Školské kolo dejepisnej olympiády
Konečné výsledky:

Kategória C – 9. ročník
1. miesto – Marek Babala (9. A)
2. miesto – Sebastián Schmizing (9. B)

3. miesto – Martin Rusňák (9. D)

Kategória D – 8. ročník
1. miesto – Filip Slamka (8. A)
2. miesto – Lucia Ferková (8. B)

3. miesto – Richard Hraško (8. B)

Kategória E – 7. ročník
1. miesto – Alex Junás (7. A)
2. miesto – Ondrej Merka (7. C)

3. miesto – Ivan Mihálik (7. A)

Kategória F – 6. ročník
1. miesto – Michal Moravčík (6. A)
2. miesto – Dominika Jamrichová (6. A)

3. miesto – Karolína Mikušová (6. A)

Do okresného kola, ktoré bude 5. februára 2024, postupujú prví dvaja žiaci z každej kategórie. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole.
Mgr. Andrea Rybanská