Kráľovská imatrikulácia prvákov
Deti otvorili imatrikuláciu kráľovským tancom. Na to, aby boli prváčikovia oficiálne prijatý do nášho školského kráľovstva, museli splniť tri kráľovské úlohy. Na ich plnenie dozerala sama kráľovná. Deti boli veľmi šikovné a podarilo sa im zdolať všetky úlohy a potom spoločne pred našim veličenstvom predniesli prvácku prísahu:
 
Ja - prvák sľubujem Vám,
že na hodinách pozor dám.
Do školy vždy, pripravím sa veru,
desiatu zjem úplne celú.
Písmenká a čísla, pekne napíšem perom,
a nakloním ich správnym smerom.
Pravidlá slušného správania,
dodržím, vždy a rád,
so spolužiakmi budem kamarát.
Ako usilovná včielka snažiť sa budem,
zvládnuť to sám, tak na svoju prvácku česť,
Vám tu PRISAHÁM!
 
Prváci potom postupne prechádzali kráľovskou bránou a odtlačkom prsta potvrdili svoju prísahu a pristúpili k pani riaditeľke, ktorá im odovzdala imatrikulačný list a od tej chvíle už navždy budú patriť do nášho školského kráľovstva. Na záver sme si všetci zaspievali a zatancovali školskú hymnu. Ďakujeme všetkým, ktorý sa zúčastnili našej imatrikulácie a všetkým prvákom želáme krásne zážitky zo školských lavíc.
 
vychovávateľky :Ružičková, Korčeková, Kupcová