Nakoniec mali žiaci možnosť nazrieť do kancelárie pani primátorky a vidieť jej slávnostné insígnie. Ďakujeme. Triedne učiteľky 7.A a 7.C.
Deň Zeme 2024 - aktivita so šiestakmi

Žiaci 6.D triedy sa na hodine technickej výchovy rozhodli, že pôjdu vyčistiť areál našej školy. Dostali plastové rukavice a jedno veľké modré vrece. Za jednu vyučovaciu hodinu vyzbierali veľa odpadkov (od plastových fliaš, plechoviek, plastových obalov až po disk z kolesa auta). Urobili tak dobrú vec ku Dňu Zeme. Ďakujem Vám, šiestaci. „ Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja Zem pre teba. Pýtaj sa, čo môžeš urobiť ty pre svoju Zem.“ (John F. Kennedy) „ Nahliadnite hlboko do prírody a potom všetkému lepšie porozumiete.“ (Albert Einstein) Mgr. Andrea Rybanská
Profesia rodičov

Piatkové popoludnie počas pobytu v ŠKD strávili naše deti v telocvični, kde im bolo predstavené zaujímavé povolanie. Zavítal k nám p. Chabroň, ktorý sa venuje profesionálnemu výcviku vojakov, policajtov, ochrankárov a pracovníkov strážnej služby. Počas svojej profesie sa venuje aj športu ako je bojové umenie, streľba, karate, box, kde získal mnoho ocenení. Deťom vysvetlil, že pri jeho povolaní a aj v športe je veľmi dôležitá motivácia, seba- disciplína, vytrvalosť, dokonalé taktizovanie, dodržiavanie fair play pravidiel a práca s vlastným telom. Deti mali možnosť vidieť aj názorné ukážky bojového umenia, karate a boxu.
Bábkové divadelné predstavenie Herkules alebo Dobytie pekla

Žiaci z 1.stupňa sa 19.4.2024 v priestoroch Spoločenského domu v Topoľčanoch zúčastnili tradičného bábkového divadelného predstavenia divadla Tyjátr "Herkules alebo Dobytie pekla". Toto predstavenie je inšpirované gréckou mytológiou a hrdinskými činmi siláka Herkula. Bolo zážitkom sledovať nielen predstavenie, ale nazrieť aj za oponu a porozprávať sa s bábkohercom o drevených bábkach. Na záver venoval bábkoherec Ivan Gontka ZŠ Tribečskej bábky čerta a Gašparka. Ďakujeme! Z.Grauzlová
Workshop OZOBOTY

Vďaka organizácii Aj Ty v IT sa dievčatá 6. ročníka opäť naučili niečo nové z programovania. Tentokrát si vyskúšali, aké to je programovať robota OZOBOTA pomocou fixiek. Výsledkom ich spoločného úsilia bolo mesto budúcnosti plné robotov, ktoré sa pohybovali prostredníctvom farebných kódov. Mgr. Lucia Ligačová
Logická olympiáda – školské kolo

Naša škola sa zapojila do 12.ročníka Logickej olympiády, ktorá je určená pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Logická olympiáda preverila logický, matematický a priestorový úsudok a verbálne myslenie účastníkov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách.
Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2024

Slávnostné vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí sa uskutočnilo začiatkom apríla 2024 vo výstavnej miestnosti Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch. Odmenený čestným uznaním bol v 3. kategórii Marek Babala z 9.A za prácu s názvom "Vesmírna architektúra". V 2.kategórii získal 3.miesto Arsen Slyvka z 3.A za prácu s názvom "Život vo vesmíre". Srdečne gratulujeme! Z.Grauzlová
Celoslovenský projekt proti šikane

Dňa 11. 4. 2024 sa naši žiaci 7.B a 8.B zúčastnili prednášky v Spoločenskom dome v Topoľčanoch zameranej na prevenciu šikanovania na školách. Tá bola organizovaná v rámci projektu mesta Topoľčany a Úradu komisára pre deti a naši žiaci sa stali jednými z prvých, ktorí ju na Slovensku absolvovali.
Slávik Slovenska 2024

