Festival vedy a techniky AMAVET 2021

Naša škola sa do tejto prestížnej súťaže každoročne zapája. Tento rok sme sa 15. októbra zúčastnili krajského kola, na ktorom našu školu reprezentoval Maxim Kopčan s prácou Význam dážďovky zemnej v pôde. Za svoju prácu získal cenu poroty. Žiaka pripravoval Mgr. Ivan Kopčan.