OSJL (okresné kolo)
Našu školu reprezentovala víťazka školského kola Zoja Martinkovičová, žiačka 9. A triedy. Žiačku vyučuje a na súťaž pripravovala naša vynikajúca slovenčinárka pani učiteľka Rastislava Macková.

Online test pozostával z 25 pomerne náročných úloh, zameraných na čitateľskú gramotnosť, čítanie s porozumením a teoretické vedomosti. Súťaže na okresnej úrovni sa zúčastnilo 14 víťazov školských kôl. Rozhodujúce pre víťazstvo bolo nielen bodové skóre, ale aj čas administrácie testu.

Naša žiačka Zoja Martinkovičová sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Gratulujeme našej úspešnej žiačke a z jej úspechu sa tešíme.
 
Tomáš Kováčik