Nevšedná hodina ANJ
Projektovou prácou si žiaci mali možnosť overiť v praxi efektívnosť práce s informáciami, ich triedením, výberom podstatných informácií, parafrázovaním textu. V neposlednom rade si overili svoje schopnosti využívať svoje prezenčné schopnosti, argumentovať i využiť nástroje IKT. Nadšenie z práce bolo jedným z motivačných prvkov, žiaci sa na svoje výstupy tešili. Navyše prinesením rekvizít sa autentickosť odborníkov na tému ešte umocnila.
Mgr. Martina Žáková