Zážitkové učenie v 4. D s Harrym Potterom
Žiaci 4.D sa na jeden deň stali žiakmi na Rokforte. Cez nástupište 9 ¾ sa dostali do nového sveta. Privítala ich profesorka McGonagallová a triediaci klobúk ich rozdelil do 4 fakúlt. Harry Potter im poslal video odkaz ako zachránia Rokfort. V únikovej hre „Escape room“ žiaci plnili rôzne úlohy, za ktoré dostávali kódy. Všetky kódy im nakoniec pomohli otvoriť zámok na dverách a zachrániť sa. Úlohy boli zamerané na opakovanie vybraných slov (štvorsmerovka, priraďovačka, triedenie textu, triedenie audia rovnako znejúcich slov, odkrývačka). Zahrali si aj bingo, zaspievali pieseň Harry Potter a na základe prečítaného textu vypracovali otázky. Napísali aj list Harrymu a vyrobili sovu Hedvigu. Nechýbal ani Metlobalový zápas a na záver pravá rokfotská oslava.

Na konci vyučovania žiaci odchádzali domov s rozžiarenými tvárami a obohatení o veľa príjemných zážitkov.
 
Mgr. I. Švajcová