Čo vieš o hviezdach (celoslovenské kolo)
V 2. kategórii náš žiak zo 7.A Maxim Kopčan obsadil v celoslovenskom kole 9. miesto. Súťaž každoročne organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s ostatnými hvezdárňami a regionálnymi osvetovými strediskami. Maximovi srdečne gratulujeme a želáme mu veľa ďalších úspechov.
 
 
Mgr. Ivan Kopčan