Prezentácie ročníkových prác v 2. až 4. ročníku
V tomto školskom roku si žiaci opäť vybrali rôzne témy. Prezentovali svoje ročníkové práce v rámci triedy. Každý porozprával o svojej práci. Neboli to však iba informácie z kníh. Snažili sa do týchto ročníkových prác vložiť aj kus seba. K jednotlivým témam sa pokúsili vyjadriť svoj názor, podať návrhy na riešenie problémov súvisiacich s touto témou, urobiť pokusy, pripraviť kvízy, spracovať videá, priniesť pomôcky, nájsť zaujímavosti a odpovedať na zvedavé otázky spolužiakov.
Páčilo sa nám, aká atmosféra vládla v našich triedach počas prezentácií. Žiakov témy zaujali. Takýmto spôsobom štúdia si radi obohacujú svoje poznatky.
 
Mgr. Z. Grauzlová