Burzou hračiek sme spolu pomohli zvieratkám
Prispievateľmi hračiek (plyšových hračiek, detských kníh, plastových či drevených hračiek, puzzle a i.) boli samy deti, ich rodičia, učitelia a ostatní priatelia školy, ktorí sa svojimi príspevkami do burzy rozhodli dať hračkám druhú šancu. Za to im patrí srdečné poďakovanie.

Hračky usporiadané do stánkov čakali na svojich nových majiteľov v priestoroch školskej telocvične od 13.00 do 18.00 hodiny. Za symbolický príspevok si každý mohol vybrať hračku pre svojho blízkeho, čím urobil radosť nielen jemu a tým aj sebe, ale podporil najmä zvieratká z útulku. Návštevníci Burzy hračiek totiž pomohli tým najslabším a najzraniteľnejším, ktorí sú odkázaní na pomoc človeka. Finančný výťažok z predaja hračiek v celkovej výške 865,-€ poputoval OZ Topoľčianske packy – Karanténna stanica Topoľčany.

Akcia prebiehala v dobrej nálade, ktorú navodil v úvode príhovor pani primátorky. Nákup hračiek ozvláštňoval tiež robotický tím pod vedením pána učiteľa Ing. Rastislava Gažiho, ktorý prezentoval robotov a zároveň vianočné ozdoby tlačené 3D tlačou. O hudbu, ktorá dotvárala tú pravú atmosféru, sa postaral Mgr. Ivan Vőpy. Burzy hračiek sa okrem dobrovoľníkov učiteľov zúčastnili i dobrovoľníci žiaci, ktorí spoločne obsluhovali predaj jednotlivých hračiek.

Túto ušľachtilú akciu navštívili tiež deti z Centra pre deti a rodiny Topoľčany spolu so svojou pani vychovávateľkou Dominikou Čížovou. Všetky deti si pre seba vybrali hračky, ktoré ich zaujali. Tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii Burzy hračiek, ďakujeme.

Radosť z darovania v tento predvianočný čas znásoboval fakt, že pomáhať môžeme naozaj všetci, a to napríklad účasťou na tejto vydarenej dobročinnej akcii, či šírením srdečnej atmosféry v podobe milých slov, gest a úsmevu.

Tomáš Kováčik