Záložky z Varína
Naši partneri z Varína nám stihli poslať balík so záložkami v dohodnutom termíne. V doručenom balíku sme našli  list z našej partnerskej školy, darčeky a mnoho krásnych záložiek. Zatiaľ sa nachádzajú v knižnici, ale už čoskoro si nájdu svojich adresátov. Môžu sa tešiť všetci žiaci, ktorí sa zapojili do projektu. V knižnici budú vystavené všetky darčeky – časopisy Varínčan, publikácie Národný park malá Fatra, Významné osobnosti histórie obce Varín, Varín a jeho premeny.
Verím, že  našim žiakom  urobia darované záložky radosť a pri čítaní kníh im budú skvelou pomocníčkou.

Mgr. D. Šupová