Súťaž v tvorbe prezentácií
Účastníci súťaže samostatne vypracovali prezentáciu na zadanú tému v programe PowerPoint 2016 (text, obrázky, animácie, uvedenie zdrojov) a odprezentovali ju pred porotou. V ústnej prezentácii žiaci predviedli svoje rečnícke zručnosti, ktoré si zdokonaľujú najmä na hodinách slovenského jazyka. Predsedníčkou poroty bola riaditeľka súťaže primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová.

Po prezentácii posledného účastníka súťaže a zhodnotení výkonov odborná porota vyhlásila výsledky. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:
1. miesto Juraj Ferenčík (1. kategória)
3. miesto  Lukáš Valaský (2. katetória)

Našim žiakom ďakujeme za výborný výkon a príkladnú reprezentáciu školy. 
Tomáš Kováčik