Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok - pripravili ste ich 203!
V stredu 24.11.2021 sme odovzdali prvé krabičky do rúk Ing. Igora Slávika, ktorý túto zbierku zastrešuje pre Topoľčany a priľahlé dediny. Celkovo naši žiaci a ich rodičia, spolu s našimi zamestnancami pripravili 203 krabičiek. Ste úžasní!

Ďakujem všetkým zamestnancom, žiakom a ich rodičom, ktorí sa rozhodli nezištne urobiť Vianoce krajšími niekomu ďalšiemu! Ako povedal Albert Einstein - „Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“
 
Mgr. Anna Krajčíková