Vianočné pečenie
Deti sa striedali pri vykrajovaní, natieraní a zdobení medovníkov. Po práci prišla zaslúžená odmena, všetci sme sa s chuťou pustili do jedenia medovníkov. Pozrieť nás prišla aj p. zástupkyňa Mgr. Mrižová a Mgr. Guričanová, ktoré deti za ich šikovnosť odmenili sladkosťou. Deti 2. A triedy, piate odd. ŠKD Vám prajú príjemné vianočné sviatky, veľa lásky, zdravia a radosť z darčekov.
Vychovávateľky ŠKD