Ako už býva zvykom, aj tento rok sa na našej škole uskutočnila súťaž v speve - Slávik Slovenska. V školskom kole sa predstavilo 19 žiakov, ktorí nám predviedli ukážky krásnych slovenských ľudových piesní z rôznych regiónov Slovenska. Žiaci súťažili v troch kategóriách a víťazi prvého miesta postupujú do okresného kola. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom srdečne blahoželáme.
Osmijankova literárna záhrada v Tribečskej knižnici v TO

Dňa 17. 4. 2024 žiaci 4. D navštívili putovnú výstavu - Osmijankova literárna záhrada - v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch. Formou rôznych čitateľských aktivít, ktoré táto výstava obsahovala, bolo cieľom podporiť vášeň detí pre čítanie, posilniť ich lásku k čítaniu a k učeniu. Mgr. Sylvia Vančová
Týždeň zdravej výživy

Dňa 11.4.2024 sa akcie týždňa zdravej výživy zúčastnila aj naša škola. V podaní odbornej výživovej poradkyne Ing. Jany Pastrnákovej sa naši žiaci zúčastnili jej prednášky o zdravej výžive. Dozvedeli sa o zdravých a nezdravých potravinách, ktoré potraviny sú pre náš život prospešné, a ktoré nie, ako sa správne stravovať. Túto veľmi zaujímavú hodinu zakončili aktivitami, v ktorých si mohli preveriť svoje vedomosti. Mgr. Janka Chvojková
Návšteva z Anglicka

V triede 6.A mali žiaci 12.4.2024 na hodine angličtiny návštevu z Anglicka a mohli si vyskúšať svoje zručnosti v anglickej komunikácii a porozumení. Už druhý raz prišla krstná jednej zo žiačok, ktorá tam žije už niekoľko rokov. Minulý rok odpovedala hlavne na otázky o sebe, živote v Anglicku, ako tam začínala a prečo sa rozhodla tam zostať. Tento krát prišla aj jej 8-ročná dcéra Viktória a preto si žiaci pripravili otázky hlavne pre ňu. S veľkým záujmom počúvali ako to funguje v jej škole, o typickom školskom dni a úlohách, či známkovaní. Tiež sa dozvedeli ako je v ich rodine so slovenskými a anglickými tradíciami. Hodina veľmi rýchlo ubehla a nestihli odpovedať na všetky otázky. Dúfame, že pri ďalšej návšteve Slovenska si nájdu čas a opäť zavítajú na hodinu angličtiny. Mgr. M.Kubrická
Hudba nás spája

Dňa 5.4.2024 sa uskutočnilo slávnostné posedenie pri príležitosti významného sviatku Dňa učiteľov. Toto príjemné popoludnie sme strávili aj s kvapkou umenia. Žiaci,ktorí navštevujú záujmový krúžok Hudba nás spája nám svojou hudbou,piesňami a krásnymi veršami pripomenuli,aké dôležité je naše poslanie. Žiaci si vďaka svojmu skvelému výkonu vyslúžili od všetkých prítomných potlesk. Tešíme sa aj o rok na ich ďalšie vystúpenie. Mgr. Janka Chvojková
Súťaž v hláskovaní – Spelling Bee

Dňa 4.apríla 2024 sa na ZŠ Hollého uskutočnil 6.ročník súťaže v anglickom hláskovaní Spelling Bee. Na základe výsledkov školského kola, ktoré sa konalo 14.marca reprezentovalo našu školu päť žiakov 5.ročníka – Martin Sitár a Nina Matovičová (5.A), Eliška Andrášková a Nela Peterková ( 5.B ), Lukáš Adamec (5.C). Súťaže sa zúčastnili aj družstvá zo ZŠ Hollého, ZŠ Gogoľova a ZŠ Škultétyho. Žiaci mali podľa opisu uhádnuť a vyhláskovať slovíčka, navzájom si slová hláskovať a správne napísať. Dôležitá bola nielen správnosť ale predovšetkým rýchlosť. Žiaci sa zabavili a získali ďalšiu skúsenosť. Atmosféra bola výborná, o umiestnení rozhodli sekundy a náš tím skončil na 3.mieste. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy. Učiteľky ANJ