Fyzikálna olympiáda
Úspešní riešitelia domáceho kola Matúš Burian (8. A), Lukáš Valaský (8. A), Klára Vargová (9. A), Patrik Štefkeje (9. D) sa prebojovali do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 16.3.2022 formou online.
V okresnom kole sa na popredných miestach umiestnili:
Matúš Burian – 2. miesto, kategória „F“,
Klára Vargová – 1. miesto, kategória „E“.
Klára Vargová postúpila do krajského kola, ktoré sa konalo 21.4.2022 v Nitre. Riešenie štyroch náročných fyzikálnych úloh zvládla výborne, obsadila skvelé 3. miesto a zaradila sa medzi víťazov krajského kola fyzikálnej olympiády.
Všetkým súťažiacim za reprezentáciu školy ďakujeme a výhercom Matúšovi Burianovi a Kláre Vargovej gratulujeme!
 
Mgr. Zlata Pavlovičová