Olympiáda v anglickom jazyku
V kategórii 1A sa víťazkou stala žiačka Monika Tóthová zo 6.A, na druhom mieste sa umiestnil Matej Žák zo 7.B a na treťom mieste Zoja Krchňavá zo 6.C.

V kategórii 1B zvíťazila Ester Laura Gočová z 9.A, na druhom mieste Nela Šodelová z 9.D a na treťom mieste Šimon Manduch z 9.D.

Víťazi oboch kategórií postupujú do okresného kola.

Tento rok sa nám na škole podarilo súťažiť aj v kategórii 1C, kde sa zaraďujú tzv. anglofónni žiaci. V tejto kategórii písal test Jacob O´Connor zo 7.D, ktorý postupuje priamo do krajského kola OAJ.

Všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili školského kola OAJ ďakujeme a víťazom prajeme mnoho úspechov v ďalších kolách súťaže.

vyučujúce anglického jazyka