Svätoplukovo kráľovstvo ožíva (15. ročník)
Témy súťaže:
Nový príbeh Nitrianskeho kniežatstva – knieža Pribina
Obdobie života a panovania Svätopluka
Symbolika súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Z našej školy sa do tejto súťaže zapojili dvaja žiaci 6. A triedy, a to Matej Slávič a Dominik Pilát. Termín odoslania prác: do 15. decembra 2023. Vyhlásenie výsledkov: 26.apríla 2024. Našim žiakom držíme palce.

Mgr. Andrea Rybanská