5. B na Židovskom cintoríne Topoľčany
Každý panel je zameraný na konkrétnu tému: židovské školstvo a kultúra, náboženské symboly a obrady, židovské stavby v Topoľčanoch, významné osobnosti (Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler), židovské spolky a telovýchova, hospodársky život Židov, deportácie Židov atď.
 
Potom nasledovala prehliadka cintorína (je tam asi 800 hrobov), na záver sa žiaci zapísali do pamätnej knihy a zapálili kahančeky.
 
Hodina dejepisu strávená na židovskom cintoríne im dala veľa poznatkov a informácií, ktoré sa nenachádzajú ani v učebniciach dejepisu.
 
Mgr. Andrea Rybanská