Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
Súťažiaci museli ukázať svoje vedomosti najskôr v písomnej časti, ktorá pozostávala z počúvania a čítania s porozumením, z gramatiky a slovnej zásoby. Potom nasledovala ústna časť, kde sa preverili ich zručnosti v komunikácii a plynulom používaní anglického jazyka, keďže museli viesť dialóg a vytvoriť príbeh podľa obrázkov.

V nižšej kategórii sa Monika umiestnila na 8.mieste v konkurencii aj starších žiakov. Vo vyššej kategórii boli súťažiaci veľmi vyrovnaní a bolo ťažké vybrať víťazov. Nakoniec Ester skončila na peknom 3.mieste s rozdielom jedného boda. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy . Prajeme im veľa úspechov v ďalších súťažiach.

Mgr. Monika Kubrická